Thứ Sáu Tuần X – Mùa Thường Niên – (Mt 5,27-32) – Lời Chúa Mỗi Ngày

Ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì đã ngoại tình. (Mt 5, 28)

Thứ Sáu Tuần X – Mùa Thường Niên(Mt 5,27-32) – Lời Chúa Mỗi Ngày

Bài đọc 1           1 V 19,9a.11-16

Hãy đứng trên núi trước mặt Đức Chúa.

Bài trích sách các Vua quyển thứ nhất.

9a Khi ngôn sứ Ê-li-a đến núi Khô-rếp là núi của Thiên Chúa, ông vào một cái hang và nghỉ đêm tại đó. Có lời Đức Chúa phán với ông : 11 “Hãy ra ngoài và đứng trên núi trước mặt Đức Chúa. Kìa Đức Chúa đang đi qua.” Gió to bão lớn xẻ núi non, đập vỡ đá tảng trước nhan Đức Chúa, nhưng Đức Chúa không ở trong cơn gió bão. Sau đó là động đất, nhưng Đức Chúa không ở trong trận động đất. 12 Sau động đất là lửa, nhưng Đức Chúa cũng không ở trong lửa. Sau lửa có tiếng gió hiu hiu. 13 Vừa nghe tiếng đó, ông Ê-li-a lấy áo choàng che mặt, rồi ra ngoài đứng ở cửa hang. Bấy giờ có tiếng hỏi ông : “Ê-li-a, ngươi làm gì ở đây ?” 14 Ông thưa : “Lòng nhiệt thành đối với Đức Chúa, Thiên Chúa các đạo binh, nung nấu con, vì con cái Ít-ra-en đã bỏ giao ước với Ngài, phá huỷ bàn thờ, dùng gươm sát hại các ngôn sứ của Ngài. Chỉ sót lại một mình con mà họ đang lùng bắt để lấy mạng con.”

15 Đức Chúa phán với ông : “Ngươi hãy đi con đường ngươi đã đi trước qua sa mạc cho tới Đa-mát mà về. Tới nơi, ngươi sẽ xức dầu phong Kha-da-ên làm vua A-ram ; 16 còn Giê-hu con của Nim-si, ngươi sẽ xức dầu tấn phong nó làm vua Ít-ra-en. Ê-li-sa con Sa-phát, người A-vên Mơ-khô-la, ngươi sẽ xức dầu tấn phong nó làm ngôn sứ thay cho ngươi.”

Đáp ca         Tv 26,7-8a.8b-9abc.13-14 (Đ. c.8b)

Đ.Lạy Chúa, con tìm thánh nhan Ngài.

7Lạy Chúa, cúi xin Ngài nghe tiếng con kêu,
xin thương tình đáp lại.
8aNghĩ về Ngài, lòng con tự nhủ :
hãy tìm kiếm Thánh Nhan.

Đ.Lạy Chúa, con tìm thánh nhan Ngài.

8bLạy Chúa, con tìm thánh nhan Ngài,
9abcxin Ngài đừng ẩn mặt.
Tôi tớ Ngài đây, xin đừng giận mà ruồng rẫy,
chính Ngài là Đấng phù trợ con.

Đ.Lạy Chúa, con tìm thánh nhan Ngài.

13Tôi vững vàng tin tưởng
sẽ được thấy ân lộc Chúa ban
trong cõi đất dành cho kẻ sống.
14Hãy cậy trông vào Chúa,
mạnh bạo lên, can đảm lên nào !
Hãy cậy trông vào Chúa.

Đ.Lạy Chúa, con tìm thánh nhan Ngài.

Tung hô Tin Mừng          Pl 2,15d.16a

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Giữa thế gian, anh em phải chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời, là làm sáng tỏ lời ban sự sống. Ha-lê-lui-a.

TIN MỪNG NGÀY HÔM NAY

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (Mt 5,27-32)

27 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Anh em đã nghe Luật dạy rằng : Chớ ngoại tình. 28 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết : bất cứ ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi. 29 Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc mà ném đi ; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục. 30 Nếu tay phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy chặt mà ném đi ; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân phải sa hoả ngục.

31 “Luật còn dạy rằng : Ai rẫy vợ, thì phải cho vợ chứng thư ly dị. 32 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết : ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, bất cứ ai rẫy vợ là đẩy vợ đến chỗ ngoại tình ; và ai cưới người đàn bà bị rẫy, thì cũng phạm tội ngoại tình.”

Đó là Lời Chúa.

Lạy Chúa Kito, ngợi khen Chúa.

Jesus, I love You!
Jesus, I trust in you!

THỨ SÁU TUẦN X THƯỜNG NIÊN

(Mt 5,27-32)

Lời Chúa Cha chỉ dạy

Suy Niệm

Kính thưa cộng đoàn dân Chúa, 

Thiên Chúa là Đấng hoàn hảo, toàn năng, toàn mỹ. Ngài là Đấng trao ban Lề Luật cho con người. Luật của Thiên Chúa luôn đem lại những điều tốt đẹp cho con người. Con người chỉ cần sống đúng theo Luật Thiên Chúa chỉ dạy, thì sẽ được hưởng hạnh phúc đời đời bên Thiên Chúa Cha.

Luật mà Thiên Chúa muốn trao ban cho con người là gì? 

Thưa, đó là: hãy sống và làm theo Luật của Chúa Giêsu Kitô ban hành; chứ đừng sống theo Lề Luật của thời xa xưa. Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa đã xuống thế làm người. Ngài đến để kiện toàn, làm cho Luật của Môsê được hoàn hảo và đẹp lòng Thiên Chúa Cha hơn. Con người cứ tin tưởng, vững bước và sống theo đường lối và lệnh truyền của Ngài thì sẽ được cứu rỗi.

Chúa Giêsu lấy ví dụ để so sánh về Lề Luật xưa mà con người phải giữ, và Luật Chúa dạy con người phải sống ngày nay như thế nào?

Ví dụ thứ nhất: Lề Luật ngày xưa dạy rằng: khi ai bỏ vợ hoặc bỏ chồng thì chỉ cần đưa chứng thư ly dị, là coi như là đã hoàn tất được phép ly dị. Nhưng, khi Chúa Giêsu xuống thế làm người, Ngài kiện toàn Lề Luật và Ngài đòi hỏi giữ Lề Luật nghiêm ngặt hơn, Ngài nói: “bất kỳ ai rẫy vợ, đuổi vợ là đẩy đưa người vợ, người chồng đến chỗ ngoại tình”; vì họ đã bội hứa bỏ nhau khi gặp xích mích, cãi vã, họ không còn muốn sống chung theo như lời đã cam kết trước mặt Thiên Chúa là sẽ sống chung thủy trọn đời với nhau. Đối với Luật trong Hôn nhân, Thiên Chúa không cho phép được viết thư ly dị: “Vì sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly”. Ai tự ý phân ly, ai tự ý đưa chứng thư ly dị là phạm tội ngoại tình, mất lòng trước mặt Thiên Chúa Cha. 

Thí dụ thứ hai: Trong lề Luật cũ cho rằng: khi nào người ta ngoại tình bằng thân xác con người thật thì mới cho là phạm tội ngoại tình. Nhưng, đối với Thiên Chúa thì không phải thế! Lời Chúa phán dạy: “Bất cứ ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi”.Ngài đòi hỏi nghiêm khắc hơn về việc giữ luật trong hôn nhân, chỉ nhìn bằng con mắt mà thèm muốn là đã phạm tội ngoại tình rồi. 

Thiên Chúa luôn muốn điều tốt cho con người. Ngài đã dạy cho con người phương cách để chiến thắng tội lỗi, chiến thắng quyền lực Satan đang cám dỗ con người phạm tội, đó là: hãy vâng nghe và làm đúng theo lời Thiên Chúa Cha  chỉ dạy: hãy quyết tâm từ bỏ và tránh xa dịp tội, hãy tẩy rửa và giữ sạch tận tâm hồn, trí não, và trong thể xác của mình. 

Thiên Chúa cũng đã dạy bảo con người: “Nếu mắt phải, làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc mà ném đi; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục. Nếu tay phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy chặt mà ném đi; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân phải sa hoả ngục.”

 Ý của Thiên Chúa muốn mời gọi con người phải quyết tâm dứt khoát từ bỏ tội lỗi, đừng để cho tâm hồn và thân xác của mình phạm tội mất lòng Thiên Chúa. Nếu ai đã lỡ phạm tội mất lòng Thiên Chúa, thì hãy quay trở về với Ngài, vì Ngài là Đấng nhân hậu và luôn thương xót. Ngài sẽ tha thứ và tẩy xóa tội lỗi cho con người đó, để họ được trong sạch, tinh tuyền trước mặt Thiên Chúa, và được bình an, ở cùng với Thiên Chúa Cha trên Nước của Ngài cả linh hồn và thể xác. 

Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.

Giờ Kinh 3h00 Chiều – Suy Niệm Lời Chúa ( Mt 5, 27-32)
Free counters!

Leave a Reply