Thứ Sáu Tuần III – Mùa Vọng – (Ga 5,33-36) – Lời Chúa Cha chỉ dạy

Ông Gio-an là ngọn đèn cháy sáng. Ga 5, 35
Ông Gio-an là ngọn đèn cháy sáng. Ga 5, 35

Bài đọc 1: Is 56,1-3a.6-8

Nhà của Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của muôn dân.

Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a.

1Đức Chúa phán như sau : Hãy tuân giữ điều chính trực,
thực hành điều công minh, vì ơn cứu độ của Ta đã gần tới,
và đức công chính của Ta sắp được biểu lộ.
2Phúc thay người làm như thế,
phúc thay phàm nhân nắm giữ điều này,
người giữ ngày sa-bát mà không vi phạm,
chẳng hề đưa tay làm điều gian ác.
3aNgười ngoại bang gắn bó cùng Đức Chúa chớ nói rằng :
“Hẳn Đức Chúa đã tách tôi ra khỏi dân Người.”
6Người ngoại bang nào gắn bó cùng Đức Chúa
để phụng sự Người và yêu mến Thánh Danh,
cùng trở nên tôi tớ của Người,
hết những ai giữ ngày sa-bát mà không vi phạm,
cùng những ai tuân thủ giao ước của Ta,
7đều được Ta dẫn lên núi thánh
và cho hoan hỷ nơi nhà cầu nguyện của Ta.
Trên bàn thờ của Ta, Ta sẽ ưng nhận
những lễ toàn thiêu và hy lễ chúng dâng,
vì nhà của Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của muôn dân.
8Sấm ngôn của Đức Chúa là Thiên Chúa,
Đấng tập hợp những người Ít-ra-en tản lạc về :
Ngoài những người đã được tập hợp,
Ta sẽ còn tập hợp thêm nữa về với Ít-ra-en.

Tung hô Tin Mừng

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.

Lạy Chúa, xin ngự đến :

được Ngài thăm viếng là được phúc bình an,

vì chỉ trước nhan Ngài,

chúng con mới tìm được niềm vui trọn vẹn. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng: Ga 5,33-36

Ông Gio-an là ngọn đèn cháy sáng.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

33 Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Do-thái rằng : “Chính các ông đã cử người đến gặp ông Gio-an, và ông ấy đã làm chứng cho sự thật. 34 Phần tôi, tôi không cần lời chứng của một phàm nhân, nhưng tôi nói ra những điều này để các ông được cứu độ. 35 Ông Gio-an là ngọn đèn cháy sáng, và các ông đã muốn vui hưởng ánh sáng của ông trong một thời gian. 36 Nhưng phần tôi, tôi có một lời chứng lớn hơn lời chứng của ông Gio-an : đó là những việc Chúa Cha đã giao cho tôi để tôi hoàn thành ; chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi.”

Jesus, I trust in You!
Jesus, I trust in You!

THỨ SÁU TUẦN III MÙA VỌNG

(Ga 5,33-36) 

Lời Chúa Cha chỉ dạy

Kính thưa cộng đoàn dân Chúa, 

Lời Chúa ngày hôm nay, Thiên Chúa giới thiệu về ông Gioan tẩy giả là một ngọn đèn cháy sáng ở giữa thế gian, và nhân loại đã vui hưởng ánh sáng đó trong một thời gian, có nghĩa là: thánh Gioan đã rao giảng, kêu gọi người ta ăn ăn sám hối và chịu phép rửa; một số người đã tin, đi theo thánh Gioan và đã được thánh Gioan làm phép rửa. Và họ tin vào lời thánh Gioan giảng dạy, đó là tin vào Đấng Cứu Thế sẽ xuống thế hạ sinh làm người và ở cùng với nhân loại; những ai tin vào Con Thiên Chúa hạ sinh làm người thì sẽ được cứu độ. Lời chứng của thánh Gioan đã được một số người đến kiểm chứng và cho thấy đó là một lời chứng thật.

  Bên cạnh đó, Thiên Chúa muốn đưa nhân loại lên cao một bước: Hiểu về mầu nhiệm Con Thiên Chúa xuống thế làm người, đó chính là sự làm chứng của Thiên Chúa Cha cho Con Thiên Chúa xuống thế làm người, vì tất cả những gì Con Thiên Chúa xuống thế làm người và ở cùng với nhân loại, đã được Thiên Chúa Cha làm chứng và lời chứng của Thiên Chúa Cha là cao trọng nhất, là tuyệt đối nhất. Ngoài ra, không có một lời chứng của phàm nhân nào cao trọng bằng chính Thiên Chúa Cha làm chứng, rằng: Con Thiên Chúa đã hạ sinh làm người để ở cùng với nhân loại. Lời chứng này, cho nhân loại thấy rõ rằng: Tất cả những việc làm của Con Thiên Chúa ban xuống cho nhân loại đều là theo Thánh ý của Thiên Chúa Cha. Con Thiên Chúa không làm gì khác ngoài thi hành lệnh truyền của Thiên Chúa Cha ban cho người Con. Vì chỉ có Thiên Chúa Cha mới ban quyền năng, quyền phép chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền cho con người được; vì thế, không một con người nào có thể sánh bằng Thiên Chúa Cha. 

 Thiên Chúa Cha mời gọi toàn thể nhân loại: Hãy tin tưởng tuyệt đối vào Con Thiên Chúa xuống thế làm người là sự thật. Vì trên thế gian này, không có một tình yêu nào cao cả bằng tình yêu của Thiên Chúa Cha ban phát xuống cho nhân loại. Chỉ có Con Thiên Chúa là Đấng duy nhất làm cho con người có được sự sống đời đời. Vì thế, Lời Chúa ngày hôm nay kêu gọi mọi người: Hãy tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa Cha, tin tưởng tuyệt đối vào việc Thiên Chúa Cha sai phái thánh Gioan Tẩy Giả xuống trần gian để rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối, kêu gọi người ta chịu phép rửa, và tin tưởng vào Đấng Cứu Thế làm người ở giữa nhân loại, để giải thoát con người khỏi sự tối tăm và khỏi sự giam cầm của Satan.  

Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.

Giờ Kinh 3h00 Chiều Nhà Chúa Cha
Free counters!

Leave a Reply

%d bloggers like this: