Thứ Tư Tuần XXVI Thường Niên – (Lc 9, 57-62) – Lời Chúa mỗi ngày

“Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo. Lc 9, 57
“Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo. Lc 9, 57

Bài đọc 1: G 9,1-12.14-16

Trước nhan Thiên Chúa, phàm nhân cho mình là công chính thế nào được ?

Bài trích sách Gióp.

1 Bấy giờ, ông Gióp lên tiếng nói :

2Quả thật, tôi biết rõ thế này : Trước nhan Thiên Chúa,
phàm nhân cho mình là công chính thế nào được ?
3Nếu ai thích tranh luận với Người,
thì ngàn lần Người cũng không đáp lại một.
4Có ai lòng trí khôn ngoan, sức lực dũng mãnh,
đương đầu với Người mà vẫn còn nguyên vẹn ?
5Người chuyển núi dời non mà chúng không hay,
Người lật nhào chúng trong cơn thịnh nộ,
6Người làm rung chuyển móng nền cõi đất
và cột trụ của nó phải lung lay.
7Người ra lệnh là mặt trời không mọc,
Người niêm ấn lên các vì sao.
8Duy mình Người trải rộng các tầng trời,
đạp lên trên ba đào biển cả.
9Người làm ra Hùng tinh, Lạp Hộ,
chòm Sao Mão và tinh tú Phương Nam.
10Người làm nên những điều vĩ đại khôn dò
và những điều kỳ diệu không đếm xuể.
11Này, Người có đi qua tôi, tôi cũng chẳng thấy,
Người có lướt tới, tôi cũng chẳng nhận ra.
12Này Người bắt đi, ai giành lại được ?
Ai dám hỏi Người : “Ngài làm gì thế ?”
14Chẳng lẽ tôi lại tranh cãi, hay tìm lý để chống đối Người sao ?
15Cho dù tôi có lý, tôi cũng không tranh cãi,
nhưng sẽ xin Đấng xét xử tôi thương xót.
16Tôi có kêu cầu và Người đáp lại,
tôi cũng chẳng tin là Người nghe tiếng tôi.

Đáp ca

Tv 87,10bc-11.12-13.14-15 (Đ. c.3a)

Đ.Lạy Chúa, nguyện cho lời kinh vọng tới Ngài.

10bcLạy Chúa, suốt cả ngày con kêu lên Chúa
và giơ tay hướng thẳng về Ngài.11Chúa đâu làm phép lạ cho người đã mạng vong,
âm hồn đâu trỗi dậy ca tụng Chúa bao giờ ?

Đ.Lạy Chúa, nguyện cho lời kinh vọng tới Ngài.

12Trong mồ mả, ai nói về tình thương của Chúa ?
Cõi âm ty, ai kể lại lòng thành tín của Ngài ?13Những kỳ công Chúa, nơi tối tăm ai rõ ?
Đức công chính Ngài, chốn quên lãng ai hay ?

Đ.Lạy Chúa, nguyện cho lời kinh vọng tới Ngài.

14Phần con đây, con kêu lên Ngài, lạy Chúa,
mới tinh sương đã chờ chực nguyện xin.15Lạy Chúa, thân con đây, Chúa nỡ nào ruồng rẫy,
ẩn mặt đi mà chẳng đoái hoài.

Đ.Lạy Chúa, nguyện cho lời kinh vọng tới Ngài.

Tung hô Tin Mừng

x. Pl 3,8-9

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Tôi chấp nhận mất hết, và coi tất cả như rác rưởi, để được Đức Ki-tô, được kết hợp với Người. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng: Lc 9,57-62

Thầy đi đâu, tôi cũng xin theo.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

57 Khi ấy, đang khi Đức Giê-su đi đường cùng các môn đệ, thì có kẻ đến thưa Người rằng : “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo.” 58 Người trả lời : “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.”

59 Đức Giê-su nói với một người khác : “Anh hãy theo tôi !” Người ấy thưa : “Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã.” 60 Đức Giê-su bảo : “Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa.”

61 Một người khác nữa lại nói : “Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã.” 62 Đức Giê-su bảo : “Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa.”

Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa!
Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa!

THỨ TƯ TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN

(Lc 9,57-62)

Lời Chúa Cha chỉ dạy

 Kính thưa cộng đoàn dân Chúa, 

Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay chỉ dạy cho các môn đệ và mọi người được biết: Ai muốn làm môn đệ đi theo Đức Giêsu Kitô thì phải có những điều kiện sau:

– Điều kiện thứ nhất: Ai đi theo Chúa thì phải đi trên con đường mà chính Đức Giêsu Kitô đã đi qua. Đó là con đường thập giá và đau khổ.  Ngài cho biết rằng: Khi đi theo Ngài trên con đường rao giảng Tin Mừng, thì ở nơi đâu trên trần gian này cũng là nhà, nơi đâu cũng là nơi có Thiên Chúa hiện diện và ngự trị; vì tất cả mọi sự ở trong vũ trụ này đều thuộc về Thiên Chúa, đều là nhà của Thiên Chúa. Nhưng với suy nghĩ hạn hẹp tự nhiên của con người, thì họ chỉ muốn ở một cuộc sống an toàn và ổn định. Đức Giêsu biết lòng họ, nên Ngài nói rằng: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu”. Ngài muốn nhấn mạnh cho các môn đệ biết rằng: khi bước đi theo con đường của Đức Giêsu Kitô, thì sẽ phải đi khắp nơi để làm công việc mà Thiên Chúa trao ban, đó là rao giảng Tin Mừng Nước Trời, mang ân sủng của Thiên Chúa đến cho muôn người.   

– Điều kiện thứ hai: Ai bước đi theo Đức Giêsu Kitô thì phải luôn đặt Thiên Chúa trên hết mọi sự, phải ưu tiên công việc của Thiên Chúa trên hết mọi công việc ở thế gian này; đó mới là mục đích chính, là con đường mà con người phải đi và tìm kiếm là Nước Trời. Để có được Nước Trời vinh hiển mai sau, thì mỗi người phải vâng phục Thiên Chúa và phải làm theo lệnh truyền của Ngài, như Lời Chúa mời gọi: “Còn anh, anh hãy đi loan báo triều đại Nước Thiên Chúa đến”. Đó là công việc rao giảng Tin Mừng mà Thiên Chúa ban truyền và mời gọi mọi người: hãy lên đường, hãy ra đi đến với anh chị em của mình đang còn  chưa biết đến Thiên Chúa, đang còn sống trong sự giam cầm của Satan. Còn những công việc trần thế, những công việc lo cho thể xác con người thì hãy đặt sau công việc của Thiên Chúa, như Lời Chúa nói: “Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ”. 

 – Điều kiện thứ ba: Khi ai đã chọn bước đi theo Đức Giêsu Kitô, thì phải quyết tâm chỉ đi con đường của Thiên Chúa; còn con đường của thế gian thì phải buông bỏ, có thế thì mới đi trọn con đường mà Thiên Chúa mời gọi, như Lời Ngài phán: “Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa”. Thiên Chúa muốn ban con đường trọn hảo là Nước Trời  cho những ai bước đi theo Ngài, nên Ngài khuyên các môn đệ: Khi đã bước đi theo Chúa thì đừng ngoái lại đàng sau, kẻo hư phí cả cuộc đời của mình. Nếu ai không dứt khoát, không quyết tâm từ bỏ mọi thứ thuộc về trần gian này, thì giống như người tôn thờ hai chủ, thì cuối cuộc đời mình sẽ chẳng được chủ nào. 

  Lời Chúa ngày hôm nay, Thiên Chúa đã chỉ dạy những điều kiện cho những ai muốn đi theo Đức Giêsu Kitô. Vậy mọi người hãy cố gắng sống và làm theo, hãy trung thành theo Chúa đến hơi thở cuối cùng, hãy đặt Thiên Chúa trên hết mọi sự và tôn thờ phụng sự Ngài là Đấng duy nhất, và hãy chu toàn công việc mà Thiên Chúa trao ban là rao giảng Tin Mừng Nước Trời cho toàn thể nhân loại. 

Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.

Giờ Kinh 3h00 Chiều Nhà Chúa Cha
Free counters!

Leave a Reply