Thứ Tư tuần II Phục Sinh – Tình Yêu Chúa Ga 3, 16-21

Tình Yêu Chúa

Tình Yêu Chúa

Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. ( Ga 3, 16)

BÀI ĐỌC I: Cv 5, 17-26

“Kìa, những người mà các ông tống ngục, hiện đang đứng giảng dạy dân chúng trong đền thờ”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, vị thượng tế và mọi người thuộc phe ông, tức là phái Sađốc, đầy lòng phẫn nộ; họ ra tay bắt các tông đồ tống ngục. Nhưng đến đêm, Thiên Thần Chúa mở cửa ngục, dẫn các ngài đi và nói: “Hãy đi vào đền thờ giảng dạy cho dân chúng biết mọi lời hằng sống này”. Nghe lệnh ấy, sáng sớm các ngài vào đền thờ và giảng dạy.

Lúc bấy giờ vị thượng tế và các người thuộc phe ông đến, triệu tập công nghị và tất cả các vị kỳ lão trong dân Israel, rồi sai người vào tù dẫn các tông đồ ra. Khi thủ hạ đến nơi, mở cửa ngục, không thấy các tông đồ, họ liền trở về báo cáo rằng: “Thật chúng tôi thấy cửa ngục đóng rất kỹ lưỡng, lính canh vẫn đứng gác ngoài cửa, nhưng khi chúng tôi mở cửa ra, thì không thấy ai ở bên trong cả”.

Khi nghe các lời đó, viên lãnh binh cai đền thờ và các thượng tế rất lúng túng, không biết rõ công việc đã xảy đến cho các tông đồ. Lúc đó có người đến báo tin cho họ rằng: “Kìa, những người mà các ông đã tống ngục, hiện đang đứng giảng dạy dân chúng trong đền thờ”. Bấy giờ viên lãnh binh cùng các thủ hạ tới dẫn các tông đồ đi mà không dùng bạo lực, vì sợ bị dân chúng ném đá.

Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9

Đáp: Kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe (c. 7a).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi hằng liên lỉ ngợi khen Người. Trong Chúa linh hồn tôi hãnh diện, bạn nghèo hãy nghe và hãy mừng vui. – Đáp.

2) Các bạn hãy cùng tôi ca ngợi Chúa, cùng nhau ta hãy tán tạ danh Người. Tôi cầu khẩn Chúa, Chúa đã nhậm lời, và Người đã cứu tôi khỏi mọi điều lo sợ. – Đáp.

3) Hãy nhìn về Chúa để các bạn vui tươi, và các bạn khỏi hổ ngươi bẽ mặt. Kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe, và Người đã cứu họ khỏi mọi điều tai nạn. – Đáp.

4) Thiên Thần Chúa hạ trại đồn binh chung quanh những người sợ Chúa và bênh chữa họ. Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiện hảo nhường bao; phúc đức ai nương tựa ở nơi Người. – Đáp.

Tin mừng: Ga 3,16-21

16 Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.

17 Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.

18 Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án ; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa.

19 Và đây là bản án: ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa.

20 Quả thật, ai làm điều ác, thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách.

21 Nhưng kẻ sống theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ: các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa.”

Đường Vào Thiên Đàng

Thứ Tư Tuần 2 Phục Sinh

(Ga 3, 16-21)

Lời Chúa Cha chỉ dạy con cái loài người
Suy niệm 

Kính thưa cộng đoàn dân Chúa, 


Mùa Phục sinh là thời gian để chúng ta nhận ra rằng: Quà tặng quý giá nhất mà Thiên Chúa ban cho nhân loại là chính Con Một của Ngài, là Đức Giêsu Kitô:


Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã ban người Con một duy nhất để xuống trần gian Cứu độ con người. Ngài sai Con của Ngài xuống thế gian không phải để lên án, luận phạt thế gian mà để yêu thương con người, cứu con người thoát khỏi vòng nô lệ tội lỗi, thoát khỏi mọi giam cầm của Satan. Ngài chính là Tình yêu và Tình yêu của Ngài mạnh hơn sự chết. Không ai có được Tình yêu bao la rộng lớn như Ngài. Tình yêu đó vượt trên tất cả mọi tình yêu của nhân loại, vượt trên tình yêu của cha mẹ, của vợ chồng con cái. Ngài đã hy sinh tất cả mọi sự để đổi lấy con người. Đó chính là Tình yêu của Thiên Chúa. Không có một thước đo nào có thể đong đếm, thẩm định Tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh. 


Ngài chính là Sự sáng đến thế gian để xua trừ bóng tối ra khỏi con người. Ánh sáng của Ngài đi tới đâu thì bóng tối phải lui vào một chỗ. Đó chính là Đức Giesu Kitô, danh của Chúa Kitô đi tới đâu thì Satan phải lui về góc khuất của nó. Và những ai tin vào chính danh Đức Giesu Kitô xuống thế làm người để chuộc lấy tội lỗi con người thì sẽ được cứu độ. Họ sẽ bước ra khỏi bóng tối mà đi vào con đường Ánh sáng của Thiên Chúa là con đường Chân lý, Sự thật, là con đường Tình yêu. Còn những ai vẫn cố tình đi trong bóng tối, đi theo con đường của thế gian thì sẽ rất sợ Ánh sáng của Thiên Chúa đến với họ. Nếu không quyết tâm từ bỏ con đường tội lỗi, từ bỏ con đường bóng tối mà đi theo con đường Chân lý, Ánh sáng của Thiên Chúa thì sẽ mãi ở cùng Satan.


Thiên Chúa là người Cha Tình yêu, là người Cha nhân hậu luôn giang rộng vòng tay để mời gọi tất cả con cái của Ngài : Hãy bước ra Ánh sáng, hãy theo con đường Chân lý, theo con đường Sự thật của Tình yêu thì sẽ được cứu độ, được hạnh phúc đời đời trên Thiên quốc cùng với Chúa Cha. Ngài đang giang rộng vòng tay mời gọi tất cả con cái của Ngài: Hãy đứng dậy đi về với Chúa Cha, hãy hoán cải đời sống và mặc lấy chính Ánh sáng của Đức Kitô là Chân – Thiện -Mỹ. Hãy sống với đức tin, đức cậy và đức mến mà Thiên Chúa đã trao ban và dạy dỗ con cái loài người. Ngài mời gọi mọi người hãy quay về với Thiên Chúa Cha để được hạnh phúc viên mãn ở bên Ngài luôn mãi. 


Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.

Jesus, I love You!
Jesus, I trust in you!
Free counters!

Leave a Reply