Thứ Sáu Tuần I – Mùa Vọng – (Mt 9,27-31) – Lời Chúa Cha chỉ dạy

“Lạy Con Vua Đa-vít, xin thương xót chúng tôi !” Mt 9, 27
“Lạy Con Vua Đa-vít, xin thương xót chúng tôi !” Mt 9, 27

Bài đọc 1: Is 29,17-24

Ngày ấy, mắt người mù sẽ được nhìn thấy.

Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a.

17Đức Chúa là Thiên Chúa phán thế này :
Chỉ còn chút nữa, chút ít nữa thôi,
núi Li-băng sẽ lại thành vườn cây ăn trái,
và vườn cây ăn trái sẽ sum sê như một cánh rừng,
chẳng phải thế sao ?
18Ngày ấy, kẻ điếc sẽ được nghe những lời trong sách,
mắt người mù sẽ thoát cảnh mù mịt tối tăm
và sẽ được nhìn thấy.
19Nhờ Đức Chúa, những kẻ hèn mọn sẽ ngày thêm phấn khởi,
và vì Đức Thánh của Ít-ra-en,
những người nghèo túng sẽ nhảy múa tưng bừng.
20Thật vậy, loài bạo chúa đã không còn nữa,
quân ngạo mạn sẽ phải tiêu vong,
và mọi kẻ rắp tâm làm điều ác ắt sẽ bị diệt trừ :
21đó là những kẻ dùng lời nói làm cho người ta bị kết tội,
và cho người xử án tại cửa công phải mắc bẫy ;
chúng dùng những lời lẽ vô căn cứ
mà làm cho người công chính bị gạt ra ngoài.
22Vì thế, Đức Chúa, Thiên Chúa nhà Gia-cóp,
Đấng đã cứu chuộc Áp-ra-ham, phán thế này :
“Từ nay Gia-cóp sẽ không còn phải xấu hổ,
từ nay nó sẽ không còn bẽ mặt thẹn thùng,
23vì khi Gia-cóp nhìn thấy nơi nó
những công trình tay Ta đã làm,
nó sẽ tuyên xưng danh Ta là thánh,
sẽ tuyên xưng Đấng Thánh của Gia-cóp là thánh,
và sẽ kính uý Thiên Chúa của Ít-ra-en.
24Những người tâm trí lầm lạc sẽ có được sự hiểu biết,
và những kẻ ương ngạnh sẽ chấp nhận lời răn dạy.”

Tung hô Tin Mừng

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Kìa Chúa chúng ta ngự đến uy quyền, sẽ chiếu toả ánh quang cho tôi tớ Người rạng ngời đôi mắt. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng: Mt 9,27-31

Nhờ tin vào Đức Giê-su, hai người mù được chữa khỏi.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

27 Khi ấy, Đức Giê-su đang trên đường đi, thì có hai người mù đi theo kêu lên rằng : “Lạy Con Vua Đa-vít, xin thương xót chúng tôi !” 28 Khi Đức Giê-su về tới nhà, thì hai người mù ấy tiến lại gần. Người nói với họ : “Các anh có tin là tôi làm được điều ấy không ?” Họ đáp : “Thưa Ngài, chúng tôi tin.” 29 Bấy giờ Người sờ vào mắt họ và nói : “Các anh tin thế nào thì được như vậy.” 30 Mắt họ liền mở ra. Người nghiêm giọng bảo họ : “Coi chừng, đừng cho ai biết !” 31 Nhưng vừa ra khỏi đó, họ đã nói về Người trong khắp cả vùng.

Jesus, I trust in You!
Jesus, I trust in You!

THỨ SÁU TUẦN I MÙA VỌNG 

(Mt 9,27-31) 

Lời Chúa Cha chỉ dạy

 Kính thưa cộng đoàn dân Chúa, 

Lời Chúa ngày hôm nay, Thiên Chúa nói về đức tin của những người mù không được nhìn thấy ánh sáng.

  Thiên Chúa cho biết rằng: Những ai đang đi trong bóng tối không thấy được ánh sáng, không thấy được con đường phía trước phải đi như thế nào, thì hãy chạy đến với Thiên Chúa; vì chỉ có Ngài là ánh sáng, là Đấng có đầy đủ sức mạnh và quyền năng để xua trừ bóng tối ra khỏi con người, để chữa lành con người, khỏi sự đui mù và tăm tối.

  Thiên Chúa cho nhân loại biết rằng: Những ai tin theo Đức Giêsu thì hãy chạy đến với Ngài. Ngài sẽ chữa lành, sẽ ban ơn, sẽ soi sáng để cho thấy được mọi sự; nhưng người đó phải có một niềm tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu của Thiên Chúa, tin tưởng tuyệt đối vào Ngài là Đấng duy nhất có quyền năng và sức mạnh. Ngoài Ngài ra, không có một vị thần nào cao cả như Thiên Chúa. 

Ngày hôm nay, Thiên Chúa kêu gọi mọi người:

– Hãy chạy đến với Thiên Chúa, cầu xin Ngài dủ lòng thương xót linh hồn của con đang bị đen tối, đang bị nhơ nhớp và ô uế.

– Hãy chạy đến với Ngài để xin Ngài tẩy trừ những sự tối tăm, u mê trong tâm hồn, và xin Ngài rửa sạch tội lỗi để được sự sống đời đời.

  Qua hình ảnh của hai anh mù trong Tin Mừng, Thiên Chúa cho biết: Ai tin vào Thiên Chúa như thế nào, thì Ngài sẽ ban ơn theo đức tin như vậy. Hai anh mù đã tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa, tin Ngài có sức mạnh và quyền năng để chữa lành bệnh; nên hai anh mù đã đi theo Đức Giêsu về tận tới nhà, để cầu xin Ngài thương xót, xin Ngài chữa lành và chính nhờ niềm tin mà Thiên Chúa đã chữa lành cho hai anh khỏi bệnh tật mù lòa. 

 Lời Chúa ngày hôm nay, Thiên Chúa kêu gọi toàn thể nhân loại: Hãy chạy đến với Thiên Chúa. Hãy cầu xin Ngài dủ lòng thương xót con, xin Ngài mở mắt tâm hồn để con nhận ra ánh sáng của Lời Chúa; để từ đó, con bước đi trong con đường ánh sáng của đức tin và chân lý, con đường ánh sáng của sự sống đời đời; để nhờ đó, con sẽ sống và làm được những điều mà Đấng Tối Cao mời gọi, đó là sống theo con đường của tình yêu thương, con đường của sự tha thứ, con đường của chân lý, con đường Sự Thật đến với Thiên Chúa Cha, là nguồn sống đích thực để đem lại sự sống vĩnh cửu cho con người mai sau. 

Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.

Giờ Kinh 3h00 Chiều Nhà Chúa Cha
Free counters!

Leave a Reply