Thứ Tư Tuần III Phục Sinh – Ý của Cha (Ga 6, 35-40)

Ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời. (Ga 6, 40)

Thứ Tư Tuần III – Mùa Phục Sinh

Ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con

và tin vào người Con,

thì được sống muôn đời. ( Ga 6, 40)

Bài đọc 1           Cv 8,1b-8

Họ đi khắp nơi loan báo Lời Chúa.

Bài trích sách Công vụ Tông Đồ.

1b Hồi ấy, Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem trải qua một cơn bắt bớ dữ dội. Ngoài các Tông Đồ ra, mọi người đều phải tản mác về các vùng quê miền Giu-đê và Sa-ma-ri.

2 Có mấy người sùng đạo chôn cất ông Tê-pha-nô và khóc thương ông thảm thiết.

3 Còn ông Sao-lô thì cứ phá hoại Hội Thánh : ông đến từng nhà, lôi cả đàn ông lẫn đàn bà đi tống ngục.

4 Vậy những người phải tản mác này đi khắp nơi loan báo lời Chúa.

5 Ông Phi-líp-phê xuống một thành miền Sa-ma-ri và rao giảng Đức Ki-tô cho dân cư ở đó. 6 Đám đông một lòng chú ý đến những điều ông Phi-líp-phê giảng, bởi được nghe đồn và được chứng kiến những dấu lạ ông làm. 7 Thật vậy, các thần ô uế vừa kêu lớn tiếng vừa xuất khỏi nhiều người trong số những kẻ bị chúng ám. Nhiều người tê bại và tàn tật được chữa lành. 8 Trong thành, người ta rất vui mừng.

Đáp ca         Tv 65,1-3a.4-5.6-7a (Đ. c.1) 

Đ.Cả trái đất, hãy tung hô Thiên Chúa.

1Cả trái đất, hãy tung hô Thiên Chúa,
2đàn hát lên mừng Danh Thánh rạng ngời,
nào dâng lời ca tụng tôn vinh !
3aHãy thưa cùng Thiên Chúa :
“Khủng khiếp thay, sự nghiệp của Ngài !

Đ.Cả trái đất, hãy tung hô Thiên Chúa.

4Toàn trái đất phải quỳ lạy tôn thờ,
và đàn ca mừng Chúa, đàn ca mừng Thánh Danh.”
5Đến mà xem công trình của Thiên Chúa :
hành động của Người đối với phàm nhân
thật đáng kinh đáng sợ !

Đ.Cả trái đất, hãy tung hô Thiên Chúa.

6Chúa làm cho biển khơi hoá đất liền,
và dân Người đi bộ qua sông ;
việc Người làm đó khiến ta hoan hỷ.
7aChúa uy dũng hiển trị muôn đời.

Đ.Cả trái đất, hãy tung hô Thiên Chúa.

Tung hô Tin Mừng          x. Ga 6,40

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : “Tất cả những ai tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.” Ha-lê-lui-a.

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an (Ga 6,35-40)

35 Khi ấy, Đức Giê-su nói với dân chúng rằng : “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói ; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ ! 36 Nhưng tôi đã bảo các ông : các ông đã thấy tôi mà không tin. 37 Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài, 38 vì tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi. 39 Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. 40 Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.”

Đó là Lời Chúa.

Lạy Chúa Kito, ngợi khen Chúa.

Đường Vào Thiên Đàng

Ngày 04.05.22

Thứ Tư Tuần III Phục Sinh

Ga 6, 35-40

Lời Chúa Cha chỉ dạy

Suy Niệm

Kính thưa Cộng đoàn dân Chúa,

Chúa Giêsu nói với mọi người: Chính Ta là Bánh Trường Sinh. Ai đến với Ta không hề phải đói. Ai tin vào Ta sẽ không khát bao giờ. Lời của Chúa Giêsu loan báo cho mọi người được biết chính Ngài hiện diện trong Bí tích Thánh Thể, là tấm bánh được bẻ ra cho muôn người, là lương thực thiêng liêng mà bất cứ ai đón nhận Ngài, rước Ngài vào trong cung lòng sẽ được Ngài ngự trị, được trở nên Một với Ngài và được Ngài ở bên.  Nhưng với điều kiện là phải giữ cho cung lòng của mình trong sạch, trong sáng và thánh thiện thì Ngài mới ở lại nuôi dưỡng linh hồn và thể xác. Khi có Ngài ngự trị ở trong tâm hồn thì Ngài sẽ bảo vệ khỏi quyền lực của Satan và được Ngài ban cho Sự sống đời đời.

Tất cả những gì Chúa Giêsu xuống trần gian nói cho con người được biết thì những Lời đó đến từ chính Thiên Chúa Cha. Ngài nói những gì Thiên Chúa Cha truyền dạy. Và tất cả những ai được Thiên Chúa mở lòng ra để đón nhận Lời của Chúa Giêsu Kito, thì sẽ không bao giờ phải chết vì Đức Giêsu Kito là Đấng Khơi nguồn Sự sống. Ngài xuống trần gian để chịu chết cứu độ con người khỏi cái chết đời đời. Vì vậy, tất cả những ai tin vào Đức Giêsu Kito là Con Thiên Chúa xuống thế làm Người và tất cả những ai đón nhận Mình và Máu Thánh Chúa với một tâm hồn trong sạch, thánh thiện thì sẽ được Ngài gìn giữ, bảo vệ khỏi cái chết đời đời và sẽ được Ngài cho sống lại vào ngày sau hết.

Và tất cả những ai tuyên xưng Đức Giêsu Kito là Con Thiên Chúa và đón nhận Mình và Máu Thánh Ngài vào trong cung lòng thì phải thực hành những điều Thiên Chúa truyền dạy là :Kính mến Thiên Chúa trên hết mọi sự và yêu thương tha nhân như chính mình.”. Hãy sống một đời sống bác ái, yêu thương như Chúa đã truyền dạy trước khi Ngài về trời.

Con xin tạ ơn Thiên Chúa.

Jesus, I love You!
Jesus, I trust in you!
Free counters!

Leave a Reply