Thứ Tư Tuần X Thường Niên – Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn (Mt 5, 17-19) – Lời Chúa mỗi ngày

Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. (Mt 5, 17)

Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. (Mt 5, 17)

Thứ Tư Tuần X – Mùa Thường NiênThầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. (Mt 5, 17)

Bài đọc 1           1 V 18,20-39

Để dân này nhận biết Ngài là Thiên Chúa và Ngài đã khiến họ thay lòng đổi dạ.

Bài trích sách các Vua quyển thứ nhất.

20 Hồi đó, vua A-kháp sai người đi mời toàn thể con cái Ít-ra-en và triệu tập các ngôn sứ trên núi Các-men. 21 Bấy giờ, ông Ê-li-a đến bên dân và nói : “Các người nhảy khập khiễng hai chân cho tới bao giờ ? Nếu Đức Chúa là Thiên Chúa, hãy theo Người ; còn nếu là Ba-an thì cứ theo nó !” Nhưng dân chúng không đáp lại lời nào. 22 Ông Ê-li-a lại nói với dân : “Chỉ sót lại mình tôi là ngôn sứ của Đức Chúa, còn ngôn sứ của Ba-an có những bốn trăm năm mươi người. 23 Hãy cho chúng tôi hai con bò mộng ; họ hãy chọn lấy một con, chặt ra và đặt trên củi, nhưng đừng châm lửa ; tôi cũng làm thịt con bò kia, rồi đặt trên củi, nhưng sẽ không châm lửa. 24 Đoạn các người hãy kêu cầu danh thần của các người ; còn tôi, tôi kêu cầu danh Đức Chúa. Vị thần nào đáp lại bằng lửa thì vị đó chính là Thiên Chúa. Toàn dân trả lời và nói : ”Đề nghị hay đó !” 25 Bấy giờ, ông Ê-li-a nói với các ngôn sứ Ba-an : “Các người chọn lấy một con bò và làm trước đi, vì các người đông hơn. Rồi hãy kêu cầu danh thần của các người nhưng đừng châm lửa.” 26 Vậy, họ lấy con bò người ta đưa cho họ, làm thịt, rồi kêu cầu danh thần Ba-an từ sáng tới trưa : “Lạy thần Ba-an, xin đáp lời chúng tôi !” Nhưng không một tiếng nói, không một ai trả lời, và họ nhảy khập khiễng bên cạnh bàn thờ họ đã dựng. 27 Đến trưa, ông Ê-li-a chế nhạo họ rằng : “Kêu lớn tiếng lên, người là một vị thần mà ! Người đang mải suy nghĩ, hay là đi vắng, hoặc trẩy đường xa ; có khi người đang ngủ, thì sẽ thức dậy thôi !” 28 Họ càng kêu lớn tiếng hơn, và theo thói tục của họ, họ dùng gươm giáo rạch mình đến chảy máu. 29 Quá trưa rồi mà họ vẫn tiếp tục nói liên miên cho tới giờ dâng lễ ; nhưng vẫn không một tiếng nói, không ai trả lời, không người để ý.

30 Bấy giờ ông Ê-li-a nói với toàn dân : “Các người hãy lại đây.” Toàn dân tiến lại gần ông. Ông dọn lại bàn thờ Đức Chúa đã bị phá huỷ. 31 Ông Ê-li-a lấy mười hai phiến đá, theo số các chi tộc con cháu ông Gia-cóp, người đã được Đức Chúa phán bảo rằng : “Tên ngươi sẽ là Ít-ra-en.” 32 Ông dùng các phiến đá ấy xây lại một bàn thờ kính Đức Chúa. Ông đào một đường mương chung quanh bàn thờ rộng cỡ hai thúng hạt giống. 33 Ông xếp củi lên, rồi làm thịt con bò mộng và đặt trên đống củi. 34 Ông nói : “Hãy đổ nước đầy bốn lu rồi tưới lên lễ vật và củi.” Họ làm như vậy. Ông nói : “Lần thứ hai nữa”, họ làm lần thứ hai. Ông lại nói : “Lần thứ ba !” và họ làm thêm lần thứ ba. 35 Nước chảy tràn quanh bàn thờ, khiến đường mương cũng đầy nước. 36 Đến giờ dâng lễ, ngôn sứ Ê-li-a tiến ra và nói : “Lạy Đức Chúa, Thiên Chúa của Áp-ra-ham, I-xa-ác, và Ít-ra-en ! Ước chi hôm nay người ta biết rằng trong Ít-ra-en Ngài là Thiên Chúa, và con là tôi tớ Ngài. Cũng vì lời Ngài phán mà con đã làm tất cả các việc này. 37 Xin đáp lời con, lạy Đức Chúa, xin đáp lời con, để dân này nhận biết : Ngài là Đức Chúa, Thiên Chúa thật, và Ngài đã khiến họ thay lòng đổi dạ.” 38 Bấy giờ lửa của Đức Chúa ập xuống, thiêu rụi của lễ, củi, đá và bụi, cả nước trong mương cũng hút cạn luôn. 39 Toàn dân thấy vậy, liền phủ phục sát đất và nói : “Đức Chúa quả là Thiên Chúa ! Đức Chúa quả là Thiên Chúa !”

Đáp ca         Tv 15,1-2a.3a và 4.5 và 8.11 (Đ. c.1)

Đ.Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con,
vì bên Ngài, con đang ẩn náu.

1Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con,
vì bên Ngài, con đang ẩn náu.
2aCon thưa cùng Chúa : “Ngài là Chúa con thờ.”

Đ.Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con,
vì bên Ngài, con đang ẩn náu.

3aCòn thần ngoại xứ này,
vẫn gia tăng tàn phá,
và thiên hạ tới tấp chạy theo.
4Máu tế thần, con quyết chẳng dâng.

Đ.Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con,
vì bên Ngài, con đang ẩn náu.

5Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng,
là chén phúc lộc dành cho con ;
số mạng con, chính Ngài nắm giữ.
8Con luôn nhớ có Ngài trước mặt,
được Ngài ở bên, chẳng nao núng bao giờ.

Đ.Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con,
vì bên Ngài, con đang ẩn náu.

11Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống :
trước Thánh Nhan, ôi vui sướng tràn trề,
ở bên Ngài, hoan lạc chẳng hề vơi !

Đ.Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con,
vì bên Ngài, con đang ẩn náu.

Tung hô Tin Mừng          Tv 24,4b.5a

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Thiên Chúa con thờ, lối đi của Ngài, xin chỉ bảo con. Xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài. Ha-lê-lui-a.

TIN MỪNG NGÀY HÔM NAY

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (Mt 5,17-19)

17 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. 18 Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. 19 Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời.

Đó là Lời Chúa.

Lạy Chúa Kito, ngợi khen Chúa.

Jesus, I love You!
Jesus, I trust in you!

THỨ TƯ TUẦN X THƯỜNG NIÊN

(Mt 5, 17-19)

Lời Chúa Cha chỉ dạy

Suy Niệm 

Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,

Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa xuống trần gian để cứu độ con người. Ngài đã mặc lấy thân phận tội lỗi của con người, để ở cùng và đồng hành với con người trong mọi nơi mọi lúc, để cứu con người thoát khỏi vòng nô lệ tội lỗi của Satan. 

Chúa Giêsu xuống thế làm người, đó là lời hứa cứu độ của Thiên Chúa Cha đã được thực hiện từ khi con người phạm tội, như trong Sách Sáng Thế chương 3 câu 15 có nói: “Ta sẽ đặt mối thù nghịch giữa ngươi và người phụ nữ, giữa dòng giống ngươi và dòng giống người ấy; dòng giống đó sẽ đánh vào đầu ngươi, và ngươi thì rình cắn gót chân Người”.

Chúa Giêsu Kitô xuống thế làm người, tiếp nối sứ vụ công trình cứu độ của Thiên Chúa, mà điều này đã được Lời Chúa ghi lại trong Sách Sáng Thế, cũng như đã được Thiên Chúa ban qua lề luật của Môsê và cũng đã được các ngôn sứ nói tới. 

Chúa đến để kiện toàn lề luật của Môsê, Môsê là người trung gian mà Thiên Chúa muốn trao ban lề luật cho con người. Trải dài suốt dòng thời gian cho đến thời Chúa Giêsu Kitô xuống thế làm người, lề luật này là Mười Điều Răn quy về Thiên Chúa và cứu độ con người. Khi Chúa Giêsu Kitô đến, Ngài hoàn toàn không bãi bỏ luật Môsê, nhưng Ngài đã kiện toàn lề luật đó nên trọn hảo, đó là quy về hai điều răn quan trọng nhất: kính mến Thiên Chúa trên hết mọi sự và yêu thương tha nhân như chính mình. Chúa đã kiện toàn lề luật và quy về hai chữ “yêu thương”. 

Lời Chúa đã phán ra, thì sẽ không bao giờ mất đi, rằng: Chúa đến để kiện toàn lề luật, làm cho lề luật nên hoàn hảo, và dù một chấm một phết trong lề luật cũng không bị mất đi cho đến khi Chúa đến lần thứ hai. Chúa cũng nhắc nhở cho tất cả con người biết rằng: nếu những ai tin vào lề luật của Môsê đến từ Thiên Chúa, thì cũng tin vào Chúa Giêsu Kitô chính là Thiên Chúa xuống cứu độ con người. 

Và cho đến thời đại ngày hôm nay, những ai tin vào lề luật của Môsê, tin Chúa Giêsu Kitô xuống thế cứu độ con người, thì cũng tin vào thời kỳ hoạt động của Chúa Thánh Thần trong Hội Thánh, được trải dài suốt hơn 2000 năm cho tới bây giờ.

Thời đại ngày hôm nay, dấu chỉ hoạt động của Chúa Thánh Thần được đặt tại đâu? 

Dấu chỉ hoạt động của Chúa Thánh Thần được tỏ cho thấy rất rõ ràng và tỏ tường tại công trình của Nhà Chúa Cha: khi nhìn vào công trình và hành trình, cũng như tất cả các công việc, sự việc đã và đang xảy ra tại Nhà Chúa Cha, trên con người Chu Thiên Thương và sự hoạt động của các thiên thần xuống thế làm người, những điều này sẽ cho thấy được dấu chỉ thời đại Chúa Thánh Thần. Tất cả những ai tin vào Chúa Giêsu Kitô, tin vào sự hoạt động của Chúa Thánh Thần trong thời điểm hiện tại này tại Nhà Chúa Cha, thì những người đó sẽ được cứu độ. 

Hội Thánh được dựng nên, và con người được hiện diện ở trên trần gian này vẫn đang là một bước tiến, là cuộc hành trình về Nhà Chúa Cha. 

Vì thế, con người cần được sự nâng đỡ, gìn giữ, che chở và bảo vệ của Chúa Thánh Thần, mà chính Chúa Giêsu Kitô đã trao ban là Đấng Bảo Trợ sẽ đến và ở cùng với con người luôn mãi. 

Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.

Giờ Kinh 3h00 Chiều trên Kênh Đường Vào Thiên Đàng – Suy Niệm Lời Chúa(Mt 5, 17-19)
Free counters!

Leave a Reply