Thứ Sáu Tuần III Phục Sinh – Bánh Hằng Sống (Ga 6, 52-59)

Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. (Ga 6, 58)
Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. ( Ga 6, 58)

Thứ Sáu Tuần III – Mùa Phục SinhBánh Hằng Sống (Ga 6, 52-59)

Bài đọc 1           Cv 9,1-20

Người này là lợi khí Ta chọn để mang danh Ta đến trước mặt các dân ngoại.

Bài trích sách Công vụ Tông Đồ.

1 Bấy giờ, ông Sao-lô vẫn còn hằm hằm đe doạ giết các môn đệ Chúa, nên đã tới gặp thượng tế 2 xin thư giới thiệu đến các hội đường ở Đa-mát, để nếu thấy những người theo Đạo, bất luận đàn ông hay đàn bà, thì bắt trói giải về Giê-ru-sa-lem.

3 Vậy đang khi ông đi đường và đến gần Đa-mát, thì bỗng nhiên có một luồng ánh sáng từ trời chiếu xuống bao phủ lấy ông. 4 Ông ngã xuống đất và nghe có tiếng nói với ông : “Sa-un, Sa-un, tại sao ngươi bắt bớ Ta ?” 5 Ông nói : “Thưa Ngài, Ngài là ai ?” Người đáp : “Ta là Giê-su mà ngươi đang bắt bớ. 6 Nhưng ngươi hãy đứng dậy, vào thành, và người ta sẽ nói cho ngươi biết ngươi phải làm gì.” 7 Những người cùng đi với ông dừng lại, sững sờ : họ nghe có tiếng nói, nhưng không trông thấy ai. 8 Ông Sao-lô từ dưới đất đứng dậy, mắt thì mở nhưng không thấy gì. Người ta phải cầm tay dắt ông vào Đa-mát. 9 Suốt ba ngày, ông không nhìn thấy, cũng chẳng ăn, chẳng uống.

10 Bấy giờ ở Đa-mát có một môn đệ tên là Kha-na-ni-a. Trong một thị kiến, Chúa phán với ông : “Kha-na-ni-a !” Ông thưa : “Dạ, lạy Chúa, con đây.” 11 Chúa bảo ông : “Đứng lên, đi tới phố gọi là Phố Thẳng, đến nhà Giu-đa tìm một người tên là Sao-lô quê ở Tác-xô : người ấy đang cầu nguyện 12 và thấy một người tên là Kha-na-ni-a đi vào, đặt tay trên mình để làm cho mình lại thấy được.” 13 Ông Kha-na-ni-a thưa : “Lạy Chúa, con đã nghe lắm kẻ nói về người ấy, về tất cả những điều ác người ấy đã làm cho dân thánh Chúa tại Giê-ru-sa-lem. 14 Còn ở đây, người ấy được các thượng tế cho quyền bắt trói tất cả những ai kêu cầu danh Chúa.” 15 Nhưng Chúa phán với ông : “Cứ đi, vì người ấy là lợi khí Ta chọn để mang danh Ta đến trước mặt các dân ngoại, các vua chúa và con cái Ít-ra-en. 16 Thật vậy, chính Ta sẽ chỉ cho người ấy thấy tất cả những đau khổ người ấy phải chịu vì danh Ta.” 17 Ông Kha-na-ni-a liền đi ; ông vào nhà, đặt tay trên ông Sao-lô và nói : “Anh Sa-un, Chúa đã sai tôi đến đây, Người là Đức Giê-su, Đấng đã hiện ra với anh trên đường anh tới đây. Người sai tôi đến để anh lại thấy được và để anh được đầy Thánh Thần.” 18 Lập tức có những cái gì như vảy bong ra khỏi mắt ông Sao-lô, và ông lại thấy được. Ông đứng dậy và chịu phép rửa. 19 Rồi ông ăn và khoẻ lại.

Ông ở lại Đa-mát với các môn đệ mấy hôm, 20 rồi lập tức ông bắt đầu rao giảng Đức Giê-su trong các hội đường, rằng Người là Con Thiên Chúa.

Đáp ca         Tv 116,1.2 (Đ. Mc 16,15) 

Đ.Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ,
mà loan báo Tin Mừng.

1Muôn nước hỡi, nào ca ngợi Chúa,
ngàn dân ơi, hãy chúc tụng Người !

Đ.Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ,
mà loan báo Tin Mừng.

2Vì tình Chúa thương ta thật là mãnh liệt,
lòng thành tín của Người bền vững muôn năm.

Đ.Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ,
mà loan báo Tin Mừng.

Đường Vào Thiên Đàng

Tung hô Tin Mừng          Ga 6,56

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy.” Ha-lê-lui-a.

Tin mừng: Ga 6,52-59

52 Khi ấy, những người Do Thái tranh luận với nhau rằng: “Làm sao ông này có thể lấy thịt mình mà cho chúng ta ăn được ?”

53 Bấy giờ Chúa Giêsu nói với họ: “Thật, Ta bảo thật các ngươi: Nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi.

54 Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. 55 Vì thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống. 56 Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở trong kẻ ấy.

57 Cũng như Cha là Đấng hằng sống đã sai Ta, nên Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ Ta. 58 Đây là bánh bởi trời xuống, không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết. Ai ăn bánh này sẽ sống đời đời”.

59 Người giảng dạy những điều này tại Hội đường Caphar-naum.

Đó là Lời Chúa.

Lạy Chúa Kito, ngợi khen Chúa.

Ngày 06/05/2022

THỨ SÁU TUẦN III PHỤC SINH

(Ga 6, 52-59)

Lời Chúa Cha chỉ dạy

Suy Niệm

Kính thưa Cộng đoàn dân Chúa,

Chúa Giê-su giảng dạy cho dân chúng trong Hội đường, Ngài nói: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì sẽ được sự sống đời đời, và tôi sẽ cho người đó sống lại vào ngày sau hết”; và: “Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy”.  

Thiên Chúa Cha là Đấng tự hữu, tự mình mà có, là Đấng Hằng sống. Lời hứa của Thiên Chúa Cha được thực hiện qua lời nói của Chúa Giê-su Ki-tô là: “Ai đến với Thiên Chúa Cha thì không bao giờ phải chết”. Những ai đón nhận chính Thịt và Máu của Chúa Giê-su Ki-tô, thì sẽ được Chúa Giê-su ở cùng, được Thiên Chúa ngự trị trong tâm hồn, và nơi người đó có sự sống đời đời. Còn những ai không tin vào Lời của Đức Giê-su Ki-tô nói: “Ai ăn Thịt và uống Máu tôi, thì sẽ được Sự sống đời đời”, thì họ không đón nhận được sự sống đời đời. Những người không tin đó, là những người phản lại Đức Giê-su Ki-tô, kết án Ngài nói phạm thượng. Họ cho rằng: Chúa Giê-su Ki-tô là một con người phàm trần, xác thịt, mà lại dám tuyên xưng rằng: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sự sống đời đời”. Khởi đầu niềm tin này xuất phát từ chính Thiên Chúa Cha, là Đấng Hằng có đời đời.

Thiên Chúa Cha yêu thương tất cả mọi người, và lôi kéo mọi người đến với Chúa Cha nhưng con người có sự tự do đáp lại hoặc không đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa: là tin vào tình yêu của Ngài, tin vào lời hứa của Thiên Chúa Cha là sẽ cho Con của Ngài xuống thế làm người, chịu chết để chuộc tội cho con người, và đem lại Sự sống vĩnh cửu cho con người. Niềm tin của Thiên Chúa Cha chỉ dạy con người vẫn còn được tiếp diễn, và hiện tại hóa trên cuộc sống trần gian này. Ngài vẫn luôn dang tay rộng mở, đón nhận tất cả các thụ tạo nào tin vào tình yêu của Thiên Chúa Cha, và ai tin vào tình yêu của Thiên Chúa Cha, thì họ sẽ dứt bỏ được đời sống tội lỗi, đời sống của trần gian mà quay trở về làm hòa với Thiên Chúa Cha, được Thiên Chúa ở trong cung lòng của mình và có được sự sống đời đời.  

Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.

Jesus, I love You!
Jesus, I trust in you!

God bless you and peace be with you!

Free counters!

Leave a Reply

%d bloggers like this: