Thứ Tư Tuần XXVII Thường Niên – (Lc 11, 1-4) – Lời Chúa mỗi ngày

Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện. Lc 11, 1
Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện. Lc 11, 1

Bài đọc 1: Gl 2,1-2.7-14

Các Tông Đồ nhận ra ân huệ Thiên Chúa đã ban cho tôi.

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Ga-lát.

1 Thưa anh em, sau mười bốn năm, tôi lại lên Giê-ru-sa-lem một lần nữa cùng với ông Ba-na-ba ; tôi cũng đem theo anh Ti-tô đi với tôi. 2 Tôi lên đó vì được Thiên Chúa mặc khải, và đã trình bày cho người ta Tin Mừng tôi rao giảng cho dân ngoại, -cách riêng cho các vị có thế giá-, vì sợ rằng tôi ngược xuôi, và đã ngược xuôi vô ích.

7 Các ngài thấy rằng tôi đã được uỷ thác nhiệm vụ loan báo Tin Mừng cho những người không được cắt bì, cũng như ông Phê-rô được uỷ thác nhiệm vụ loan báo Tin Mừng cho những người được cắt bì. 8 Thật vậy, Đấng đã hoạt động nơi ông Phê-rô, biến ông thành Tông Đồ của những người được cắt bì, cũng đã hoạt động biến tôi thành Tông Đồ các dân ngoại. 9 Vậy khi nhận ra ân huệ Thiên Chúa đã ban cho tôi, các ông Gia-cô-bê, Kê-pha và Gio-an, những người được coi là cột trụ, đã bắt tay tôi và ông Ba-na-ba để tỏ dấu hiệp thông : chúng tôi thì lo cho các dân ngoại, còn các vị ấy thì lo cho những người được cắt bì. 10 Chỉ có điều này là chúng tôi phải nhớ đến những người túng thiếu, điều mà tôi vẫn gắng làm.

11 Nhưng khi ông Kê-pha đến An-ti-ô-khi-a, tôi đã cự lại ông ngay trước mặt, vì ông đã làm điều đáng trách. 12 Thật vậy, ông thường dùng bữa với những người gốc dân ngoại trước khi có những người của ông Gia-cô-bê đến ; nhưng khi những người này đến, ông lại tránh né và tự tách ra, vì sợ những người được cắt bì. 13 Những người Do-thái khác cũng theo ông mà giả hình giả bộ, khiến cả ông Ba-na-ba cũng bị lôi cuốn mà giả hình như họ.

14 Nhưng khi tôi thấy các ông ấy không đi đúng theo chân lý của Tin Mừng, thì tôi đã nói với ông Kê-pha trước mặt mọi người : “Nếu ông là người Do-thái mà còn sống như người dân ngoại, chứ không như người Do-thái, thì làm sao ông lại ép người dân ngoại phải xử sự như người Do-thái ?”

Tung hô Tin Mừng

x. Rm 8,15bc

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Anh em đã nhận được Thần Khí làm cho nên nghĩa tử, nhờ đó chúng ta được kêu lên rằng : “Áp-ba ! Cha ơi !”. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng: Lc 11,1-4

Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

1 Khi ấy, Đức Giê-su cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với Người : “Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gio-an đã dạy môn đệ của ông.” 2 Người bảo các ông : “Khi cầu nguyện, anh em hãy nói :

“Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển,
Triều Đại Cha mau đến,
3xin Cha cho chúng con
ngày nào có lương thực ngày ấy ;
4xin tha tội cho chúng con,
vì chính chúng con cũng tha
cho mọi người mắc lỗi với chúng con,
và xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ.”

Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa!
Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa!

THỨ TƯ TUẦN XXVII THƯỜNG NIÊN

(Lc 11,1-4)

Lời Chúa Cha chỉ dạy

Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,

Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay, thuật lại việc các môn đệ đến xin Chúa Giêsu, dạy cho các ông cách cầu nguyện như thế nào để đẹp lòng Thiên Chúa Cha.

Thiên Chúa thấu tỏ lòng con người khao khát được ở bên Thiên Chúa, khao khát có được mối dây liên kết mật thiết với Ngài. Như trong Tin Mừng hôm nay, lòng các môn đệ khao khát muốn được ở gần bên Thiên Chúa, nên các ông đã xin Chúa Giêsu chỉ dạy cách cầu nguyện như thế nào để đẹp lòng Thiên Chúa Cha. Chúa Giêsu đã dạy cho các ông: Kinh Lạy Cha. Đây là lời cầu nguyện đẹp nhất trong tất cả các lời cầu nguyện.

Vì sao Kinh Lạy Cha là lời cầu nguyện đẹp nhất? Vì lời kinh này là trọng tâm để giúp các Kitô hữu sống đúng theo lời mời gọi của Thiên Chúa Cha, đó là: “Làm cho danh Cha được cả sáng, Nước Cha trị đến”.

Ngài mời gọi mọi người: Hãy đến với Thiên Chúa, hãy ở lại với Ngài, và sống trong Nước của Ngài, đó là Nước Trời vinh hiển mai sau. Để vào được Nước Trời mai sau, thì ngay tại trần gian này, mỗi người phải tập sống kết hợp mật thiết với Thiên Chúa Cha từ trong tư tưởng, lời nói và việc làm của mình trong cuộc sống đều phải quy hướng về Thiên Chúa,  và làm cho danh thánh Cha được cả sáng, được vinh hiển. Đó là Thiên Chúa Cha được tôn vinh và tôn thờ; chứ không phải làm cho danh của mình được tôn vinh. Vì thế, Thiên Chúa kêu gọi mọi người: Hãy có đời sống khiêm nhường, tự hạ trước mặt Thiên Chúa Cha.

Tiếp theo lời cầu nguyện, Chúa Giêsu chỉ dạy tiếp cho các môn đệ: “Xin cho có được lương thực hàng ngày no đủ”, đó là lương thực nuôi dưỡng cả linh hồn lẫn thể xác. Thiên Chúa mời gọi mọi người: Hãy sống kết hợp mật thiết với Thiên Chúa và làm theo lời Ngài chỉ dạy, để được Thiên Chúa ban lương thực nuôi dưỡng cả linh hồn và thể xác, và để được sự sống đời đời.

Để được Thiên Chúa nuôi dưỡng linh hồn và thể xác: thì mỗi người phải biết tôn vinh Thiên Chúa, làm theo Lời Ngài chỉ dạy, và xin Ngài thương xót, tha thứ lỗi lầm cho con. Và để được Ngài tha thứ những lỗi lầm: thì mỗi người phải biết lắng nghe và thực hành lời Thiên Chúa, đó là: phải biết tha thứ cho anh chị em mình, và yêu thương anh chị em như Thiên Chúa yêu mình, đó là lời mời gọi mà Thiên Chúa ban truyền cho các môn đệ qua Kinh Lạy Cha.

Hãy sống và thực hành theo lời cầu nguyện mà Chúa Giêsu đã dạy, để lời cầu nguyện của mỗi người dâng lên Thiên Chúa Cha là những lời cầu nguyện đẹp lòng Thiên Chúa Cha nhất. Ngài cũng muốn mỗi người khi cầu xin Thiên Chúa Cha điều gì thì người đó phải sống được những lời cầu xin của mình, theo hình ảnh của Chúa Giêsu là: Ngài gọi Thiên Chúa là Cha, và Ngài đã vâng phục và làm mọi sự theo lời Thiên Chúa Cha chỉ dạy. Giờ đây, Chúa Giêsu cũng muốn các môn đệ và tất cả con cái của Ngài trên toàn thế giới hãy gọi Thiên Chúa là Cha, hãy sống và vâng phục Thiên Chúa Cha, làm theo thánh ý của Ngài chỉ dạy, đó là lời cầu nguyện dâng lên Thiên Chúa Cha làm đẹp lòng Ngài nhất.

Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.

Giờ Kinh 3h00 Chiều Nhà Chúa Cha
Free counters!

Leave a Reply

%d bloggers like this: