Chúa Nhật Tuần XVI Thường Niên – (Lc 10,38-42) – Lời Hằng Sống

Mac-ta, Mac-ta ơi, chị băn khoăn, lo lắng nhiều chuyện quá. (Lc 10, 41)

Mac-ta, Mac-ta ơi, chị băn khoăn, lo lắng nhiều chuyện quá. (Lc 10, 41)

BÀI ĐỌC NGÀY HÔM NAY

Chúa Nhật Tuần XVI – Mùa Thường Niên

Bài đọc 1           St 18,1-10a

Thưa Ngài, xin Ngài đừng đi qua mà không ghé thăm tôi tớ Ngài.

Bài trích sách Sáng thế.

1 Ngày ấy, Đức Chúa hiện ra với ông Áp-ra-ham tại cụm sồi Mam-rê, khi ông đang ngồi ở cửa lều, vào lúc nóng nực nhất trong ngày. 2 Ông ngước mắt lên thì thấy có ba người đứng gần ông. Vừa thấy, ông liền từ cửa lều chạy ra đón khách, sụp xuống đất lạy 3 và nói : “Thưa Ngài, nếu tôi được đẹp lòng Ngài, thì xin Ngài đừng đi qua mà không ghé thăm tôi tớ Ngài. 4 Để tôi cho lấy chút nước, mời các ngài rửa chân rồi nằm nghỉ dưới gốc cây. 5 Tôi xin đi lấy ít bánh, để các ngài dùng cho chắc dạ, trước khi tiếp tục đi, vì các ngài đã ghé thăm tôi tớ các ngài đây !” Khách trả lời : “Xin cứ làm như ông vừa nói !”

6 Ông Áp-ra-ham vội vã vào lều tìm bà Xa-ra mà bảo : “Bà mau mau lấy ba thúng tinh bột mà nhồi, rồi làm bánh.” 7 Ông chạy lại đàn vật, bắt một con bê non béo tốt, giao cho người đầy tớ, và anh này vội vã làm thịt. 8 Ông lấy sữa chua, sữa tươi và thịt bê đã làm, mà đãi khách ; rồi ông đứng hầu dưới gốc cây, đang khi khách dùng bữa.

9 Khách nói với ông : “Bà Xa-ra vợ ông đâu ?” Ông đáp : “Thưa nhà tôi ở trong lều.” 10a Người nói : “Sang năm, tôi sẽ trở lại thăm ông, và khi đó bà Xa-ra vợ ông sẽ có một con trai.”

Đáp ca         Tv 14,2-3a.3bc-4ab.5 (Đ. c.1a)

Đ.Lạy Chúa, ai được vào ngụ trong nhà Chúa ?

2Kẻ nào sống vẹn toàn,
luôn làm điều ngay thẳng,
bụng nghĩ sao nói vậy,
3amiệng lưỡi chẳng vu oan.

Đ.Lạy Chúa, ai được vào ngụ trong nhà Chúa ?

3bcKhông làm hại người nào,
chẳng làm ai nhục nhã.
4abCoi khinh phường gian ác,
trọng ai kính Chúa Trời.

Đ.Lạy Chúa, ai được vào ngụ trong nhà Chúa ?

5Cho vay không đặt lãi,
chẳng nhận quà hối lộ
mà hại đến người ngay.
Phàm ai làm những điều này
không hề nao núng chuyển lay bao giờ.

Đ.Lạy Chúa, ai được vào ngụ trong nhà Chúa ?

Bài đọc 2           Cl 1,24-28

Mầu nhiệm đã được giữ kín từ bao thời đại và qua bao thế hệ, nhưng nay đã được tỏ ra cho dân thánh của Thiên Chúa.

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-lô-xê.

24 Thưa anh em, giờ đây, tôi vui mừng được chịu đau khổ vì anh em. Những gian nan thử thách Đức Ki-tô còn phải chịu, tôi xin mang lấy vào thân cho đủ mức, vì lợi ích cho thân thể Người là Hội Thánh. 25 Tôi đã trở nên người phục vụ Hội Thánh, theo kế hoạch Thiên Chúa đã uỷ thác cho tôi, liên quan đến anh em : đó là tôi phải rao giảng lời của Người cho trọn vẹn, 26 rao giảng mầu nhiệm đã được giữ kín từ bao thời đại và qua bao thế hệ, nhưng nay đã được tỏ ra cho dân thánh của Thiên Chúa. 27 Người đã muốn cho họ được biết mầu nhiệm này phong phú và hiển hách biết bao giữa các dân ngoại : đó là chính Đức Ki-tô đang ở giữa anh em, Đấng ban cho chúng ta niềm hy vọng đạt tới vinh quang. 28 Chính Người là Đấng chúng tôi rao giảng, khi khuyên bảo mỗi người và dạy dỗ mỗi người với tất cả sự khôn ngoan, để giúp mỗi người nên hoàn thiện trong Đức Ki-tô.

Tung hô Tin Mừng          x. Lc 8,15

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui. Hạnh phúc thay người thành tâm thiện chí, hằng ấp ủ lời Chúa trong lòng, nhờ kiên nhẫn mà sinh hoa kết quả. Ha-lê-lui-a.

TIN MỪNG NGÀY HÔM NAY

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca (Lc 10,38-42)

38 Khi ấy, Đức Giê-su vào một làng kia. Có một người phụ nữ tên là Mác-ta đón Người vào nhà. 39 Cô có người em gái tên là Ma-ri-a. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy. 40 Còn cô Mác-ta thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói : “Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao ? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay !” 41 Chúa đáp : “Mác-ta ! Mác-ta ơi ! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá ! 42 Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất, và sẽ không bị lấy đi.”

Đó là Lời Chúa.

Lạy Chúa Kito, ngợi khen Chúa.

Jesus, I Love You!
Jesus, I Love You!

CHÚA NHẬT TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN

(Lc 10, 38-42)

Lời Chúa Cha chỉ dạy

      Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,

Tin Mừng ngày Chúa Nhật hôm nay nói về điểm quan trọng trong đời sống của người Kitô hữu: đó là việc lắng nghe và thực hành Lời Chúa.

Tin Mừng thuật lại câu chuyện Đức Giêsu đến thăm nhà hai người chị em cô Maria và Mác-ta. Cô Mác-ta là người tất bật lo công việc nấu nướng, còn cô Maria thì ở gần bên chân Chúa để lắng nghe Lời Ngài dạy rồi đem ra thực hành. Giữa hai công việc: lo lắng cho đời sống vật chất và lắng nghe Lời Chúa, Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh cho mọi người là hãy biết lắng nghe lời Thiên Chúa trên hết mọi sự, còn những việc khác Ngài sẽ ban cho sau.

Khi Đức Giêsu Kitô xuống thế gian để rao giảng lời của Thiên Chúa Cha cho toàn thể nhân loại, Ngài chỉ nói những lời mà Thiên Chúa Cha chỉ dạy Ngài phải nói về mầu nhiệm Nước Trời, và về chính Thiên Chúa Cha. Ngài mời gọi mọi người hãy lắng nghe lời Thiên Chúa Cha để được sự sống đời đời. Lắng nghe Lời Chúa ở đây không phải chỉ là nghe xong rồi để đó, nhưng Ngài muốn mọi người phải đưa ra thực hành, đó là niềm tin vào một Thiên Chúa Tình Yêu. Khi tin rồi, Ngài muốn mọi người thể hiện niềm tin đó trong cuộc sống hằng ngày qua việc thực hành điều răn yêu thương: kính mến, kính sợ Thiên Chúa trên hết mọi sự và yêu thương tha nhân như chính mình. 

Thiên Chúa muốn mọi người noi theo hình ảnh của ba thánh nhân: tổ phụ Abraham, Thánh Phaolô, và cô Maria.

  • Tổ phụ Abraham đã lắng nghe, tin tưởng tuyệt đối và thực hành theo lời Thiên Chúa Cha chỉ dạy là ra đi đến vùng đất xa lạ theo sự hướng dẫn của Ngài. Nhờ đó, lời hứa của Thiên Chúa ban cho ông đã được thực hiện: là cho dòng dõi của ông đông như sao trên trời, như cát ngoài bãi biển.
  • Thánh Phaolô, vị tông đồ cho dân ngoại, là khí cụ vững chắc của Thiên Chúa, đã tiếp tục rao giảng lời của Thiên Chúa xuống cho toàn thể nhân loại, kêu gọi người ta ăn năn sám hối, quay trở về với Thiên Chúa.
  • Cô Maria, là người biết đặt việc lắng nghe và thi hành lời của Thiên Chúa trên hết mọi sự.

Ngày hôm nay, Thiên Chúa muốn mời gọi mọi người hãy nhìn các mẫu gương đó để thực hành theo: là luôn luôn biết lắng nghe và thực hành lời Thiên Chúa Cha chỉ dạy.  Đó là điều luôn làm đẹp lòng Thiên Chúa, và Ngài sẽ ban cho sự sống đời đời là phần thưởng Nước Trời mai sau.

Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.

Giờ Kinh 3h00 Chiều Nhà Chúa Cha
Free counters!

Leave a Reply