Thứ Tư Tuần XIV Thường Niên – (Mt 10, 1-7) – Lời Hằng Sống

Dọc đường hãy rao giảng rằng: ” Nước Trời đã đến gần.” ( Mt 10, 7)

BÀI ĐỌC NGÀY HÔM NAY

Thứ Tư Tuần XIV – Mùa Thường Niên

Bài đọc 1           Hs 10,1-3.7-8.12

Đây là thời kiếm tìm Đức Chúa.

Bài trích sách ngôn sứ Hô-sê.

1Ít-ra-en vốn là một cây nho sum sê,
trái trăng thật dồi dào phong phú.
Nhưng trái trăng càng nhiều,
chúng càng dựng thêm các bàn thờ ngẫu tượng ;
đất nước càng giàu sang,
chúng càng làm thêm những cột thần lộng lẫy.
2Chúng là thứ người lòng một dạ hai,
rồi đây chúng sẽ phải đền tội ;
bàn thờ của chúng, Đức Chúa sẽ đập tan,
cột thờ của chúng, Người cũng sẽ phá đổ.
3Bây giờ chúng lại nói : “Chúng tôi không có vua.”
Vì Đức Chúa, chúng còn không kính sợ,
thì nếu có vua, liệu ông làm gì được cho chúng ?
7Thế là Sa-ma-ri tiêu tùng.
Vua của nó tựa hồ mảnh ván trôi dạt trên mặt nước.
8Các nơi cao của A-ven sẽ bị phá huỷ, đó là tội của Ít-ra-en.
Gai góc sẽ leo lên các bàn thờ của nó.
Bấy giờ chúng sẽ nói với núi đồi : “Phủ lấp chúng tôi đi !”
và với gò nổng : “Hãy đổ xuống trên chúng tôi !”
12Hãy gieo công chính, rồi sẽ gặt được tình thương.
Hãy khai khẩn đất hoang ;
đây là thời kiếm tìm Đức Chúa
cho đến khi Người đến làm mưa công chính trên các ngươi.

Đáp ca         Tv 104,2-3.4-5.6-7 (Đ. c.4b) 

Đ.Hãy không ngừng tìm kiếm Thánh Nhan.

2Hát lên đi, đàn ca mừng Chúa,
và suy gẫm mọi kỳ công của Người.
3Hãy tự hào vì danh thánh Chúa,
tâm hồn những ai tìm kiếm Chúa, nào hoan hỷ.

Đ.Hãy không ngừng tìm kiếm Thánh Nhan.

4Hãy tìm Chúa và sức mạnh của Người,
chẳng khi ngừng tìm kiếm Thánh Nhan.
5Hãy nhớ lại những kỳ công Người thực hiện,
những dấu lạ và những quyết định Người phán ra.

Đ.Hãy không ngừng tìm kiếm Thánh Nhan.

6Hỡi anh em, dòng dõi Áp-ra-ham tôi tớ Chúa,
con cháu Gia-cóp được Người tuyển chọn !
7Chính Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
những điều Người quyết định
là luật chung cho cả địa cầu.

Đ.Hãy không ngừng tìm kiếm Thánh Nhan.

Tung hô Tin Mừng          Mc 1,15

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng. Ha-lê-lui-a.

TIN MỪNG NGÀY HÔM NAY

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (Mt 10,1-7)

1 Khi ấy, Đức Giê-su gọi mười hai môn đệ lại, để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.

2 Sau đây là tên của mười hai Tông Đồ : đứng đầu là ông Si-môn, cũng gọi là Phê-rô, rồi đến ông An-rê, anh của ông ; sau đó là ông Gia-cô-bê con ông Dê-bê-đê và ông Gio-an, em của ông ; 3 ông Phi-líp-phê và ông Ba-tô-lô-mê-ô ; ông Tô-ma và ông Mát-thêu người thu thuế ; ông Gia-cô-bê con ông An-phê và ông Ta-đê-ô ; 4 ông Si-môn thuộc nhóm Nhiệt Thành, và ông Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, là chính kẻ nộp Người. 5 Đức Giê-su sai mười hai ông ấy đi và chỉ thị rằng :

“Anh em đừng đi tới vùng các dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của người Sa-ma-ri. 6 Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Ít-ra-en. 7 Dọc đường hãy rao giảng rằng : Nước Trời đã đến gần.”

Đó là Lời Chúa.

Lạy Chúa Kito, ngợi khen Chúa.

Jesus, I Love You!
Jesus, I Love You!

THỨ TƯ TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN

(Mt 10,1-7)

Lời Chúa Cho Mọi Người

Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,

Lời Chúa ngày hôm nay kể lại việc Chúa Giêsu chọn gọi mười hai tông đồ và Ngài đặt tên cho từng tông đồ. Mỗi tông đồ được Thiên Chúa chọn gọi một cách đặc biệt và có một công việc khác nhau trong công trình của Thiên Chúa. Mười hai tông đồ là những cánh tay nối dài của Thiên Chúa để ra đi cứu giúp các linh hồn, ra đi gặt lúa mang về cho Thiên Chúa. Và khi ra đi, các tông đồ được Thiên Chúa ban quyền năng và sức mạnh của Ngài, được toàn quyền trên Satan, để xua trừ lũ quỷ đang chống phá và cướp linh hồn các con cái của Thiên Chúa. 

Vì tình yêu thương của Thiên Chúa đối với nhân loại mà Ngài chọn và sai các tông đồ tiếp tục thi hành sứ vụ truyền giảng Tin Mừng của Thiên Chúa, kêu gọi mọi người ăn năn sám hối vì Nước Trời đã đến gần. Sau khi mười hai tông đồ được Thiên Chúa trao ban sứ vụ đặc biệt thì Ngài truyền dạy và sai các ông ra đi: “Anh em hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel.” Thiên Chúa biết được các con chiên lạc của nhà Israel đang rất đau khổ, đang bị Satan trói buộc. 

Ngài cũng khuyên các môn đệ: “Anh em đừng đi tới vùng các dân ngoại.” Dân ngoại ở đây là các linh hồn đang tôn thờ Satan; chúng sẽ không nghe theo lời mời gọi của Thiên Chúa là từ bỏ tôn thờ Satan mà quay trở về với Ngài. Vì thế, Ngài chỉ dạy cho các tông đồ: để hoàn thành tốt công việc Thiên Chúa trao ban thì hãy tìm đến với các con chiên lạc, giúp họ quay trở về với Thiên Chúa vì họ đang đi lạc đường, đang xa rời Thiên Chúa. Giờ đây, Ngài sai các tông đồ đi đến với họ, mang hình ảnh của Đức Giêsu Kitô chịu chết và Phục Sinh, một Đức Giêsu Kitô tình yêu đến để yêu thương, để chia sẻ, để dẫn các con chiên lạc quay trở về với Thiên Chúa.

 Để tiếp nối sứ vụ của các tông đồ, ngày hôm nay tại công trình Nhà Thiên Chúa Cha, Thiên Chúa cũng sai mười hai viên đá là các tông đồ trong thời đại này, thời đại của Chúa Thánh Thần, ra đi tìm các con chiên lạc, giúp họ quay trở về với Thiên Chúa. Các tông đồ của Chúa mang trong mình một Đức Giêsu Kitô tình yêu đến sưởi ấm tâm hồn những con chiên lạc đang lạnh giá, đang cần sự trợ giúp của Thiên Chúa. Hãy lên đường! Hãy ra đi chu toàn sứ vụ mà Thiên Chúa trao ban để dẫn đưa nhiều con chiên lạc quay trở về với Thiên Chúa tình yêu. Thiên Chúa luôn dõi nhìn, đồng hành, quan phòng và gìn giữ các tông đồ của Thiên Chúa trên đường đi rao giảng Tin Mừng. Vì thế, Ngài sai các tông đồ hãy an tâm ra đi, hãy dẫn đưa thật nhiều các linh hồn về cho Thiên Chúa mỗi ngày, để các linh hồn đó được hưởng hạnh phúc ở bên người Cha giàu lòng thương xót của mình. 

Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.

Cầu Nguyện 3h00 Chiều – Suy Niệm Lời Chúa Mt 10, 1-7
Free counters!

Leave a Reply

%d bloggers like this: