Thứ Sáu Tuần XXXII Thường Niên – Lc 17, 26-37) – Lời Chúa Cha chỉ dạy

Ngày Con Người được mặc khải cũng như thế. Lc 17, 26-37
Ngày Con Người được mặc khải cũng như thế. Lc 17, 26-37

Bài đọc 1: 2 Ga 4-9

Ai ở lại trong giáo huấn, thì người ấy có Chúa Cha và Chúa Con.

Bài trích thư thứ hai của thánh Gio-an tông đồ.

4 Thưa Bà là người được Thiên Chúa tuyển chọn, tôi rất vui mừng vì đã gặp thấy trong số con cái của Bà, những người sống trong sự thật, đúng như điều răn chúng ta đã nhận được từ Chúa Cha. 5 Thưa Bà, bây giờ tôi xin Bà điều này -đây không phải là một điều răn mới tôi viết ra, nhưng là điều răn chúng ta đã có từ lúc khởi đầu- đó là : chúng ta phải yêu thương nhau. 6 Yêu thương là sống theo các điều răn của Thiên Chúa. Như anh em đã được nghe từ lúc khởi đầu, điều răn này là : anh em phải sống trong tình thương.

7 Vì có nhiều người mê hoặc đã lan tràn khắp thế gian, họ là những kẻ không tuyên xưng Đức Giê-su Ki-tô là Đấng đã đến và trở nên người phàm. Đó là kẻ mê hoặc và là tên Phản Ki-tô. 8 Anh em phải coi chừng để khỏi đánh mất những gì anh em đã làm được, nhưng để lãnh đầy đủ phần thưởng. 9 Phàm ai đi quá xa, không ở lại trong giáo huấn của Đức Ki-tô, thì không có Thiên Chúa. Còn ai ở lại trong giáo huấn, thì người ấy có Chúa Cha và Chúa Con.

Tung hô Tin Mừng

Lc 21,28

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng: Lc 17, 26-37

Ngày Con Người được mặc khải cũng như thế.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

26 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Cũng như thời ông Nô-ê, sự việc đã xảy ra cách nào, thì trong những ngày của Con Người, sự việc cũng sẽ xảy ra như vậy. 27 Thiên hạ ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Nô-ê vào tàu, và nạn hồng thuỷ ập tới, tiêu diệt tất cả. 28 Sự việc cũng xảy ra giống như vậy trong thời ông Lót : thiên hạ ăn uống, mua bán, trồng trọt, xây cất. 29 Nhưng ngày ông Lót ra khỏi Xơ-đôm, thì Thiên Chúa khiến mưa lửa và diêm sinh từ trời đổ xuống tiêu diệt tất cả. 30 Sự việc cũng sẽ xảy ra như thế, ngày Con Người được mặc khải.

31 “Ngày ấy, ai ở trên sân thượng mà đồ đạc ở dưới nhà, thì đừng xuống lấy. Cũng vậy, ai ở ngoài đồng thì đừng quay trở lại. 32 Hãy nhớ chuyện vợ ông Lót. 33 Ai tìm cách giữ mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai liều mất mạng sống mình, thì sẽ bảo tồn được mạng sống. 34 Thầy nói cho anh em biết : đêm ấy, hai người đang nằm chung một giường, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. 35 Hai người đàn bà đang cùng nhau xay bột, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. 36 Hai người đàn ông đang ở ngoài đồng, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại.” 37 Các môn đệ lên tiếng hỏi Đức Giê-su : “Thưa Thầy, ở đâu vậy ?” Người nói với các ông : “Xác nằm đâu, diều hâu tụ đó.”

Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa!
Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa!

THỨ SÁU TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN

(Lc 17,26-37)

Lời Chúa Cha chỉ dạy

 Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,

Lời Chúa ngày hôm nay truyền dạy cho con người biết về cách thức ngày Thiên Chúa quang lâm. Thiên Chúa mời gọi con người đừng tôn thờ vật chất lên trên Thiên Chúa, đừng coi khinh Thiên Chúa. Thiên Chúa là Đấng toàn năng, toàn quyền, Ngài có đầy sức mạnh để diệt trừ tội lỗi; nhưng Ngài luôn cho con người sự tự do để chọn lựa đến với Thiên Chúa hay đi theo thế giới vật chất. Thiên Chúa thấy rõ được từng tư tưởng, lời nói, hành động và việc làm của mỗi con người. Ngài biết người nào đang đam mê, tôn thờ vật chất hay đang quy hướng về Thiên Chúa.

 Vào thời ông Nô-ê và ông Lót, con người coi trọng, tôn thờ vật chất trên hết mọi sự. Con người đặt nhu cầu của cuộc sống lên trên việc tôn thờ Thiên Chúa, lên trên tình yêu, sự quan phòng và lòng thương xót của Thiên Chúa. Vì vậy đã xảy ra hậu quả không tốt cho con người, đó là con người phải chết trong đau khổ và sự sống xa rời Thiên Chúa. Thiên Chúa cảnh báo cho con người biết: Ai lo cho mạng sống của mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì Thiên Chúa thì sẽ cứu lại được mạng sống đó.

  Lời Chúa ngày hôm nay cũng mời gọi mọi người: Hãy biết sống yêu thương, tha thứ và quảng đại cho đi tất cả những gì mà mình được Thiên Chúa trao ban; vì những gì cho đi với tình yêu thì sẽ không bao giờ bị mất. Thiên Chúa là tình yêu, Ngài quan phòng mọi sự trên cuộc sống và linh hồn của con người. Thiên Chúa cho con người sự tự do: tự do bước đi trên con đường ân sủng của Thiên Chúa trao ban thì sẽ được sự sống đời đời; còn tự do bước đi theo con đường của thế giới vật chất, gạt bỏ Thiên Chúa ra ngoài cuộc sống của mình thì linh hồn người đó sẽ không được hạnh phúc trong Nước Trời vĩnh cửu mai sau. Thiên Chúa mời gọi con người hãy hướng tới một Thiên Chúa tình yêu, là Thiên Chúa duy nhất và là cùng đích của cuộc đời mình. Chỉ có Ngài mới đem lại hạnh phúc và sự sống vĩnh cửu cho con người.

 Thiên Chúa đưa ra hai hình ảnh của thời ông Nô-ê và ông Lót để cảnh tỉnh con người trong thế giới ngày hôm nay: phải tỉnh thức để đừng rơi vào những cạm bẫy và cám dỗ của Satan về việc coi trọng, tôn thờ vật chất, tôn thờ con người lên trên Thiên Chúa. Thiên Chúa yêu thương con người, Ngài mời gọi con người hãy đứng lên và bước đi theo con đường yêu thương, tha thứ, con đường chạy đến với Thiên Chúa là Đấng quyền năng cao cả trên hết mọi sự. Chỉ có con đường đó mới là mục đích chính của cuộc sống con người, là con đường đem lại hạnh phúc sự sống Nước Trời vĩnh cửu.

 Thiên Chúa mời gọi con người ngày hôm nay: Hãy tỉnh thức trong mọi nơi, mọi lúc; tỉnh thức trong tư tưởng, lời nói, việc làm của mình để không rơi vào cạm bẫy của Satan, để không đi trên con đường tội lỗi nữa, mà bước đi trên con đường thánh thiện, con đường tốt đẹp mà Thiên Chúa trao ban và mời gọi con người bước đi theo.

Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.

Giờ Cầu Nguyện 3h00 Chiều Nhà Chúa Cha
Free counters!

Leave a Reply

%d bloggers like this: