Thứ Năm Tuần XVI Thường Niên – (Mt 13, 10-17) – Lời Hằng Sống

Sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ? Mt 13, 10

Sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ? Mt 13, 10

BÀI ĐỌC NGÀY HÔM NAY

Thứ Năm Tuần XVI – Mùa Thường Niên

Bài đọc 1           Gr 2,1-3.7-8.12-13

Dân Ta đã bỏ Ta là mạch nước trường sinh để làm những hồ nứt rạn.

Bài trích sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a.

1Có lời Đức Chúa phán với tôi :
2Hãy đi mà thét vào tai Giê-ru-sa-lem như sau :
Đức Chúa phán thế này :
Ta nhớ lại lòng trung nghĩa của ngươi lúc ngươi còn trẻ,
tình yêu của ngươi khi ngươi mới thành hôn,
lúc ngươi theo Ta trong sa mạc,
trên vùng đất chẳng ai gieo trồng.
3Bấy giờ Ít-ra-en là của thánh thuộc về Đức Chúa,
là phần hoa lợi đầu mùa của Người ;
tất cả những ai ăn lạm vào đó đều phạm lỗi,
chúng phải mang tai mắc hoạ, – sấm ngôn của Đức Chúa.
7Ta đã đưa các ngươi vào miền đất xanh tươi
để các ngươi được ăn hoa trái thổ sản của nó.
Nhưng một khi vào rồi, các ngươi đã làm nhơ nhớp đất của Ta,
và biến gia sản của Ta thành đồ ghê tởm.
8Hàng tư tế cũng chẳng thèm hỏi : ‘Đức Chúa ở đâu ?’
Các chuyên viên Lề Luật chẳng biết đến Ta,
các mục tử thì chống lại Ta,
còn ngôn sứ lại nhờ Ba-an mà tuyên sấm,
chúng đi theo những thần vô tích sự.
12Này trời, hãy kinh khiếp về chuyện đó,
hãy run sợ cho hồn xiêu phách lạc, -sấm ngôn của Đức Chúa-,
13vì dân Ta đã phạm hai tội :
chúng đã bỏ Ta là mạch nước trường sinh
để làm những hồ nứt rạn, không giữ được nước.

Đáp ca         Tv 35,6-7ab.8-9.10-11 (Đ. c.10a)

Đ.Lạy Chúa, Ngài quả là nguồn sống.

6Lạy Chúa, tình thương Ngài cao ngất trời xanh,
lòng thành tín vượt ngàn mây biếc.
7abCông lý của Ngài như đỉnh núi Thái Sơn,
quyết định của Ngài tựa vực sâu thăm thẳm.

Đ.Lạy Chúa, Ngài quả là nguồn sống.

8Lạy Thiên Chúa, tình thương Ngài quý trọng biết bao !
Phàm nhân tìm bóng Ngài trú ẩn.
9Họ được no say yến tiệc nhà Ngài,
nơi suối hoan lạc, Ngài cho uống thoả thuê.

Đ.Lạy Chúa, Ngài quả là nguồn sống.

10Ngài quả là nguồn sống,
nhờ ánh sáng của Ngài, chúng con được nhìn thấy ánh sáng.
11Xin hằng thương những kẻ biết Ngài,
và hằng xử công minh với những ai có lòng ngay thẳng.

Đ.Lạy Chúa, Ngài quả là nguồn sống.

Tung hô Tin Mừng          x. Mt 11,25

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã mặc khải mầu nhiệm Nước Trời cho những người bé mọn. Ha-lê-lui-a.

TIN MỪNG NGÀY HÔM NAY

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (Mt 13,10-17)

10 Khi ấy, các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-su rằng : “Sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với dân chúng ?” 11 Người đáp : “Bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không. 12 Ai đã có thì được cho thêm, và sẽ có dư thừa ; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi. 13 Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ, là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu. 14 Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ I-sai-a, rằng : Các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy ; 15 vì lòng dân này đã ra chai đá : chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe, và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi Ta sẽ chữa chúng cho lành.

16 “Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc, vì được nghe. 17 Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe.”

Đó là Lời Chúa.

Lạy Chúa Kito, ngợi khen Chúa.

Jesus, I Love You!
Jesus, I Love You!

THỨ NĂM TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN
(Mt 13, 10-17)


Lời Chúa Cha chỉ dạy

Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,


Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu Kitô nói về những ơn lành và ân sủng của Thiên Chúa ban, đó chính là Lời của Thiên Chúa sẽ trao ban vào nơi tâm hồn mỗi người.


Thiên Chúa cho biết: không phải ai cũng đón nhận được những ân sủng mà Thiên Chúa trao ban. Chỉ có những tâm hồn nào biết kính sợ Thiên Chúa, biết nhìn nhận mình là thụ tạo bé nhỏ thấp hèn trước một Đấng Tối Cao, thì tâm hồn đó mới có thể lắng nghe, thấu hiểu, và đón nhận được Lời của Thiên Chúa mặc khải về mầu nhiệm Nước Trời và đem ra thực hành trong đời sống. Thiên Chúa cũng cho biết: có những người được cho là khôn ngoan và công chính, nhưng họ lại không được biết đến Lời của Thiên Chúa, hay những mầu nhiệm và ân sủng mà Thiên Chúa trao ban, vì họ không mở lòng ra để đón nhận Lời của Ngài. Còn đối với các môn đệ chân chính của Thiên Chúa và những kẻ bé mọn thấp hèn, vì họ có một tâm hồn đơn sơ, khiêm nhường, tự hạ trước mặt Thiên Chúa biết lắng nghe nên hiểu thấu được Lời của Ngài và được biết về những ân sủng, mặc khải về Nước Trời cũng như biết trước được đường đi lối bước mà Thiên Chúa ban cho con người.


Lời Chúa cũng nhắc nhở cho mỗi môn đệ thời nay của Ngài rằng: Thiên Chúa ban phát ân sủng cho mỗi người tùy theo lòng tin của họ đối với Ngài. Lời Chúa phán: “Ai đã có thì được cho thêm, và sẽ có dư thừa.” Vì thế, những ai đã có được niềm tin rồi thì Thiên Chúa sẽ ban thêm cho họ, để niềm tin của họ luôn mạnh mẽ và luôn tín thác vào Lời của Thiên Chúa Cha. Thiên Chúa sẽ ban đầy tràn ân sủng của Ngài cho những ai trung tín và trung thành. Vì thế, Ngài mời gọi các môn đệ hãy luôn tín thác và trung thành với Thiên Chúa trong sứ vụ ngôn sứ mà Ngài trao ban.


Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.

Free counters!

Leave a Reply