Thứ Năm Tuần XXX Thường Niên – (Lc 13, 31-35) – Lời Chúa Cha chỉ dạy

Ngôn sứ mà chết ngoài thành Giê-ru-sa-lem thì không được. Lc 13, 33
Ngôn sứ mà chết ngoài thành Giê-ru-sa-lem thì không được. Lc 13, 33

Bài đọc 1: Ep 6,10-20

Anh em hãy nhận lấy toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa, để có thể đối phó và đứng vững.

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-xô.

10 Thưa anh em, anh em hãy tìm sức mạnh trong Chúa và trong uy lực toàn năng của Người. 11 Hãy mang toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa, để có thể đứng vững trước những mưu chước của ma quỷ. 12 Vì chúng ta chiến đấu không phải với phàm nhân, nhưng là với những quyền lực thần thiêng, với những bậc thống trị thế giới tối tăm này, với những thần linh quái ác chốn trời cao. 13 Bởi đó, anh em hãy nhận lấy toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa ; như thế, anh em có thể vận dụng toàn lực để đối phó và đứng vững trong ngày đen tối.

14 Vậy hãy đứng vững : lưng thắt đai là chân lý, mình mặc áo giáp là sự công chính, 15 chân đi giày là lòng hăng say loan báo tin mừng bình an ; 16 hãy luôn cầm khiên mộc là đức tin, nhờ đó anh em sẽ có thể dập tắt mọi tên lửa của ác thần. 17 Sau cùng, hãy đội mũ chiến là ơn cứu độ và cầm gươm của Thần Khí ban cho, tức là Lời Thiên Chúa.

18 Theo Thần Khí hướng dẫn, anh em hãy dùng mọi lời kinh và mọi tiếng van nài mà cầu nguyện luôn mãi. Để được như vậy, anh em hãy chuyên cần tỉnh thức và cầu xin cho toàn thể dân thánh. 19 Anh em cũng hãy cầu xin cho tôi nữa, để khi tôi mở miệng nói, thì Thiên Chúa ban lời cho tôi, hầu tôi mạnh dạn loan báo mầu nhiệm của Tin Mừng ; 20 tôi là sứ giả của Tin Mừng này cả khi tôi đang bị xiềng xích. Anh em hãy cầu xin cho tôi để khi rao giảng Tin Mừng tôi nói năng mạnh dạn, như bổn phận tôi phải nói.

Tung hô Tin Mừng

x. Lc 19,38 ; 2,14

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúc tụng Đức Vua, Đấng ngự đến nhân danh Chúa ! Bình an trên cõi trời cao, và vinh quang trên các tầng trời. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng: Lc 13,31-35

Ngôn sứ mà chết ngoài thành Giê-ru-sa-lem thì không được.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

31 Khi ấy, tại Giê-ru-sa-lem, có mấy người Pha-ri-sêu đến thưa Đức Giê-su rằng : “Xin ông đi ra khỏi đây, vì vua Hê-rô-đê đang muốn giết ông !” 32 Người bảo họ : “Các ông hãy đi nói với con cáo ấy thế này : ‘Hôm nay và ngày mai tôi trừ quỷ và chữa lành bệnh tật, ngày thứ ba tôi hoàn tất. 33 Tuy nhiên, hôm nay, ngày mai và ngày mốt, tôi phải tiếp tục đi, vì một ngôn sứ mà chết ngoài thành Giê-ru-sa-lem thì không được.’

34 “Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem ! Ngươi giết các ngôn sứ và ném đá những kẻ được sai đến cùng ngươi ! Đã bao lần Ta muốn tập họp con cái ngươi lại, như gà mẹ tập họp gà con dưới cánh, mà các ngươi không chịu. 35 Thì này, nhà các ngươi sẽ bị bỏ mặc cho các ngươi. Mà Ta nói cho các ngươi hay : các ngươi sẽ không còn thấy Ta nữa cho đến thời các ngươi nói : Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa !”

Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa!
Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa!

THỨ NĂM TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN

(Lc 13,31-35)

Lời Chúa Cha chỉ dạy

Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,

 Lời Chúa ngày hôm nay dạy cho các môn đệ của Ngài một bài học là:  Hãy noi gương Đức Giêsu Kitô về cách làm việc, về sự hy sinh và sự vâng phục với Thiên Chúa Cha. Vì vâng phục mà Chúa Giêsu quyết tâm không sợ hãi, quyết tâm lên đường đi Giêrusalem để chịu chết mà chuộc tội cho nhân loại.

Thiên Chúa muốn nói với các môn đệ: Hãy chu toàn bổn phận được trao như xưa Chúa Giêsu đã vâng phục và chu toàn bổn phận mà Thiên Chúa Cha trao ban, đó là Ngài phải chịu chết để chiến thắng tử thần. Thiên Chúa muốn mời gọi con người trong thế giới ngày hôm nay: Hãy quyết tâm làm được những điều mà Thiên Chúa truyền dạy và chu toàn bổn phận mà Thiên Chúa đã trao ban. Hãy nhìn vào hình ảnh Đức Giêsu Kitô đã vâng phục Thiên Chúa Cha một cách tuyệt đối trong mọi nơi mọi lúc, Ngài nói: Hôm nay và ngày mai tôi trừ quỷ và chữa lành bệnh tật, ngày mốt tôi vẫn tục đi lên Giêrusalem để chịu chết. 

Thiên Chúa muốn con người ngày hôm nay cũng hãy có tình yêu thương và lòng thương xót với tha nhân; hãy đem tình yêu của Thiên Chúa đến với các anh chị em của mình; hãy luôn có lòng thương xót đối với những người tội lỗi, với những người đang bị Satan giam cầm; hãy hy sinh chính bản thân mình để cứu các linh hồn đó. Qua hình ảnh của Đức Giêsu Kitô chịu chết và phục sinh đã để lại cho con người niềm hy vọng vào một sự sống vĩnh cửu mai sau. 

Thiên Chúa không muốn nhân loại ngày hôm nay rơi vào cạm bẫy và sự cám dỗ của Satan, đó chính là làm cho con người quên lãng về hình ảnh của một Thiên Chúa tình yêu và giàu lòng thương xót. Ngài muốn toàn thể nhân loại hãy nhận ra một Thiên Chúa tình yêu đang hiện diện với con người. Vì yêu thương nhân loại mà Thiên Chúa Cha đã sai chính người con duy nhất của mình xuống trần gian làm người để đồng hành và ở cùng với con người, Ngài hy sinh đón nhận những đau khổ, đón nhận tội lỗi của nhân loại vào chính thân mình Ngài để rồi chịu đóng đinh và chết trên cây thập giá. Chính tình yêu đó đã chiến thắng sự chết, đã cứu được muôn vàn linh hồn tội lỗi, và làm cho con người có được sự sống đời đời trong Nước Trời vĩnh cửu mai sau.

  Ngày hôm nay, Thiên Chúa muốn mời gọi con người: 

– Hãy tỉnh thức trước những sự cám dỗ của Satan để đừng rơi vào cạm bẫy của chúng mà mất linh hồn. Ngài muốn mọi người phải biết đoàn kết, hiệp nhất, yêu thương nhau như tình yêu của Thiên Chúa đã ban cho nhân loại.

 – Hãy nhìn lên tình yêu thập giá của Đức Giêsu Kitô tự hiến mà sống và làm theo những gì Ngài đã truyền dạy, được thể hiện trong đời sống hằng ngày qua tình yêu thương, qua hành động, qua lời nói và việc làm giữa con người với nhau.

  Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.

Giờ Kinh 3h00 Chiều Nhà Chúa Cha
Free counters!

Leave a Reply