Thứ Sáu Tuần XI – Mùa Thường Niên – Mt 6, 19-23 – Hãy lo Thu tích Của cải trên trời – Lời Chúa mỗi ngày

Hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát. (Mt 6, 20)
Hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát. (Mt 6, 20)

Hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát. (Mt 6, 20)

BÀI ĐỌC NGÀY HÔM NAY

Thứ Sáu Tuần XI – Mùa Thường NiênMt 6, 19-23 – Hãy lo Thu tích Của cải trên trời – Lời Chúa mỗi ngày

Bài đọc 1           2 V 11,1-4.9-18.20

Người ta xức dầu cho hoàng tử Giô-át và hô lên : Vạn tuế đức vua.

Bài trích sách các Vua quyển thứ hai.

1 Ngày ấy, bà A-than-gia, thân mẫu vua A-khát-gia-hu, thấy con mình đã chết, thì đứng lên tiêu diệt tất cả hoàng tộc. 2 Nhưng bà Giơ-hô-se-va, ái nữ vua Giô-ram và là chị của vua A-khát-gia-hu, đã ẵm Giô-át, con vua A-khát-gia-hu, lén đưa cậu ra khỏi số các hoàng tử sẽ bị sát hại, giấu trong phòng ngủ cùng với người vú nuôi. Như thế, người ta đã giấu được cậu bé khuất mắt bà A-than-gia, và cậu không bị giết. 3 Cậu Giô-át ở lại với bà Giơ-hô-se-va trong Nhà Đức Chúa, lẩn trốn ở đó sáu năm, suốt thời bà A-than-gia cai trị xứ sở.

4 Năm thứ bảy, ông Giơ-hô-gia-đa sai người đi mời các vị chỉ huy một trăm quân thuộc đạo binh Ca-ri và thuộc đoàn thị vệ. Ông cho họ vào trong Nhà Đức Chúa với ông. Ông kết ước với họ, bắt họ tuyên thệ trong Nhà Đức Chúa, và cho họ được thấy hoàng tử.

9 Các vị chỉ huy một trăm quân làm đúng mọi điều tư tế Giơ-hô-gia đã truyền. Mỗi vị chỉ huy đem theo người của họ, những người đang phiên trực ngày sa-bát, cùng với những người hết phiên trực ngày sa-bát. Họ đến với tư tế Giơ-hô-gia-đa. 10 Tư tế trao cho các vị chỉ huy trăm quân, giáo và thuẫn của vua Đa-vít để trong Nhà Đức Chúa. 11 Các thị vệ ai nấy đều cầm khí giới trong tay, đứng dàn từ phía nam đến phía bắc Nhà Đức Chúa, trước bàn thờ và trước Nhà Đức Chúa cốt để bao quanh vua. 12 Ông Giơ-hô-gia-đa rước hoàng tử ra, đội vương miện và trao cuộn Chứng Ước. Người ta phong vương và xức dầu cho hoàng tử, rồi vỗ tay hô lên : “Vạn tuế đức vua !”

13 Khi bà A-than-gia nghe tiếng dân chúng la, bà đi về phía họ đang ở trong Nhà Đức Chúa. 14 Bà nhìn lên, thì kìa vua đứng trên bệ cao theo nghi lễ vẫn thường cử hành, các vị chỉ huy và các người thổi kèn ở bên cạnh vua. Toàn dân trong xứ hân hoan reo hò giữa tiếng kèn trỗi vang. Bà A-than-gia liền xé áo mình ra và kêu lên : “Phản loạn ! Phản loạn !” 15 Tư tế Giơ-hô-gia-đa truyền lệnh cho các vị chỉ huy một trăm quân đứng đầu toán binh, ông bảo họ : “Lôi nó ra khỏi hàng quân ! Ai theo nó, thì lấy gươm chém chết !” Quả thật, tư tế đã từng nói : “Nó không được chết trong Nhà Đức Chúa !” 16 Họ liền túm lấy bà. Và khi bà đi qua lối Cửa Ngựa để tới đền vua ; thì họ giết bà ở đó.

17 Ông Giơ-hô-gia-đa lập giao ước giữa Đức Chúa, vua và dân, nhờ đó dân trở thành dân của Đức Chúa. Ông cũng lập giao ước giữa vua và dân. 18 Toàn dân trong xứ kéo tới phá huỷ đền Ba-an, rồi đập nát các bàn thờ và tượng thần. Còn Mát-tan, tư tế của thần Ba-an, thì họ giết ngay trước các bàn thờ.

Tư tế Giô-hô-gia-đa đặt những trạm canh để giữ Nhà Đức Chúa. 20 Toàn dân trong xứ thì vui mừng, còn thành vẫn không động tĩnh. Về phần bà A-than-gia, họ đã lấy gươm giết chết trong đền vua.

Đáp ca         Tv 131,11.12.13-14.17-18 (Đ. c.13)

Đ.Chúa đã chọn Xi-on,
đã thích lấy chốn này làm nơi Người ngự.

11Chúa đã thề cùng vua Đa-vít
và sẽ không thất tín bao giờ,
thề rằng : “Chính con ruột của ngươi,
Ta sẽ đặt lên thừa kế ngai vàng.

Đ.Chúa đã chọn Xi-on,
đã thích lấy chốn này làm nơi Người ngự.

12Con cái ngươi mà giữ giao ước của Ta
và mệnh lệnh Ta truyền cho chúng,
thì con cái chúng đến muôn đời
cũng sẽ được lên kế vị ngươi !”

Đ.Chúa đã chọn Xi-on,
đã thích lấy chốn này làm nơi Người ngự.

13Vì Đức Chúa đã chọn Xi-on,
đã thích lấy chốn này làm nơi Người ngự.
14Người phán : “Đây là chốn Ta nghỉ ngơi đến muôn đời,
Ta sẽ ngự nơi này, vì Ta ưa thích.”

Đ.Chúa đã chọn Xi-on,
đã thích lấy chốn này làm nơi Người ngự.

17“Nơi đây, Ta sẽ cho Đa-vít một dòng dõi hùng cường,
sẽ thắp cho người Ta đã xức dầu phong vương
một ngọn đèn luôn luôn cháy sáng.
18Kẻ thù vua, Ta phủ đầy nhục nhã,
còn trên đầu vua, rực rỡ ánh triều thiên.”

Đ.Chúa đã chọn Xi-on,
đã thích lấy chốn này làm nơi Người ngự.

Tung hô Tin Mừng          Mt 5,3

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.

Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó,

vì Nước Trời là của họ. Ha-lê-lui-a.

TIN MỪNG NGÀY HÔM NAY

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (Mt 6,19-23)

19 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, và kẻ trộm khoét vách lấy đi. 20 Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát, và kẻ trộm không khoét vách lấy đi. 21 Vì kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó.

22 “Đèn của thân thể là con mắt. Vậy nếu mắt anh tốt, thì toàn thân anh sẽ sáng. 23 Còn nếu mắt anh xấu, thì toàn thân anh sẽ tối. Vậy nếu ánh sáng nơi anh lại thành bóng tối, thì tối biết chừng nào !”

Đó là Lời Chúa.

Lạy Chúa Kito, ngợi khen Chúa.

Jesus, I love You!
Jesus, I trust in you!

THỨ SÁU TUẦN XI THƯỜNG NIÊN

(Mt 6,19-23)

Lời Chúa Cho Mọi Người

Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,

Lời Chúa ngày hôm nay dạy cho mọi người biết cách làm thế nào để thu tích của cải Nước Trời mai sau. Lời Chúa Giêsu nói rằng: Các con hãy tích trữ của cải ở trên trời, nơi mối mọt không làm hư mất và kẻ trộm không lấy đi được.

Vậy làm cách nào để có được của cải Nước Trời?

Chúa Giêsu dạy cho con người biết rằng: của cải Nước Trời đó là lòng yêu thương, bác ái, chia sẻ cho tha nhân một cách vô vị lợi, không tính toán. Của cải tình yêu thương thì kẻ trộm không bao giờ lấy được. Còn của cải tiền tài, địa vị, danh vọng thì Satan sẽ đến cướp đi được; lúc đó người thu tích của cải sẽ tay trắng.

Hôm nay, Thiên Chúa muốn chỉ dạy cho con cái loài người một điều khôn ngoan là nên tích trữ của cải nào? và không nên tích trữ của cải nào?

Trong thế giới hiện đại của cuộc sống ngày hôm nay, có hai loại của cải:

– Thứ nhất: của cải thiêng liêng chính là tình yêu và lòng bác ái

– Thứ hai: của cải trần gian là tiền tài, địa vị và danh vọng.

Chúa Giêsu yêu thương con người, Ngài cảnh tỉnh và chỉ dạy cho con người biết điều gì tốt, điều gì xấu, điều gì nên làm, điều gì không nên làm. Ai khôn ngoan muốn có được sự sống đời đời thì hãy lắng nghe lời Thiên Chúa truyền dạy: là hãy ra công làm việc để thu tích của cải Nước trời mai sau, nghĩa là: hãy ra công làm việc cứu giúp các linh hồn. Cứu được các linh hồn đó là thu tích của cải về cho Thiên Chúa. Các linh hồn là của cải thiêng liêng mà Satan không thể cướp khỏi tay Thiên Chúa được. Còn nếu ai lo làm giàu, thu tích cho mình của cải ở trần gian thì kẻ trộm sẽ đến lấy đi được, nghĩa là và Satan cũng sẽ cướp đi được. Vì thế, Lời Chúa ngày hôm nay chỉ cho mọi người biết là: “Của cải của anh em ở đâu thì lòng của anh em ở đó”, chỉ có của cải tình yêu, lòng bác ái, sự hy sinh, sự tha thứ thì mới tồn tại được ở trong tâm hồn của mỗi người. 

Bên cạnh đó, Chúa còn dạy cho mọi người phải có tâm hồn trong sạch, có đôi mắt trong sáng, có trái tim biết chạnh lòng thương xót và đầy lòng vị tha đối với tha nhân. Thêm vào đó mọi người phải có tấm lòng hướng lên Thiên Chúa để tạ ơn Ngài, vì tình yêu của Ngài đã dành cho mọi người. Sau cùng, mọi người phải biết tạ ơn Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh. Khi con người biết thu tích nhiều của cải thiêng liêng cho Thiên Chúa thì con người mới được Ngài thưởng công xứng đáng trên Nước Trời mai sau. 

Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.

Kinh 3h00 chiều – Suy Niệm Lời Chúa Mt 6, 19-23
Free counters!

Leave a Reply