Thứ Năm Tuần XXI Thường Niên – Mt 24, 42-51 – Lời Chúa mỗi ngày

Anh em hãy sãn sàng. Mt 24, 44

Bài đọc 1: 1 Cr 1,1-9

Trong Đức Ki-tô Giê-su, anh em đã trở nên phong phú về mọi phương diện.

Khởi đầu thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô.

1 Tôi là Phao-lô, bởi ý Thiên Chúa được gọi làm Tông Đồ của Đức Ki-tô Giê-su, và ông Xốt-thê-nê là người anh em của chúng tôi, 2 kính gửi Hội Thánh của Thiên Chúa ở Cô-rin-tô, những người đã được hiến thánh trong Đức Ki-tô Giê-su, được kêu gọi làm dân thánh, cùng với tất cả những ai ở bất cứ nơi nào kêu cầu danh Chúa của chúng ta, Đức Giê-su Ki-tô, là Chúa của họ và của chúng ta. 3 Xin Thiên Chúa là Cha chúng ta, và xin Chúa Giê-su Ki-tô ban cho anh em ân sủng và bình an.

4 Tôi hằng cảm tạ Thiên Chúa của tôi vì anh em, về ân huệ Người đã ban cho anh em nơi Đức Ki-tô Giê-su. 5 Quả vậy, trong Đức Ki-tô Giê-su, anh em đã trở nên phong phú về mọi phương diện, phong phú vì được nghe lời Chúa và hiểu biết mầu nhiệm của Người. 6 Thật thế, lời chứng về Đức Ki-tô đã ăn sâu vững chắc vào lòng trí anh em, 7 khiến anh em không thiếu một ân huệ nào, trong lúc mong đợi ngày Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, mặc khải vinh quang của Người. 8 Chính Người sẽ làm cho anh em nên vững chắc đến cùng, nhờ thế không ai có thể trách cứ được anh em trong Ngày của Chúa chúng ta là Đức Giê-su Ki-tô. 9 Thiên Chúa là Đấng trung thành, Người đã kêu gọi anh em đến hiệp thông với Con của Người là Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta.

Tung hô Tin Mừng

Mt 24,42a.44

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Anh em hãy canh thức và hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng: Mt 24,42-51

Anh em hãy sẵn sàng.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

42 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em sẽ đến. 43 Anh em hãy biết điều này : nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông phải canh thức, không để nó khoét vách nhà mình đâu. 44 Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.

45 “Vậy thì ai là người đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà ông chủ đã đặt lên coi sóc gia nhân, để cấp phát lương thực cho họ đúng giờ đúng lúc ? 46 Phúc cho đầy tớ ấy nếu chủ về mà thấy anh ta đang làm như vậy. 47 Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình. 48 Nhưng nếu tên đầy tớ xấu xa ấy nghĩ bụng : ‘Còn lâu chủ ta mới về’, 49 thế rồi hắn bắt đầu đánh đập các đồng bạn, và chè chén với những bọn say sưa, 50 chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không chờ, vào giờ hắn không biết, 51 và ông sẽ loại trừ hắn ra, bắt chung số phận với những tên đạo đức giả : ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng.”

Đó là Lời Chúa.

Lạy Chúa Kito, ngợi khen Chúa.

Jesus, I love You!
Jesus, I love You!

THỨ NĂM TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN

(Mt 24,42-51)

Lời Chúa Cha chỉ dạy

Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,

Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay, Thiên Chúa chỉ dạy cho các môn đệ của Ngài và mọi người tầm quan trọng của việc tỉnh thức và sẵn sàng chờ đợi ngày Thiên Chúa đến. 

Mỗi một con người được Thiên Chúa đưa vào trần gian là một đầy tớ của Thiên Chúa. Khi Thiên Chúa ban cho con người sự sống vào trần gian, con người chẳng có gì, chỉ là con số không. Chính Ngài đã trao ban gia sản, của cải để mỗi người quản lý, và Thiên Chúa muốn mỗi người hãy trở nên người quản lý trung thành của Thiên Chúa.

Lời Chúa ngày hôm nay, Thiên Chúa chỉ dạy cho các môn đệ của Ngài cũng như tất cả mọi người rằng: Để trở nên những người quản lý trung thành của Thiên Chúa thì mọi người phải tỉnh thức trong mọi nơi, mọi lúc; có nghĩa là: Trong cuộc sống trần gian này, mọi người phải thi hành giới răn của Thiên Chúa không ngừng, đó là: Phải có lòng kính sợ Thiên Chúa trên hết mọi sự và yêu thương tha nhân như chính mình. 

Thiên Chúa luôn muốn điều tốt cho con người, nên Ngài đã đến trần gian để chỉ dạy cho con người cách sống thế nào để đẹp lòng Thiên Chúa Cha, để được Thiên Chúa Cha cho vào hưởng hạnh phúc trên Nước Trời cùng với Ngài. Ngài cho biết: chỉ những ai có lòng trung tín, trung thành với Thiên Chúa trong mọi việc, và có sự tỉnh thức chờ đợi, cố gắng làm theo những điều Thiên Chúa mong muốn và yêu thích, thì đến ngày Thiên Chúa gọi ra khỏi trần gian sẽ là một ngày hạnh phúc đối với người đó vì được vào vui hưởng hạnh phúc cùng với Thiên Chúa. Còn nếu ai chống lại Thiên Chúa, không thực thi theo lời Ngài truyền dạy thì khốn cho kẻ đó; họ sẽ bị giam vào nơi khổ hình đau đớn cùng với những kẻ sống giả hình trước mặt Thiên Chúa. Thiên Chúa ban cho mỗi người một trái tim, một lương tâm ngay thẳng thì mọi người hãy sống đúng những điều mà Thiên Chúa truyền dạy thì sẽ không bị rơi vào lửa hỏa ngục đời đời, là nơi đau khổ tột cùng.

 Lời Chúa ngày hôm nay mời gọi mọi người: Hãy tỉnh thức và sẵn sàng chờ đợi ngày Thiên Chúa đến bất cứ lúc nào qua việc tuân giữ giới luật yêu thương của Thiên Chúa, và tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa Tình Yêu để không bao giờ phản bội Ngài, không bao giờ bất trung với Ngài.

Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.

Giờ Kinh 3h00 Chiều Nhà Chúa Cha
Free counters!

Leave a Reply

%d bloggers like this: