Thứ Tư Tuần Bát Nhât Giáng Sinh – Các Thánh Anh Hài – Tử đạo – (Mt 2: 13-18) – Lời Chúa Cha chỉ dạy

Vua Hê-rô-đê giết tất cả các con trẻ ở Bê-lem.
Vua Hê-rô-đê giết tất cả các con trẻ ở Bê-lem.

Bài đọc 1: 1 Ga 1,5 – 2,2

Máu Đức Giê-su thanh tẩy chúng ta sạch hết mọi tội lỗi.

Bài trích thư thứ nhất của thánh Gio-an tông đồ.

15Anh em thân mến,
đây là lời loan báo của Đức Giê-su Ki-tô mà chúng tôi đã nghe,
và nay chúng tôi loan báo cho anh em :
Thiên Chúa là ánh sáng ;
nơi Người, không có một chút bóng tối nào.
6Nếu chúng ta nói là chúng ta hiệp thông với Người
mà lại đi trong bóng tối, thì chúng ta nói dối
và không hành động theo sự thật.
7Nhưng nếu chúng ta đi trong ánh sáng
cũng như Thiên Chúa hằng ngự trong ánh sáng,
thì chúng ta được hiệp thông với nhau,
và máu Đức Giê-su, Con của Người,
thanh tẩy chúng ta sạch hết mọi tội lỗi.
8Nếu chúng ta nói là chúng ta không có tội,
chúng ta tự lừa dối mình, và sự thật không ở trong chúng ta.
9Nếu chúng ta thú nhận tội lỗi,
Thiên Chúa là Đấng trung thành và công chính
sẽ tha tội cho chúng ta,
và sẽ thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính.
10Nếu chúng ta nói là chúng ta đã không phạm tội,
thì chúng ta coi Người là kẻ nói dối,
và lời của Người không ở trong chúng ta.
21Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của tôi,
tôi viết cho anh em những điều này,
để anh em đừng phạm tội.
Nhưng nếu ai phạm tội,
thì chúng ta có một Đấng Bảo Trợ trước mặt Chúa Cha :
đó là Đức Giê-su Ki-tô, Đấng Công Chính.
2Chính Đức Giê-su Ki-tô là của lễ đền bù tội lỗi chúng ta,
không những tội lỗi chúng ta mà thôi,
nhưng còn tội lỗi cả thế gian nữa.

Tung hô Tin Mừng

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.

Lạy Thiên Chúa, chúng con xin ca ngợi hát mừng,

tuyên xưng Ngài là Đức Chúa.

Lạy Chúa, đoàn tử đạo quang huy hùng dũng,

máu đào đổ ra minh chứng về Ngài. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng: Mt 2,13-18

Vua Hê-rô-đê giết tất cả các con trẻ ở Bê-lem.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

13 Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giu-se rằng : “Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Hê-rô-đê sắp tìm giết Hài Nhi đấy !” 14 Ông Giu-se liền trỗi dậy, và đang đêm, đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập. 15 Ông ở đó cho đến khi vua Hê-rô-đê băng hà, để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ : Ta đã gọi con Ta ra khỏi Ai-cập.

16 Bấy giờ vua Hê-rô-đê thấy mình bị các nhà chiêm tinh đánh lừa, thì đùng đùng nổi giận, nên sai người đi giết tất cả các con trẻ ở Bê-lem và toàn vùng lân cận, từ hai tuổi trở xuống, tính theo ngày tháng ông đã hỏi cặn kẽ các nhà chiêm tinh. 17 Thế là ứng nghiệm lời ngôn sứ Giê-rê-mi-a đã nói : 18 Ở Ra-ma, vẳng nghe tiếng khóc than rền rĩ : tiếng bà Ra-khen khóc thương con mình và không chịu để cho người ta an ủi, vì chúng không còn nữa.

Jesus, I trust in You!
Jesus, I trust in You!

THỨ TƯ TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH
Các Thánh Anh Hài, tử đạo, Lễ kính
(Mt 2,13-18)


Lời Chúa Cha chỉ dạy


Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,


Lời Chúa ngày hôm nay nói về việc các anh hài bị giết chết. Thiên Chúa cho nhân loại biết rằng: những ai bị chết vì danh Đức Giêsu Kitô, thì sẽ được chính Thiên Chúa cứu độ và cho được hưởng sự sống đời đời trong Nước Trời.


Trong thời của Đức Giêsu, Ngài có nhiệm vụxuống thế để cứu độ con người thoát khỏi sự giam cầm của Satan; vì thế Satan, chúng sẽ tìm cách để diệt trừ Con Thiên Chúa. Khi chúng không diệt trừ được Con Thiên Chúa, thì chúng đã tìm mọi cách để giết các con cái của Ngài; vì vậy, các hài nhi vô tội đã bị giết chết; nhưng những hài nhi vô tội này sẽ được Thiên Chúa cho hưởng hạnh phúc Nước Trời, vì Ngài là Thiên Chúa tình yêu; Ngài sẽ không bỏ mặc con người bao giờ, đặc biệt là những ai phải chết vì danh thánh của Đức Giêsu Kitô.


Lời Chúa ngày hôm nay cũng nói cho toàn thể nhân loại được biết: Kế hoạch mà Thiên Chúa đặt để nơi con của Ngài, đó chính là Hài Nhi Giêsu. Ngài được sinh ra bởi Đức trinh nữ Maria, và có cha nuôi là thánh Giuse. Chính Đức Maria và thánh Giuse đã nuôi dưỡng Con Thiên Chúa ngay tại giữa trần gian này. Các ngài cũng phải trải qua những khó khăn, thử thách, và bắt bớ; nhưng các ngài luôn được Thiên Chúa gìn giữ, bảo vệ, và được sự hướng dẫn của các thiên sứ hầu cận bên Thiên Chúa; tất cả mọi việc đều nằm trong kế hoạch mà Thiên Chúa đã đặt để nơi cha thánh Giuse và Đức Mẹ Maria. Satan sẽ không làm hại gì được công trình của Thiên Chúa khi Ngài đã đặt để. Vì thế, khi vua Hêrôđê tìm cách giết Con Thiên Chúa, thì đã được Thiên Chúa cho sứ thần báo tin cho thánh Giuse và Mẹ Maria tìm cách, để trốn thoát khỏi nơi đó. Các ngài đã lắng nghe lời sứ thần truyền tin, và đã làm theo đúng những gì mà lời Thiên Chúa chỉ dạy qua thiên sứ.


Lời Chúa ngày hôm nay cũng cho toàn thể nhân loại biết rằng: khi đi theo kế hoạch trong công trình cứu độ của Thiên Chúa, thì Ngài cũng mời gọi mọi người: hãy cộng tác vào trong công trình cứu độ của Ngài, và làm đúng theo những gì mà Ngài đã chỉ dạy và hướng dẫn, thì Satan sẽ không làm hại gì được công trình của Thiên Chúa Cha, và sẽ không cướp được linh hồn nào về tay chúng.


Lời Chúa ngày hôm nay cũng kêu gọi những ai đang đi trong công trình của Thiên Chúa: Hãy nhìn lên mẫu gương của Mẹ Maria và thánh Giuse. Chính vì sự vâng phục của các ngài với Thiên Chúa mà công trình cứu độ của Thiên Chúa được lan tỏa và cứu giúp được nhiều linh hồn. Thiên Chúa mời gọi toàn thể nhân loại: Hãy nhìn lên mẫu gương của Mẹ Maria và thánh Giuse trong sự vâng phục Thiên Chúa một cách tuyệt đối, để kế hoạch của Thiên Chúa được thực hiện nơi mỗi một con người mà Thiên Chúa đã đặt để. Thiên Chúa mời gọi mọi người: Hãy trung thành, trung tín và vâng phục Thiên Chúa Cha trong mọi nơi mọi lúc.


Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.

Giờ Kinh 3h00 Chiều Nhà Chúa Cha
Free counters!

Leave a Reply

%d bloggers like this: