Thứ Bảy Tuần XX Thường Niên – Mt 23, 1-12 – Lời Hằng Sống

Họ nói mà không làm. Mt 23, 3
Họ nói mà không làm. Mt 23, 3

Bài đọc 1: Ed 43,1-7a

Vinh quang Đức Chúa tràn ngập Đền Thờ.

Bài trích sách ngôn sứ Ê-dê-ki-en.

1 Thiên sứ đưa tôi đi tới cổng, cổng quay về phía đông, 2 và này, vinh quang của Thiên Chúa Ít-ra-en từ phía đông tiến vào. Bấy giờ có tiếng như tiếng nước lũ và đất rạng ngời vinh quang Đức Chúa. 3 Thị kiến này giống như thị kiến tôi đã thấy khi Người đến để huỷ diệt thành, đồng thời cũng giống như thị kiến tôi đã thấy bên sông Cơ-va. Bấy giờ, tôi sấp mặt xuống đất.

4 Vinh quang Đức Chúa tiến vào Đền Thờ qua cổng quay về phía đông. 5 Thần khí đưa tôi lên và dẫn tôi vào sân trong, và này vinh quang Đức Chúa tràn ngập Đền Thờ. 6 Tôi nghe có Đấng phán với tôi từ Đền Thờ, trong khi người kia vẫn đứng bên tôi. 7a Đấng ấy phán với tôi : “Hỡi con người, đây là nơi Ta đặt ngai của Ta, đây là nơi Ta đặt chân của Ta. Ta sẽ ngự tại đây, giữa con cái Ít-ra-en, cho đến muôn đời.”

Tin Mừng: Mt 23,1-12

Họ nói mà không làm.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

1 Khi ấy, Đức Giê-su nói với dân chúng và các môn đệ Người rằng : 2 “Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên toà ông Mô-sê mà giảng dạy. 3 Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm. 4 Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. 5 Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. 6 Họ ưa ngồi chỗ danh dự trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, 7 thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được người ta gọi là thầy.

8 “Phần anh em, thì đừng để ai gọi mình là thầy, vì anh em chỉ có một Thầy ; còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. 9 Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời. 10 Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người chỉ đạo, vì anh em chỉ có một vị chỉ đạo, là Đấng Ki-tô. 11 Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em. 12 Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống ; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên.”

Jesus, I love You!
Jesus, I love You!

THỨ BẢY TUẦN XX THƯỜNG NIÊN

(Mt 23,1-12)

Lời Chúa Cha chỉ dạy

    Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,

Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay, Thiên Chúa chỉ dạy cho mọi người: hãy thực hành những điều đã được nghe các kinh sư và Pha-ri-sêu giảng dạy, nhưng đừng nhìn và làm theo những hành động hay những việc làm của họ.

     Ở đây, Thiên Chúa muốn nhấn mạnh tới những hành động, những việc làm xấu. Vì trên thế gian này, không ai là người hoàn hảo trước mặt Thiên Chúa, chỉ có một Đấng duy nhất hoàn hảo đó là Thiên Chúa. Thế nên, Ngài muốn chỉ dạy cho mọi người: Hãy biết tránh xa những điều xấu và hãy thực hiện những điều tốt đẹp nhất.

    Thiên Chúa là Đấng nhìn thấu tâm hồn mỗi người. Ngài thấy các việc làm của những kinh sư và những người Pharisêu không tốt, nên Ngài chỉ dạy cho dân chúng là hãy sống và thực hành theo lời họ giảng dạy, nhưng đừng làm theo những hành động  hay việc làm của họ.

    Ngày hôm nay, trong thời đại mới này, Thiên Chúa muốn mọi người hãy sống và thực hành lệnh truyền của Thiên Chúa được giảng dạy qua các vị ngôn sứ và các mục tử của Ngài. Vì chỉ có Lời của Thiên Chúa là duy nhất hoàn hảo, và chỉ có Thiên Chúa là Thầy dạy và là người Cha quyền năng duy nhất. Ngài không muốn các con cái của Ngài bị rơi vào những cám dỗ, những cạm bẫy của Satan khi con người chỉ nhìn vào các hành động xấu của người khác, để rồi vì không tỉnh thức mà rơi vào những cạm bẫy của chúng.

     Vì thế, lời Chúa hôm nay mời gọi mọi người: hãy tôn kính, và tôn thờ một mình Thiên Chúa là Cha và là Thầy duy nhất của mình, đừng đặt hết con người của mình vào bất cứ một người phàm trần nào, vì như Lời Chúa phán: “Anh em đừng gọi ai dưới đất là cha, là thầy của mình”. Bởi vì bản tính con người thì yếu đuối, tội lỗi và có giới hạn. Điều duy nhất và tốt nhất Thiên Chúa muốn truyền dạy cho con người là: Hãy sống và thực hành theo lời Thiên Chúa truyền dạy trong Tin Mừng. Đó chính là Lời của Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa Hằng sống đã xuống thế gian để cứu chuộc con người khỏi tội lỗi và cái chết. Hãy sống và thực hành theo Lời Thiên Chúa truyền dạy thì con người sẽ luôn làm đẹp lòng Ngài, và sẽ được hưởng hạnh phúc Nước Trời mai sau.

Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen

Giờ Kinh 3h00 Chiều Nhà Chúa Cha
Free counters!

Leave a Reply

%d bloggers like this: