Từ Lúc Mẹ Nói Lời Xin Vâng – Mai Thiên Vân

Từ Lúc Mẹ Nói Lời Xin Vâng
Từ Lúc Mẹ Nói Lời Xin Vâng

Lời bài hát: Từ Lúc Mẹ Nói Lời Xin Vâng

Từ lúc Mẹ nói lời xin vâng, trời với đất rất đỗi vui mừng
Ngọt ngào như dòng suối mát giữa nơi xa mạc
Huyền nhiệm quá, muôn đời tiếng xin vâng

Mẹ thưa xin vâng, xin vâng trọn Thánh ý Chúa Cha
Mẹ thưa xin vâng với tin mừng của Con Chí Thánh
Mẹ thưa xin vâng với tác động của Chúa Thánh Linh
Con muốn theo Mẹ, sống xin vâng với trái tim thảo hiền

Từ lúc Mẹ nói lời xin vâng, kỷ nguyên mới đã đến trong đời
Dịu dàng như làn gió mát giữa cơn nắng hạ
Huyền nhiệm quá, muôn đời tiếng xin vâng

Mẹ thưa xin vâng, xin vâng trọn Thánh ý Chúa Cha
Mẹ thưa xin vâng với tin mừng của Con Chí Thánh
Mẹ thưa xin vâng với tác động của Chúa Thánh Linh
Con muốn theo Mẹ, sống xin vâng với trái tim thảo hiền

Từ lúc Mẹ nói lời xin vâng, Mẹ trở nên Thánh Mẫu tuyệt vời
Nhờ Mẹ Ngôi Lời Thiên Chúa đến với nhân loại
Huyền nhiệm quá, muôn đời tiếng xin vâng

Mẹ thưa xin vâng, xin vâng trọn Thánh ý Chúa Cha
Mẹ thưa xin vâng với tin mừng của Con Chí Thánh
Mẹ thưa xin vâng với tác động của Chúa Thánh Linh
Con muốn theo Mẹ, sống xin vâng với trái tim thảo hiền

Con muốn theo Mẹ, sống xin vâng với trái tim thảo hiền
Con muốn theo Mẹ, sống xin vâng với trái tim thảo hiền
Con muốn theo Mẹ, sống xin vâng với trái tim thảo hiền
Con muốn theo Mẹ, sống xin vâng với trái tim thảo hiền.

Từ Lúc Mẹ Nói Lời Xin Vâng
Jesus, I love You!
Jesus, I love You!

Free counters!

Leave a Reply