Thứ Tư Tuần II – Mùa Vọng – (Mt 11,28-30) – Lời Chúa Cha chỉ dạy

“Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. 29 Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Mt 11, 28
“Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. 29 Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Mt 11, 28

Bài đọc 1: Is 40,25-31

Chúa toàn năng ban sức mạnh cho ai mệt mỏi.

Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a.

25 Đức Chúa phán :

Các ngươi so sánh Ta với ai, để Ta phải ngang hàng với nó ?
26Hãy đưa mắt lên cao mà nhìn : Ai đã sáng tạo những vật đó ?
Đấng tung ra toàn bộ đạo binh các tinh tú,
Người gọi đích danh từng ngôi một,
khiến không thiếu vắng một ngôi nào.
27Hỡi Gia-cóp, sao ngươi nói, hỡi Ít-ra-en, sao ngươi bảo :
“Đường tôi đi, Đức Chúa không nhìn thấy,
quyền lợi của tôi, Thiên Chúa chẳng đoái hoài ?”
28Ngươi chẳng biết, chẳng nghe thấy sao ?
Đức Chúa là Thiên Chúa vĩnh cửu,
là Đấng sáng tạo toàn cõi đất.
Người không mệt mỏi, chẳng nhọc nhằn,
trí thông minh của Người khôn dò thấu.
29Người ban sức mạnh cho ai mệt mỏi,
kẻ kiệt lực, Người làm cho nên cường tráng.
30Thanh niên thì mệt mỏi, nhọc nhằn,
trai tráng cũng ngả nghiêng, lảo đảo.
31Nhưng những người cậy trông Đức Chúa
thì được thêm sức mạnh.
Như thể chim bằng, họ tung cánh.
Họ chạy hoài mà không mỏi mệt,
và đi mãi mà chẳng chùn chân.

Tung hô Tin Mừng

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Kìa Chúa đến cứu độ dân Người ; phúc thay ai sẵn sàng nghênh đón Chúa. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng: Mt 11,28-30

Tất cả những ai đang vất vả, hãy đến cùng tôi.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

28 Khi ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói : “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. 29 Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. 30 Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.”

Jesus, I trust in You!
Jesus, I trust in You!

THỨ TƯ TUẦN II MÙA VỌNG 

(Mt 11,28-20) 

Lời Chúa Cho Mọi Người 

Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,

 Lời Chúa ngày hôm nay, Thiên Chúa kêu gọi tất cả nhân loại hãy chạy đến với tình yêu của Thiên Chúa, chạy đến với Lòng Thương xót của Ngài; vì chỉ nơi lòng thương xót bao la của Thiên Chúa, con người mới được nương tựa, mới được bình an trong tâm hồn cũng như thể xác. 

 Thiên Chúa cho nhân loại biết rằng: Chỉ nơi Thiên Chúa là nơi nương tựa duy nhất đem hạnh phúc và bình an mà thôi, còn nhân loại thế gian thì còn giới hạn. Cho nên, Lời Chúa ngày hôm nay kêu gọi toàn thể nhân loại: Hãy mang lấy ách của Thiên Chúa; ách của Thiên Chúa thì luôn êm ái, nhẹ nhàng; ách của Thiên Chúa thì luôn được bình an.

 Thiên Chúa Cha mời gọi toàn thể nhân loại: Hãy chạy đến với Thiên Chúa, học ở nơi Ngài tính hiền hậu và khiêm nhường. Chỉ nơi Thiên Chúa là hạnh phúc, chỉ nơi Thiên Chúa con người mới có được sự sống vĩnh cửu. 

 Vì thế, Lời Chúa ngày hôm nay mời gọi tất cả toàn thể nhân loại, tất cả những ai đang gặp những đau khổ, những khó khăn, những thử thách trên thế gian này:

– Hãy can đảm chạy đến với Thiên Chúa tình yêu bao la vô cùng. Ngài luôn mở rộng vòng tay để đón nhận hết tất cả nhân loại, đón nhận hết tất cả những tâm hồn đang đau khổ, những tâm hồn đang buồn phiền, đang lo lắng, đang sợ hãi. 

-Hãy tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa Cha, Ngài là sự thật, Ngài luôn hiện diện ở trong chính mỗi linh hồn đau khổ.

-Hãy quay trở về với chính lòng mình, hãy quay trở về với lương tâm của mình. Thiên Chúa Cha sẽ chỉ dạy cho biết điều gì phải làm, điều gì không nên làm; để từ đó, con người sẽ luôn được sống hạnh phúc, bình an trong tình yêu thương của Thiên Chúa Cha.

  Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.

Giờ Kinh 3h00 Chiều Nhà Chúa Cha
Free counters!

Leave a Reply

%d bloggers like this: