Thứ Năm Tuần XXVII Thường Niên – (Lc 11, 5-13) – Lời Chúa mỗi ngày

"Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. 10 Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho." Mt 11, 9-10
“Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. 10 Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho.” Mt 11, 9-10

“Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. 10 Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho.” Mt 11, 9-10

Bài đọc 1: Gl 3,1-5

Anh em đã nhận được Thần Khí vì đã làm những gì Luật dạy, hay vì đã tin nhờ được nghe ?

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Ga-lát.

1 Hỡi những người Ga-lát ngu xuẩn, ai đã mê hoặc anh em là những người đã được thấy hình ảnh Đức Giê-su Ki-tô chịu đóng đinh vào thập giá phơi bày ra trước mắt ? 2 Tôi muốn anh em cho tôi biết điều này thôi : anh em đã nhận được Thần Khí vì đã làm những gì Luật dạy, hay vì đã tin nhờ được nghe ? 3 Anh em ngu xuẩn như thế sao ? Anh em đã khởi sự nhờ Thần Khí, nay lại kết thúc nhờ xác thịt sao ? 4 Bấy nhiêu kinh nghiệm anh em đã trải qua, lại uổng công sao ? Mà quả thật là uổng công ! 5 Vậy Đấng đã rộng ban Thần Khí cho anh em và thực hiện những phép lạ giữa anh em, có phải vì anh em làm những gì Luật dạy, hay vì anh em đã tin nhờ được nghe ?

Tung hô Tin Mừng

x. Cv 16,14b

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Chúa, xin mở lòng chúng con, để chúng con lắng nghe lời của Con Chúa. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng: Lc 11,5-13

Anh em cứ xin thì sẽ được.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

5 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Ai trong anh em có một người bạn, và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói : ‘Bạn ơi, cho tôi vay ba cái bánh, 6 vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà, và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả’, 7 mà người kia từ trong nhà lại đáp : ‘Xin anh đừng quấy rầy tôi : cửa đã đóng rồi, các cháu lại ngủ cùng giường với tôi, tôi không thể dậy lấy bánh cho anh được.’ ? 8 Thầy nói cho anh em biết : dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh ta cần, vì anh ta cứ lì ra đó.

9 “Thế nên Thầy bảo anh em : anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. 10 Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. 11 Ai trong anh em là một người cha, mà khi con xin cá, thì thay vì cá lại lấy rắn mà cho nó ? 12 Hoặc nó xin trứng lại cho nó bò cạp ? 13 Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao ?”

Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa!
Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa!

THỨ NĂM TUẦN XXVII THƯỜNG NIÊN

(Lc 11, 5-13)

Lời Chúa Cha chỉ dạy

 Kính thưa cộng đoàn dân Chúa, 

 Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay, tường thuật câu chuyện của một người đến nhà bạn của mình vay bánh giữa đêm khuya, và người bạn đã giúp vì sự kiên trì của người đó. Qua đó, Thiên Chúa muốn chỉ dạy cho con người về sự kiên trì khi cầu nguyện với Thiên Chúa Cha. 

  Thiên Chúa muốn nói với con người rằng: khi ai cầu nguyện và xin Thiên Chúa Cha điều gì, thì cứ tin tưởng là Ngài sẽ ban cho. Ngài còn nhấn mạnh là : người đó phải có sự kiên trì, nhẫn nại trong lời cầu xin của mình với Thiên Chúa Cha. Như trong Tin Mừng hôm nay, hình ảnh một người đến quấy rầy bạn mình lúc nửa đêm để vay bánh, và người bạn đã thức dậy để lấy bánh cho người đó là vì sự kiên trì, nhẫn nại của người vay bánh. Thiên Chúa muốn nói: Ngài còn đối xử tốt hơn thế nữa, vì Ngài là Đấng giàu lòng thương xót, nhân hậu, và bao dung, mà trên thế gian này không ai có lòng yêu thương như Ngài.

   Vì thế, Lời Chúa ngày hôm nay mời gọi mọi người: Hãy tin tưởng, tín thác tuyệt đối vào Thiên Chúa Cha, tin tưởng lời cầu xin tha thiết của mình sẽ được Ngài lắng nghe, nhận lời và ban cho mọi sự tốt đẹp như ý Ngài muốn, vì Ngài biết điều gì tốt, điều gì xấu cho con người. Phần con người là làm theo Lời Chúa chỉ dạy, kiên nhẫn cầu xin và gõ cửa thì Ngài sẽ ban cho, sẽ mở cửa cho. Lời Chúa đã phán truyền thì Ngài sẽ thực hiện. 

  Vì thế, Lời Chúa ngày hôm nay mời gọi mọi người: hãy luôn biết khiêm nhường, tín thác, tin tưởng lời cầu nguyện của mình dâng lên Thiên Chúa. Ngài sẽ đoái thương đến lời cầu xin của những ai có tấm lòng thành, và với sự tin tưởng tuyệt đối vào sự quan phòng yêu thương Thiên Chúa. Ngài còn nói: một người cha xấu mà còn biết lấy những của tốt lành cho con cái mình, phương chi là Thiên Chúa Cha: Ngài là Đấng giàu lòng thương xót và có toàn quyền trên mọi tạo vật, Ngài sẽ luôn ban phát mọi điều tốt nhất xuống cho những ai kêu xin Ngài. Vì vậy, ngày hôm nay, nếu con người muốn có được những điều tốt lành, muốn có được bình an, hạnh phúc trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa thì hãy chạy đến với lòng thương xót của Ngài, hãy cầu xin Ngài ban mọi ơn lành cho con, xin ban cho con được làm theo thánh ý của Thiên Chúa Cha, xin Thiên Chúa Cha ban Chúa Thánh Thần hướng dẫn, chỉ dạy cho con, để con biết sống như thế nào để đẹp lòng và vui lòng Thiên Chúa Cha.  

  Ngày hôm nay, Thiên Chúa chỉ dạy cho mọi người: Ai khôn ngoan thì hãy chạy đến với Thiên Chúa mà kêu cầu, nương tựa vào lòng thương xót của Ngài; xin Ngài ban phát những ơn lành, xin Ngài xua trừ và giải thoát linh hồn khỏi sự giam cầm của Satan mà quay trở về với Thiên Chúa. Ngài sẽ ban phát những điều tốt lành nhất xuống cho linh hồn người nào biết tin tưởng và kiên trì kêu cầu đến Thiên Chúa.  

Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.

Giờ Kinh 3h00 Chiều Nhà Chúa Cha
Free counters!

Leave a Reply

%d bloggers like this: