Thứ Sáu Tuần XXXIV Thường Niên – (Lc 21,29-33) – Lời Chúa Cha chỉ dạy

Khi thấy những điều đó xảy ra, thì hãy biết là Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần.Lc 21, 31
Khi thấy những điều đó xảy ra, thì hãy biết là Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Lc 21, 31

Khi thấy những điều đó xảy ra, thì hãy biết là Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Lc 21, 31

Bài đọc 1: Kh 20,1-4.11 – 21,2

Các người chết được xét xử tuỳ theo việc họ đã làm. Và tôi thấy thành thánh Giê-ru-sa-lem mới từ trời mà xuống.

Bài trích sách Khải huyền của thánh Gio-an tông đồ.

20 1 Tôi là Gio-an, tôi thấy một thiên thần từ trời xuống, tay cầm chìa khoá vực thẳm và một dây xích lớn. 2 Người bắt lấy Con Mãng Xà, tức là Con Rắn xưa, cũng là ma quỷ hay Xa-tan, và xích nó lại một ngàn năm. 3 Người quăng nó vào Vực thẳm, rồi đóng cửa và niêm phong lại, để nó không còn mê hoặc các nước, cho đến khi hết một ngàn năm ấy. Sau đó, nó phải được thả ra trong một thời gian ngắn.

4 Rồi tôi thấy những chiếc ngai, có người ngồi trên đó, và họ được ban quyền xét xử. Tôi cũng thấy linh hồn những người đã bị chém đầu vì đã rao giảng lời chứng của Đức Giê-su và lời của Thiên Chúa ; họ là những kẻ đã không thờ lạy Con Thú và tượng của nó, và không nhận thích dấu của nó trên trán và trên tay. Họ sống lại và hiển trị với Đức Ki-tô một ngàn năm.

11 Bấy giờ tôi thấy một ngai lớn màu trắng và thấy Đấng ngự trên đó. Đất và trời biến mất trước mặt Người, không để lại dấu vết. 12 Rồi tôi thấy những người chết, lớn cũng như nhỏ, đứng trước ngai. Sổ sách đã mở sẵn ; rồi một cuốn khác cũng đã mở ra : đó là Sổ Trường Sinh. Các người chết được xét xử tuỳ theo việc họ đã làm, chiếu theo những gì đã được ghi chép trong sổ sách.

13 Biển trả lại những người chết nó đang giữ ; Tử thần và Âm phủ trả lại những người chết chúng đang giữ, và mỗi người chịu xét xử tuỳ theo các việc đã làm. 14 Tử thần và Âm phủ bị quăng vào hồ lửa. Hồ lửa này là cái chết thứ hai. 15 Ai không có tên ghi trong Sổ Trường Sinh thì bị quăng vào hồ lửa.

21 1 Bấy giờ tôi thấy trời mới đất mới, vì trời cũ đất cũ đã biến mất, và biển cũng không còn nữa. 2 Và tôi thấy Thành Thánh là Giê-ru-sa-lem mới, từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống, sẵn sàng như tân nương trang điểm để đón tân lang.

Tung hô Tin Mừng

Lc 21,28

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng: Lc 21,29-33

Khi thấy những điều đó xảy ra, anh em hãy biết là Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

29 Khi ấy, Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe một dụ ngôn. Người nói : “Anh em hãy xem cây vả cũng như tất cả những cây khác. 30 Khi nhìn cây đâm chồi, thì anh em biết là mùa hè đã gần đến. 31 Anh em cũng vậy, khi thấy những điều đó xảy ra, thì hãy biết là Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. 32 Thầy bảo thật anh em : thế hệ này sẽ chẳng qua đi, trước khi mọi điều ấy xảy ra. 33 Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu.”

Jesus, I trust in You!
Jesus, I trust in You!

THỨ SÁU TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN

(Lc 21,29-33)

Lời Chúa Cha chỉ dạy

Kính thưa cộng đoàn dân Chúa, 

 Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay, Thiên Chúa muốn nói cho toàn thể nhân loại biết rằng: Lời của Thiên Chúa là Lời vĩnh cửu, Lời của Ngài sẽ không bao giờ mất đi, và Lời của Ngài sẽ đem lại Sự sống cho con người. Chính vì thế, Lời của Thiên Chúa phải được chiếu sáng, được rao giảng và truyền dạy cho con người, và phải được thực hành trong cuộc sống. 

 Thiên Chúa mời gọi mọi người: Hãy lo thu tích của cải thiêng liêng để vào được Nước Trời. Khi con người nhìn vào những dấu chỉ bề ngoài để xem xét sự việc, thì Thiên Chúa mời gọi mọi người hãy nhìn vào chính tâm hồn con người của mình, xét xem mình đã làm được những điều mà Thiên Chúa truyền dạy chưa. Nếu chưa làm được thì hãy cố gắng hết sức để vâng nghe và làm theo lời của Thiên Chúa truyền dạy. Nếu người nào chỉ lo tìm kiếm những dấu chỉ bề ngoài của thế gian, mà không nhìn vào bên trong tâm hồn để xét xem  mình đã làm được những gì trước mặt Thiên Chúa, thì Thiên Chúa có lời cảnh tỉnh họ: Hãy ý thức về cách sống của mình khi còn sống trên thế gian này. Lời của Thiên Chúa đã ban truyền thì Lời đó sẽ luôn được thực hiện: Thiên Chúa sẽ loại trừ những người nào không sống và không làm theo lời Thiên Chúa truyền dạy, Ngài sẽ loại trừ những người đó ra khỏi vòng tay yêu thương của Thiên Chúa.  

 Chính vì thế, Lời Chúa ngày hôm nay mời gọi mọi người: Hãy lo thu tích của cải thiêng liêng để mua vào Nước Trời. Đó là hãy xem xét những việc làm của mình. Nếu ai chưa làm đúng, chưa làm đẹp thánh ý của Thiên Chúa thì hãy quyết tâm hoán cải, từ bỏ tội lỗi, để quay trở về với Thiên Chúa. Đó là những dấu chỉ mà Thiên Chúa mời gọi con người. Hãy bước đi trên con đường ánh sáng của Lời Chúa, vì chỉ có ánh sáng của Lời Chúa sẽ soi sáng, dẫn lối và đưa bước con người tới hạnh phúc Nước Trời vĩnh cửu mai sau.  

Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.

Giờ Kinh 3h00 Chiều Nhà Chúa Cha
Free counters!

Leave a Reply

%d bloggers like this: