Thứ Sáu Tuần II – Mùa Vọng – (Mt 11,16-19) – Lời Chúa Cha chỉ dạy

Họ không nghe lời ông Gio-an, cũng chẳng nghe Con Người. Mt 11, 16-19
Họ không nghe lời ông Gio-an, cũng chẳng nghe Con Người. Mt 11, 16-19

Bài đọc 1: Is 48,17-19

Giả như ngươi lưu ý đến mệnh lệnh của Ta.

Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a.

17Đức Chúa, Đấng cứu chuộc ngươi,
Đức Thánh của Ít-ra-en, phán thế này :
Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi,
Đấng dạy ngươi những điều bổ ích,
Đấng hướng dẫn ngươi trên đường ngươi đi.
18Giả như ngươi lưu ý đến mệnh lệnh của Ta,
thì sự bình an của ngươi sẽ chan chứa như dòng sông,
sự công chính của ngươi sẽ dạt dào như sóng biển.
19Dòng dõi ngươi sẽ đông như cát,
con cái ngươi sinh ra sẽ hằng hà sa số ;
tên tuổi ngươi sẽ chẳng bao giờ bị huỷ diệt,
chẳng bao giờ bị xoá bỏ khỏi mắt Ta.

Tung hô Tin Mừng

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa ngự đến, anh em hãy ra nghênh đón Người ; chính Người là hoàng tử ban bình an. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng:Mt 11,16-19

Họ không nghe lời ông Gio-an, cũng chẳng nghe Con Người.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

16 Khi ấy, Đức Giê-su nói với đám đông rằng : “Tôi phải ví thế hệ này với ai ? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi lũ trẻ khác, 17 và nói :

‘Tụi tôi thổi sáo cho các anh,
mà các anh không nhảy múa ;
tụi tôi hát bài đưa đám,
mà các anh không đấm ngực khóc than.’

18 Thật vậy, ông Gio-an đến, không ăn không uống, thì thiên hạ bảo : ‘Ông ta bị quỷ ám.’ 19 Con Người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì thiên hạ lại bảo : ‘Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi.’ Nhưng đức Khôn Ngoan được chứng minh bằng hành động.”

Jesus, I trust in You!
Jesus, I trust in You!

THỨ SÁU TUẦN II MÙA VỌNG 

(Mt 11,11-15) 

Lời Chúa Cha chỉ dạy

 Kính thưa cộng đoàn dân Chúa, 

Lời Chúa ngày hôm nay, Thiên Chúa dạy cho toàn thể nhân loại: Hãy luôn biết lắng nghe Lời của Thiên Chúa mà đem ra thực hành. Lời của Thiên Chúa thì luôn đi trong ánh sáng, trong chân lý và trong sự thật. 

 Hãy nhìn lên mẫu gương của Đức Giêsu Kitô, Ngài xuống thế gian làm người để ở cùng và đồng hành cùng với nhân loại; nhưng khi Thiên Chúa đến thế gian thì nhân loại lại không nhận biết Ngài là Đấng Cứu Thế, đến để giải thoát nhân loại khỏi sự giam cầm của Satan.  

 Chính vì thế, Lời Chúa ngày hôm nay đưa ra một câu chuyện của đám trẻ nói với nhau: “Tụi tôi thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa; tụi tôi hát bài đưa đám, mà các anh không khóc than”. Qua đó, Thiên Chúa muốn nói với toàn thể nhân loại rằng: Hãy luôn biết sống hòa thuận, sống yêu thương, hợp nhất với nhau trong từng lời nói, hành động và việc làm của mình, để Satan không len lỏi, xen vào đánh phá và gây sự chia rẽ, gây sự bất hòa.

 Cũng vậy, hình ảnh của thánh Gioan Tẩy Giả đến để đem Lời Chúa đến cho nhân loại; kêu gọi người ta ăn năn, sám hối, quay trở về với Thiên Chúa Cha, bỏ đường tội lỗi mà sống và làm hòa với anh em, làm hòa với Thiên Chúa. Chính con người của thánh Gioan Tẩy Giả đã minh chứng cho đời sống ngôn sứ của ngài là: công minh, chính trực, công bằng, bác ái; nhưng nhân loại đã không nhận ra, từ đó kết án thánh Gioan tẩy giả và giết chết người.

 Cũng bên cạnh đó, Thiên Chúa lấy hình ảnh của chính con Thiên Chúa xuống thế làm người, để đem bình an và hạnh phúc cho nhân loại; nhưng nhân loại lại cho rằng: Ngài là một tay ăn nhậu, Ngài là một người như bao người khác, cũng tội lỗi, cũng chơi bời. Nhưng trước mặt Thiên Chúa, Ngài thấu rõ được lòng hay tư tưởng của loài người. Vì thế mà Ngài nói: “Đức khôn ngoan được chứng minh bằng hành động”. Qua hành động yêu thương của Con Thiên Chúa xuống thế làm người, thì sẽ thấy được tình yêu của Thiên Chúa Cha thể hiện xuống cho toàn thể nhân loại như thế nào. 

 Thiên Chúa Cha muốn toàn thể nhân loại:

– Hãy chạy đến với tình yêu thương của Thiên Chúa mà biết sống yêu thương, tha thứ, cảm thông, bác ái, hòa thuận với nhau; đừng ghen ghét, đừng chê trách, đừng lên án nhau nữa. 

– Hãy nhìn lên mẫu gương của chính Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa xuống thế làm người, đã hy sinh, chịu chết để cứu chính mỗi người và cứu toàn thể nhân loại.

– Hãy nhìn lên thập giá tình yêu của Đức Giêsu Kitô, để từ đó được bình an, hạnh phúc trong cuộc sống thế gian này. 

 Thiên Chúa Cha không muốn nhân loại đau khổ; vì thế Thiên Chúa muốn nhân loại sống và làm được điều Thiên Chúa Cha truyền dạy, đó chính là sống công bình, bác ái, yêu thương và tha thứ.  

Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.

Giờ Kinh 3h00 Chiều Nhà Chúa Cha

 

Free counters!

Leave a Reply