Thứ Năm Tuần XXXIII Thường Niên – (Lc 19, 41-44) – Lời Chúa Cha chỉ dạy

“Phải chi ngày hôm nay ngươi nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi !Lc 19, 42
“Phải chi ngày hôm nay ngươi nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi !Lc 19, 42

Bài đọc 1: Kh 5,1-10

Con Chiên đã bị giết và đã lấy máu đào cứu chuộc chúng ta thuộc mọi nước mọi dân.

Bài trích sách Khải huyền của thánh Gio-an tông đồ.

1 Tôi là Gio-an, tôi thấy trong tay hữu Đấng ngự trên ngai một cuốn sách viết cả trong lẫn ngoài, niêm bảy ấn. 2 Rồi tôi thấy một thiên thần dũng mãnh lớn tiếng công bố : “Ai xứng đáng mở cuốn sách và tháo ấn niêm phong ?” 3 Nhưng không ai ở trên trời, dưới đất hay trong lòng đất, có thể mở cuốn sách và nhìn vào đó. 4 Tôi khóc nức nở, vì không ai được coi là xứng đáng mở cuốn sách và nhìn vào đó. 5 Một trong các vị Kỳ Mục bảo tôi : “Đừng khóc nữa ! Này đây, Sư Tử xuất thân từ chi tộc Giu-đa, Chồi Non của Đa-vít đã chiến thắng, Người sẽ mở cuốn sách và bảy ấn niêm phong.”

6 Bấy giờ tôi thấy đứng ở giữa ngai và bốn Con Vật, giữa các vị Kỳ Mục, một Con Chiên, trông như thể đã bị giết ; Chiên đó có bảy sừng và bảy mắt, tức là bảy thần khí của Thiên Chúa đã được sai đi khắp mặt đất. 7 Con Chiên đến lãnh cuốn sách từ tay hữu Đấng ngự trên ngai. 8 Khi Con Chiên đã lãnh cuốn sách, thì bốn Con Vật và hai mươi bốn vị Kỳ Mục phủ phục xuống trước mặt Con Chiên, mỗi vị tay cầm đàn, tay nâng chén vàng đầy hương thơm, tức là những lời cầu nguyện của dân thánh. 9 Các vị hát bài ca mới sau đây :

“Ngài xứng đáng lãnh nhận cuốn sách
và mở ấn niêm phong, vì Ngài đã bị giết
và đã lấy máu đào chuộc về cho Thiên Chúa
muôn người thuộc mọi chi tộc và ngôn ngữ,
thuộc mọi nước, mọi dân.
10Ngài cũng làm cho họ
thành một vương quốc, thành những tư tế,
để phụng thờ Thiên Chúa chúng ta,
và họ sẽ làm chủ mặt đất này.”

Tin Mừng: Lc 19,41-44

Phải chi ngươi nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi !

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

41 Khi ấy, Đức Giê-su đến gần Giê-ru-sa-lem và trông thấy thành, thì khóc thương 42 mà nói : “Phải chi ngày hôm nay ngươi nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi ! Nhưng hiện giờ, điều ấy còn bị che khuất, mắt ngươi không thấy được. 43 Thật vậy, sẽ tới những ngày quân thù đắp luỹ chung quanh, bao vây và công hãm ngươi tư bề. 44 Chúng sẽ đè bẹp ngươi và con cái đang ở giữa ngươi, và sẽ không để hòn đá nào trên hòn đá nào, vì ngươi đã không nhận biết thời giờ ngươi được Thiên Chúa viếng thăm.”

Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa!
Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa!

Lc 19,41- 44)

Lời Chúa Cha chỉ dạy,

Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,

Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay nói về việc Chúa Giêsu khóc thương thành Giêrusalem, khóc thương những người hiện diện tại nơi thành đó; vì dân Do Thái mong đợi Chúa tới để ban bình an và cứu thoát họ khỏi tay quân thù, nhưng khi Thiên Chúa tới thì họ lại bị Satan che mắt, bị những thứ vật chất của thế gian che lấp, nên không nhìn thấy sự hiện diện của Thiên Chúa đang ở giữa họ. Sự hiện diện của Thiên Chúa chính là Con Người của Ngài, là các việc lành phúc đức của Ngài, là những lời giảng dạy đến từ Thiên Chúa Cha được nói qua môi miệng của con Thiên Chúa, đó chính là Đức Giêsu Kitô. 

 Thiên Chúa khóc thương thành Giêrusalem, cũng như khóc thương những người con cái của Thiên Chúa, đang ham mê với những thứ vật chất của thế gian mà quên đi Lời Ngài giảng dạy, mà không lắng nghe lời Thiên Chúa để đem ra thực hành.  Lời của Chúa cũng cảnh báo cho con người trong thế giới ngày hôm nay: “Ước chi ngày hôm nay, các ngươi nhận ra sự bình an của Thiên Chúa đang ở giữa các ngươi”. Thiên  Chúa cũng mời gọi con người trong thế giới ngày hôm nay: phải tỉnh thức trong mọi nơi mọi lúc, phải tỉnh thức trước những sự cám dỗ của Satan về vinh quang, danh vọng, lợi lộc của trần gian này mà đã làm che mất lời của Thiên Chúa truyền dạy cho toàn thể nhân loại. 

 Lời của Thiên Chúa luôn được khắc ghi và hiện diện trong tâm hồn của mỗi con người, nhưng con người không tỉnh thức để lắng nghe được lời Thiên Chúa truyền dạy và đem ra thực hành. 

 Vì thế Lời Chúa ngày hôm nay mời gọi mọi người: 

– Hãy tỉnh thức hơn nữa về lời nói, hành động, việc làm và những tư tưởng xấu của mình mà không đến từ Thiên Chúa. 

– Hãy chạy đến với Thiên Chúa, để Ngài ban thêm sức mạnh, sự bình an và hạnh phúc.

  Chỉ có Thiên Chúa mới đem lại sự sống vĩnh cửu, sự sống Nước Trời cho con người trong thế giới ngày hôm nay. Tình yêu của Thiên Chúa luôn trao ban và tỏa sáng trên khắp toàn thể nhân loại, nhưng con người ngày hôm nay sống xa rời ánh sáng của Thiên Chúa rất nhiều. Vì thế, Thiên Chúa muốn mời gọi tất cả con cái của Ngài hãy chạy đến với Thiên Chúa là ánh sáng chân lý, là ánh sáng của sự sống vĩnh cửu Nước Trời mai sau.  

  Con xin tạ ơn Thiên  Chúa. Amen.

Giờ Kinh 3h00 Chiều Nhà Chúa Cha
Free counters!

Leave a Reply