Thứ Sáu Tuần XIII Thường Niên – (Mt 9,9-13) – Lời Chúa mỗi ngày

"Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế." ( Mt 9, 13a)
“Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế.” ( Mt 9, 13a)

Bài đọc Ngày Hôm Nay

Thứ Sáu Tuần XIII – Mùa Thường Niên

Bài đọc 1           Am 8,4-6.9-12

Ta sẽ gieo nạn đói trên xứ này, không phải đói bánh ăn, mà là đói khát được nghe lời Đức Chúa.

Bài trích sách ngôn sứ A-mốt.

4Hãy nghe đây, hỡi những ai đàn áp người cùng khổ
và tiêu diệt kẻ nghèo hèn trong xứ.
5Các ngươi thầm nghĩ :
“Bao giờ ngày mồng một qua đi, cho ta còn bán lúa ;
bao giờ mới hết ngày sa-bát, để ta bày thóc ra ?
Ta sẽ làm cho cái đấu nhỏ lại, cho quả cân nặng thêm ;
Ta sẽ làm lệch cán cân để đánh lừa thiên hạ.
6Ta sẽ lấy tiền bạc mua đứa cơ bần,
đem đôi dép đổi lấy tên cùng khổ ;
cả lúa nát gạo mục, ta cũng đem ra bán.”
9Trong ngày ấy, – sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa Thượng -,
Ta sẽ truyền cho mặt trời lặn giữa trưa,
và khiến cho mặt đất tối sầm giữa lúc ngày đang sáng.
10Ta sẽ biến lễ lạt của các ngươi thành tang tóc,
mọi bài hát của các ngươi thành những khúc ai ca ;
Ta sẽ bắt mọi người phải quấn vải thô
và mọi mái đầu đều phải cạo trọc.
Ta sẽ làm cho đất này chịu tang
như người ta chịu tang đứa con một
và kết cục của nó như một ngày cay đắng.
11Đây sắp đến những ngày
– sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa Thượng –
Ta sẽ gieo nạn đói trên xứ này,
không phải đói bánh ăn, cũng không phải khát nước uống,
mà là đói khát được nghe lời Đức Chúa.
12Chúng sẽ thất thểu từ biển này qua biển nọ,
từ phương bắc đến phương đông,
chúng sẽ lang thang để kiếm tìm lời Đức Chúa
mà không gặp được.

Đáp ca         Tv 118,2 và 10.20 và 30.40 và 131 (Đ. Mt 4,4)

Đ.Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh
nhưng còn phải nhờ lời Chúa dưỡng nuôi.

2Hạnh phúc thay kẻ tuân hành ý Chúa,
hết lòng hết dạ kiếm tìm Người.
10Lạy Chúa, con hết dạ kiếm tìm Ngài,
xin chớ để con làm sai mệnh lệnh Chúa.

Đ.Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh
nhưng còn phải nhờ lời Chúa dưỡng nuôi.

20Hồn con những khát khao mòn mỏi,
hằng chờ mong quyết định của Ngài.
30Đường chân lý, này con đã chọn,
quyết định của Ngài, con khao khát đợi trông.

Đ.Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh
nhưng còn phải nhờ lời Chúa dưỡng nuôi.

40Con khát khao huấn lệnh của Ngài,
vì Ngài công chính, xin cho con được sống.
131Con há miệng và con hớp lấy,
vì khát khao mệnh lệnh của Ngài.

Đ.Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh
nhưng còn phải nhờ lời Chúa dưỡng nuôi.

Tung hô Tin Mừng          Mt 11,28

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng Ngày Hôm Nay

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (Mt 9,9-13)

9 Khi ấy, Đức Giê-su đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Mát-thêu đang ngồi ở đó. Người bảo ông : “Anh hãy theo tôi !” Ông đứng dậy đi theo Người.

10 Khi Đức Giê-su đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và người tội lỗi kéo đến, cùng ăn với Người và các môn đệ. 11 Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu nói với các môn đệ Người rằng : “Tại sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi ?” 12 Nghe thấy thế, Đức Giê-su nói : “Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. 13 Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này : Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.”

Đó là Lời Chúa.

Lạy Chúa Kito, ngợi khen Chúa.

Jesus, I love You!
Jesus, I trust in you!

THỨ SÁU TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN

(Mt 9, 9-13)

Lời Chúa Cha chỉ dạy

Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,

Lời Chúa ngày hôm nay nói đến việc Chúa Giêsu kêu gọi Thánh Matthêu đi theo Ngài. Matthêu là một người thu thuế đầy tội lỗi đang ngồi thu thuế, và được Chúa gọi ông:“Anh hãy theo Thầy”; và Lời Chúa cũng nói đến việc Chúa Giêsu Kitô xuống thế làm người để cứu chuộc những người tội lỗi, những người đau ốm, bệnh tật cần đến lòng thương xót và ơn chữa lành của Thiên Chúa. 

Lời Chúa là lời quyền năng, có sức mạnh lôi kéo con người, làm cho con người mở lòng ra để đón nhận lời của Thiên Chúa, đón nhận ơn gọi và sứ mạng mà Thiên Chúa trao ban cho con người. Thiên Chúa luôn yêu thương tất cả mọi người, Ngài chọn gọi và trao ban mỗi người một ơn gọi khác nhau. Ai cũng được Thiên Chúa Cha đặt để một vị trí đặc biệt trong trái tim của Ngài. Thiên Chúa yêu thương tất cả mọi người, Ngài kêu gọi tất cả mọi người, những người tội lỗi, những con chiên đang đi lạc hãy quay trở về với Thiên Chúa. Ngài không phân biệt giàu nghèo, tốt xấu, không phân biệt ơn gọi và sứ mạng nào cao hoặc thấp. Ngài kêu gọi và đặt để mỗi người vào một vị trí đặc biệt trong công trình của Thiên Chúa, như hình ảnh của Thánh Matthêu. Mặc dù trước mặt người đời, ngài là một người tội lỗi, đầy tham lam và bị khinh miệt; nhưng đối với Thiên Chúa thì Ngài lại yêu thương, chọn gọi và đặt để Thánh Matthêu vào một vị trí quan trọng trong công trình của Ngài.

Thiên Chúa cho mọi người được biết: Ngài luôn luôn yêu thương và muốn ban phát mọi ơn lành của Ngài xuống trên tất cả mọi người trên toàn thế giới. Ngài không phân biệt lương giáo, giàu nghèo, tội lỗi hay công chính, tình yêu thương của Ngài bao la, luôn tuôn trào ban phát cho mọi người, đặc biệt là những người tội lỗi. Trên thế gian này, không ai là người công chính trước mặt Thiên Chúa. 

Vì thế, qua Lời Chúa ngày hôm nay, Thiên Chúa mời gọi tất cả mọi người trên toàn thế giới: hãy ăn năn sám hối tội lỗi của mình mà quay trở về với Thiên Chúa, sống đúng theo lời mời gọi của Ngài, mở lòng, mở tâm hồn, mở trái tim ra để đón nhận lời mời gọi của Thiên Chúa, đó là: “Hãy theo Thầy”. Đi theo Thiên Chúa thì Ngài sẽ ban cho mọi thứ vinh phúc ở đời sau. Mục đích sống của con người ở trần gian này là đạt được Nước Trời vĩnh cửu mai sau. Ngài mời gọi tất cả mọi người hãy mở tâm hồn ra mà bước theo Thầy.

Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.

Giờ Kinh 3h00 Chiều – Suy Niệm Lời Chúa Mt 9, 9-13
Free counters!

Leave a Reply