Thứ Sáu Tuần XVIII Thường Niên – (Mt 16, 24-28) – Lời Hằng Sống

Thiên Chúa Cha
Thiên Chúa Cha

BÀI ĐỌC NGÀY HÔM NAY

Thứ Sáu Tuần XVIII – Mùa Thường Niên

Bài đọc 1          Nk 2,1.3 ; 3,1-3.6-7

Khốn cho thành vấy máu.

Bài trích sách ngôn sứ Na-khum.

21Kìa, trên các đồi núi
xuất hiện người đi loan báo Tin Mừng, và công bố bình an.
Này hỡi Giu-đa, hãy mừng lễ, hãy giữ trọn các lời khấn hứa,
vì kẻ thừa hành của Xa-tan không còn qua lại nơi ngươi nữa ;
nó đã bị tiêu diệt hoàn toàn.
3Phải, Đức Chúa khiến cho Gia-cóp
và Ít-ra-en lấy lại sức kiêu hùng.
Bọn cướp đã tàn phá, lại còn phá huỷ cả các nhành nho.
31Khốn cho thành vấy máu, toàn mưu chuyện lừa đảo,
đầy những của cướp giật, chẳng bao giờ thiếu mồi !
2Kìa tiếng roi vun vút, tiếng bánh xe ầm ầm,
vó ngựa phi dồn dập, xe trận nhảy chồm lên.
3Kỵ binh xông ra đánh,
gươm vung loang loáng, kiếm bay lập loè,
thương vong nhiều vô kể, nạn nhân chất thành đống,
tử thi nằm la liệt, người ta đạp lên trên.
6Ta sẽ ném lên ngươi những đồ gớm ghiếc,
làm cho ngươi bị khinh dể,
khiến ngươi thành trò cười cho thiên hạ.
7Bấy giờ, hễ ai nhìn thấy ngươi cũng đều phải tránh xa và nói :
“Ni-ni-vê đã bị phá tan hoang !” Ai còn cảm thương nó ?
Ta tìm đâu cho ngươi những người an ủi ?

Đáp ca        Đnl 32,35cd-36ab.39abcd.41 (Đ. c.39c)

Đ.Chúa phán : Ta cầm quyền sinh tử.

35cdNgày chúng lâm nạn đã gần,
và vận hạn chúng đang sầm sập tới.36abChúa sẽ xét xử cho thần dân,
sẽ dủ lòng thương hàng tôi tớ.

Đ.Chúa phán : Ta cầm quyền sinh tử.

39abcdBây giờ hãy coi đây : Ta chính là Ta,
bên cạnh Ta, chẳng có thần nào khác,
Ta cầm quyền sinh tử,
Ta đánh phạt, rồi Ta lại chữa lành.

Đ.Chúa phán : Ta cầm quyền sinh tử.

41Khi Ta mài lưỡi gươm sáng loé của Ta,
khi Ta ra tay xét xử,
thì Ta sẽ báo oán các đối thủ của Ta,
sẽ đáp trả những kẻ ghét Ta.

Đ.Chúa phán : Ta cầm quyền sinh tử.

Tung hô Tin Mừng         Mt 5,10

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.

Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ. Ha-lê-lui-a.

TIN MỪNG NGÀY HÔM NAY

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (Mt 16,24-28)

24 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Ai muốn đi theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. 25 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy. 26 Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì ? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình ?

27 “Vì Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên sứ của Người, và bấy giờ, Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm. 28 Thầy bảo thật anh em : trong số người có mặt ở đây, có những kẻ sẽ không phải nếm sự chết trước khi thấy Con Người đến hiển trị.”

Đó là Lời Chúa.
Lạy Chúa Kito, ngợi khen Chúa.

Jesus, I Love You!
Jesus, I Love You!

THỨ SÁU TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN

(Mt 16, 24-28)

Lời Chúa Cha chỉ dạy

 Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,

Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay, Thiên Chúa chỉ dẫn cho con người được biết điều kiện kiên quyết để theo Chúa, đó là: phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình và liều mất mạng sống mình vì Thiên Chúa. 

 Thiên Chúa là Đấng toàn năng, Ngài làm được mọi sự. Ngài tạo dựng nên con người, cho con người được sống hạnh phúc và được tràn đầy ân sủng của Ngài. Tất cả những ai muốn đi theo Thiên Chúa thì hãy kiên quyết sống theo lời hướng dẫn của Ngài. Vì những lời hướng dẫn của Ngài luôn mang lại điều tốt cho con người. Thiên Chúa là người Cha nhân hậu, Ngài không bao giờ muốn những điều xấu, những sự bất công xảy đến cho những người con yêu quý của Ngài. 

 Lời Chúa hôm nay là Lời chỉ dạy khôn ngoan mà Thiên Chúa muốn nhắc nhở cho mỗi người, đó là: “Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì nào ích gì?” 

 Thiên Chúa muốn cảnh tỉnh cho con người đang sống trong thế giới hiện đại ngày nay là: hãy lo tìm kiếm Nước Trời, tìm kiếm sự sống vĩnh cửu mai sau, đừng lo cho mạng sống mà hãy lo cho phần linh hồn của mình được vào Nước Trời. Hãy tín thác, cậy dựa vào quyền năng của Thiên Chúa tình yêu, chính Ngài sẽ ban sự sống đời đời trong Nước Trời cho tất cả những ai dám từ bỏ mọi sự mà bước đi theo Ngài.

  Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.

Giờ Kinh 3h00 Chiều Nhà Chúa Cha
Free counters!

Leave a Reply

%d bloggers like this: