Thứ Năm Tuần XXXII Thường Niên – (Lc 17, 20-25) – Lời Chúa Cha chỉ dạy

Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông. Lc 17, 21
Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông. Lc 17, 21

Bài đọc 1: Plm 7-20

Xin anh hãy đón nhận nó, không phải như một người nô lệ, nhưng như một người anh em rất thân mến.

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi ông Phi-lê-môn.

7 Anh thân mến, tôi rất vui mừng và lấy làm an ủi, khi thấy đức bác ái của anh, bởi vì, thưa anh, anh đã làm cho lòng trí các người trong dân thánh được phấn khởi.

8 Vì thế, mặc dầu nhờ kết hợp với Đức Ki-tô, tôi có đủ mạnh dạn để truyền cho anh làm điều anh phải làm. 9 Nhưng tôi thích kêu gọi lòng bác ái của anh hơn, để xin anh làm điều đó. Tôi, Phao-lô, một người đã già và hơn nữa, một người đang bị tù vì Đức Ki-tô Giê-su, 10 tôi van xin anh cho đứa con của tôi, đứa con tôi đã sinh ra trong cảnh xiềng xích, đó là Ô-nê-xi-mô, 11 kẻ xưa kia đối với anh là vô dụng, thì nay đã thành người hữu ích cho cả anh lẫn tôi, 12 tôi xin gửi nó về cho anh ; xin anh hãy đón nhận nó như người ruột thịt của tôi. 13 Phần tôi, tôi cũng muốn giữ nó ở lại với tôi, để nó thay anh mà phục vụ tôi trong khi tôi bị xiềng xích vì Tin Mừng. 14 Nhưng tôi chẳng muốn làm gì mà không có sự chấp thuận của anh, kẻo việc nghĩa anh làm có vẻ miễn cưỡng, chứ không phải tự nguyện. 15 Nó đã xa anh một thời gian, có lẽ chính là để anh được lại nó vĩnh viễn, 16 không phải được lại một người nô lệ, nhưng thay vì một người nô lệ, thì được một người anh em rất thân mến ; đối với tôi đã vậy, phương chi đối với anh lại càng thân mến hơn biết mấy, cả về tình người cũng như về tình anh em trong Chúa. 17 Vậy, nếu anh coi tôi là bạn đồng đạo, thì xin anh hãy đón nhận nó như đón nhận chính tôi. 18 Nếu nó đã làm thiệt hại anh hoặc mắc nợ anh điều gì, thì xin để tôi nhận cả … 19 Chính tôi, Phao-lô, tự tay viết điều này : tôi sẽ hoàn trả lại. Tôi khỏi cần nói với anh là anh còn mắc nợ tôi : món nợ đó là chính anh. 20 Phải, thưa anh, xin anh cho tôi được hưởng niềm vui đó trong Chúa. Anh hãy làm cho lòng trí tôi được phấn khởi trong Đức Ki-tô.

Tung hô Tin Mừng

Ga 15,5

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy, và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng: Lc 17,20-25

Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

20 Khi ấy, người Pha-ri-sêu hỏi Đức Giê-su bao giờ Triều Đại Thiên Chúa đến. Người trả lời : “Triều Đại Thiên Chúa không đến một cách hiển nhiên có thể quan sát được. 21 Và người ta sẽ không nói : ‘Ở đây này !’ hay ‘Ở kia kìa !’, vì này Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông.”

22 Rồi Đức Giê-su nói với các môn đệ : “Sẽ đến thời anh em mong ước được thấy một trong những ngày của Con Người thôi, mà cũng không được thấy. 23 Người ta sẽ bảo anh em : ‘Người ở kia kìa !’ hay ‘Người ở đây này !’ Anh em đừng đi, đừng chạy theo. 24 Vì ánh chớp chói loà chiếu sáng từ phương trời này đến phương trời kia thế nào, thì Con Người cũng sẽ như vậy trong ngày của Người. 25 Nhưng trước đó, Người phải chịu đau khổ nhiều và bị thế hệ này loại bỏ.”

Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa!
Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa!

THỨ NĂM TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN

(Lc 17,20-25)

Lời Chúa Cha chỉ dạy

 Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,

Đây chính là lời Thiên Chúa ban phát cho toàn thể nhân loại: Thiên Chúa ngự giá mây trời mà đến, có các thiên sứ hầu cận Ngài, đó là lúc toàn thể nhân loại nghe theo tiếng gọi của Ngài, cùng tụ họp lại chúc tụng, ca ngợi Thiên Chúa Đấng Chí Tôn. Nhưng trước khi Thiên Chúa ngự giá mây trời mà tới thì con người phải hoàn thành kế hoạch mà Thiên Chúa trao ban, đó là phải chu toàn bổn phận mà Ngài đã trao khi sống tại trần gian. Những điều Thiên Chúa trao ban cho nhân loại, là những gì mà Con Thiên Chúa xuống thế làm người đã dạy dỗ, chỉ bảo cho con người, thì con người phải làm theo. Nếu con người không làm theo thánh ý của Thiên Chúa truyền dạy, thì khi Thiên Chúa ngự giá mây trời mà đến thì người đó sẽ không được hưởng hạnh phúc trong Nước Trời vĩnh cửu mai sau. 

Vì thế, ngay khi còn sống trên trần gian này, con người phải tỉnh thức để vâng nghe và làm theo đúng thánh ý của Thiên Chúa truyền dạy. Đừng nghe theo lời xúi giục của Satan. Satan cũng sẽ giả danh lời của Thiên Chúa, giả danh những điều tốt đẹp bề ngoài để làm con người rơi vào cạm bẫy của chúng, đi theo chúng, xa rời Thiên Chúa, xa rời thánh lệnh của Ngài.

Satan tìm đến những điểm yếu của con người để đánh phá, để cám dỗ, để cướp linh hồn con người. Chúng lợi dụng sự tự do mà Thiên Chúa ban cho con người để lôi kéo con người xa rời Thiên Chúa.

Sự tự do mà Thiên Chúa ban cho con người là tốt đẹp, để con người ý thức được tình yêu bao la mà Thiên Chúa ban cho con người; vì trong tình yêu thì không có sự nài ép, bắt buộc. Nhưng khi con người đã được cảm nhận và bước đi trong tình yêu của Thiên Chúa, thì con người tuyệt đối phải vâng nghe theo thánh lệnh của Ngài, để Ngài hướng dẫn và chỉ đạo dẫn đi theo con đường thánh thiện mà Thiên Chúa trao ban; vì chỉ có con đường sống thánh thiện mới dẫn tới hạnh phúc Nước Trời vĩnh cửu mai sau. 

 Thiên Chúa muốn con người ngay khi còn sống tại trần gian này, hãy cố gắng chu toàn những bổn phận mà Thiên Chúa trao ban. Như khi xưa, con Thiên Chúa xuống thế làm người, Ngài đã chu toàn bổn phận mà Thiên Chúa Cha trao ban, đó là: Ngài đã chịu mọi đau khổ, gian nan, chịu chết trên cây thập giá rồi sống lại trong vinh quang. Nước Trời cũng sẽ được ban cho con người khi con người bước đi trên con đường của Đức Giêsu Kitô đã đi qua. Đó là con đường của thập giá, của sự đau khổ; nhưng sự đau khổ này tuyệt đối phải đi trong ân sủng của Thiên Chúa. Vì Satan cũng sẽ lợi dụng sự đau khổ để thừa cơ giả danh là đến từ Thiên Chúa, để làm cho con người nhầm lẫn, làm con người đi sai lạc với thánh ý của Thiên Chúa truyền dạy, để từ đó chúng sẽ cướp lấy linh hồn con người xa rời Thiên Chúa, xa rời ân sủng mà Thiên Chúa Cha trao ban cho con người.

Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.

Giờ Kinh 3h00 Chiều Nhà Chúa Cha
Free counters!

Leave a Reply

%d bloggers like this: