Thứ Tư Tuần IV Phục Sinh – Chúa Giêsu là Ánh Sáng (Ga 12, 44-50)

Không phải tôi tự mình nói ra, nhưng là chính Chúa Cha, Đấng đã sai tôi, truyền lệnh cho tôi phải nói gì, tuyên bố gì. (Ga 12, 49)
Không phải tôi tự mình nói ra, nhưng là chính Chúa Cha, Đấng đã sai tôi, truyền lệnh cho tôi phải nói gì, tuyên bố gì. (Ga 12, 49)

Thứ Tư Tuần IV – Phục Sinh

Chúa Giêsu là Ánh Sáng Thế Gian

Bài đọc 1           Cv 12,24 – 13,5a

Hãy dành riêng Ba-na-ba và Sao-lô cho Ta.

Bài trích sách Công vụ Tông Đồ.

12 24 Bấy giờ, lời Thiên Chúa lan tràn và phát triển. 25 Ông Ba-na-ba và ông Sao-lô, sau khi đã chu toàn công việc phục vụ tại Giê-ru-sa-lem thì trở về, đem theo ông Gio-an, cũng gọi là Mác-cô.

13 1 Trong Hội Thánh tại An-ti-ô-khi-a, có những ngôn sứ và thầy dạy, đó là các ông Ba-na-ba, Si-mê-ôn biệt hiệu là Đen, Lu-ki-ô người Ky-rê-nê, Ma-na-en, bạn thời thơ ấu của tiểu vương Hê-rô-đê, và Sao-lô. 2 Một hôm, đang khi họ làm việc thờ phượng Chúa và ăn chay, thì Thánh Thần phán bảo : “Hãy dành riêng Ba-na-ba và Sao-lô cho Ta, để lo công việc Ta đã kêu gọi hai người ấy làm.” 3 Bấy giờ họ ăn chay cầu nguyện, rồi đặt tay trên hai ông và tiễn đi.

4 Vậy, được Thánh Thần sai đi, hai ông xuống Xê-lêu-ki-a, rồi từ đó đáp tàu đi đảo Sýp. 5a Đến Xa-la-min, hai ông loan báo lời Thiên Chúa trong các hội đường người Do-thái.

Đáp ca         Tv 66,2-3.5.6 và 8 (Đ. c.4) 

Đ.Ước gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa,
chư dân phải đồng thanh cảm tạ Ngài !

2Nguyện Chúa Trời dủ thương và chúc phúc,
xin toả ánh tôn nhan rạng ngời trên chúng con,
3cho cả hoàn cầu biết đường lối Chúa,
và muôn nước biết ơn cứu độ của Ngài.

Đ.Ước gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa,
chư dân phải đồng thanh cảm tạ Ngài !

5Ước gì muôn nước reo hò mừng rỡ,
vì Chúa cai trị cả hoàn cầu theo lẽ công minh,
Người cai trị muôn nước theo đường chính trực
và lãnh đạo muôn dân trên mặt đất này.

Đ.Ước gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa,
chư dân phải đồng thanh cảm tạ Ngài !

6Ước gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa,
chư dân phải đồng thanh cảm tạ Ngài.
8Nguyện Chúa Trời ban phúc lộc cho ta !
Ước chi toàn cõi đất kính sợ Người !

Đ.Ước gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa,
chư dân phải đồng thanh cảm tạ Ngài !

Tung hô Tin Mừng          Ga 8,12

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : “Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi, sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống.” Ha-lê-lui-a.

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an (Ga 12,44-50)

44 Khi ấy, Đức Giê-su lớn tiếng nói rằng : “Ai tin vào tôi, thì không phải là tin vào tôi, nhưng là tin vào Đấng đã sai tôi ; 45 ai thấy tôi là thấy Đấng đã sai tôi. 46 Tôi là ánh sáng, tôi đã đến thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi, thì không ở lại trong bóng tối. 47 Ai nghe những lời tôi nói mà không tuân giữ, thì không phải chính tôi xét xử người ấy, vì tôi đến không phải để xét xử thế gian, nhưng để cứu thế gian. 48 Ai từ chối tôi và không đón nhận lời tôi, thì có quan toà xét xử người ấy : chính lời tôi đã nói sẽ xét xử người ấy trong ngày sau hết. 49 Thật vậy, không phải tôi tự mình nói ra, nhưng là chính Chúa Cha, Đấng đã sai tôi, truyền lệnh cho tôi phải nói gì, tuyên bố gì. 50 Và tôi biết : mệnh lệnh của Người là sự sống đời đời. Vậy, những gì tôi nói, thì tôi nói đúng như Chúa Cha đã nói với tôi.”

Đường Vào Thiên Đàng

THỨ TƯ TUẦN IV PHỤC SINH
(Ga 1,44-50)
Suy Niệm

Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,

Lời Chúa trong bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta biết: Chúa Giê-su là Ánh sáng đã đến trần gian; ai theo Ngài sẽ không phải đi trong bóng tối. Ngài đến không phải để xét xử thế gian, nhưng để cứu độ thế gian. Chỉ những ai chọn lựa đi trong bóng tối, thì sẽ bị xét xử; và những Lời Chúa Giê-su nói được truyền dạy từ Thiên Chúa Cha.

Nơi Chúa Giê-su, là Thiên Chúa luôn luôn hội tụ mọi sự tốt đẹp, hạnh phúc, bình an và ánh sáng. Nơi Ngài không có một chút bóng tối, hoặc vết nhơ. Ngài đến thế gian để cứu độ, đem ánh sáng xua trừ bóng tối, xua trừ satan ra khỏi con người, giúp con người thoát khỏi con đường tội lỗi, từ bỏ sự gian ác mà quay trở về với Thiên Chúa là nguồn hạnh phúc vĩnh cửu.

Những ai bước đi trên con đường chân lý và sự thật, thì sẽ được hưởng ánh sáng của Thiên Chúa, lắng nghe được tiếng của Thiên Chúa nói trong lương tâm. Còn những ai đi trong bóng tối, đó là con đường của satan thì họ luôn sống trong giả dối, bất công, sợ hãi, tội lỗi ngập tràn trong con người họ, và họ không có sự bình an đích thực.

Thiên Chúa luôn luôn yêu thương con người. Vì vậy, khi Ngài thấy bóng tối của sự yếu đuối, mỏng giòn của con người, Ngài đã đem ánh sáng đến để xua trừ bóng tối ra khỏi con người.

Những ai bước theo ánh sáng của Thiên Chúa, đó là vâng nghe Lời Chúa dạy: bước đi trong con đường chân lý, sự thật, và công chính của Thiên Chúa; và chính sự công chính, thánh thiện đó như là ánh sáng, sẽ tiếp tục tỏa sáng trên các linh hồn khác, giúp họ noi theo để không bị xét xử về những tội lỗi của họ; vì những ai bước theo Ngài là Ánh sáng, thì không còn bóng tối trong linh hồn nữa. Và tất cả những ai đi trong bóng tối, đó là sống trong con đường tội lỗi, thì chắc chắn khi được Thiên Chúa gọi về sẽ phải đền trả trước sự công bằng của Thiên Chúa.

Ngài yêu thương thế gian, yêu thương con người, nên Ngài đã đến trần gian để dạy dỗ, hướng dẫn, chỉ bảo cho con người chọn con đường nào tốt nhất. Thiên Chúa ban sự tự do trong lương tâm của mỗi người. Những ai muốn sống trong ánh sáng, sống trong sự trong sạch, thánh thiện và chân thật thì hãy bước đi theo con đường của Chúa Giê-su Kitô. Còn ai đi theo bóng tối là thuộc về thế gian, thì họ sống bất công và đi trong đường lối tăm tối của satan.

Những lời Chúa Giê-su Kitô nói là xuất phát từ chính lời Thiên Chúa Cha truyền dạy cho Ngài phải nói với con người những điều đó, để con người biết nhận ra bóng tối và ánh sáng, mà tiếp tục bước đi trên hành trình tiến về Nhà Cha trên trời.


Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.

Jesus, I love You!
Jesus, I trust in you!

God bless you and peace be with you!

Free counters!

Leave a Reply