Thứ Năm Tuần XIX Thường Niên – (Mt 18, 21-19,1) – Lời Chúa mỗi ngày

Lời Chúa mỗi ngày

Đức Giê-su đáp : “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy. Mt 18,22
Đức Giê-su đáp : “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy. Mt 18,22

Đức Giê-su đáp : “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy. Mt 18,22

Bài đọc 1: Ed 12,1-12

Hãy đi đày giữa ban ngày trước mắt chúng.

Bài trích sách ngôn sứ Ê-dê-ki-en.

1 Có lời Đức Chúa phán với tôi rằng : 2 Hỡi con người, ngươi đang sống giữa một nòi phản loạn, giữa những kẻ có mắt để nhìn mà không thấy, những kẻ có tai để nghe mà không nghe, vì chúng là một nòi phản loạn. 3 Về phần ngươi, hỡi con người, hãy chuẩn bị hành lý đi đày và hãy đi đày giữa ban ngày trước mắt chúng ; ngươi sẽ đi đày, rời chỗ ngươi đang ở mà tới một chỗ khác, trước mắt chúng. May ra chúng sẽ nhận thấy mình là một nòi phản loạn. 4 Ngươi hãy đem hành lý của ngươi ra ngoài như hành lý của kẻ đi đày, giữa ban ngày, trước mắt chúng. Và chiều đến, ngươi sẽ ra đi trước mắt chúng như một kẻ phải đi đày. 5 Trước mắt chúng, ngươi hãy khoét tường mà đưa hành lý ra. 6 Trước mắt chúng, ngươi sẽ vác hành lý lên vai và ra đi lúc trời tối ; ngươi sẽ che mặt để khỏi nhìn thấy xứ sở, vì Ta đã biến ngươi nên điềm báo cho nhà Ít-ra-en.

7 Tôi đã làm y như lệnh Đức Chúa truyền cho tôi. Giữa ban ngày, tôi đã đem hành lý của tôi ra ngoài, hành lý của kẻ đi đày ; và chiều đến, tôi lấy tay khoét tường. Tôi ra đi lúc trời tối và vác hành lý lên vai trước mặt họ.

8 Sáng hôm sau, có lời Đức Chúa phán với tôi rằng : 9 “Hỡi con người, chẳng phải nhà Ít-ra-en, nòi phản loạn, đã nói với ngươi : ‘Ông làm gì thế’ sao ? 10 Ngươi hãy nói với chúng : ‘Đức Chúa là Chúa Thượng phán thế này : Sấm ngôn ấy nhằm nói về ông hoàng ở Giê-ru-sa-lem và toàn thể nhà Ít-ra-en ở trong thành. 11 Ngươi hãy nói : Tôi là điềm báo cho các ông. Tôi đã làm thế nào, thì sẽ xảy ra cho họ như vậy. Họ sẽ phải đi tù, đi đày. 12 Ông hoàng đang ở giữa họ sẽ vác hành lý lên vai lúc trời tối và sẽ ra đi ; họ sẽ khoét một lỗ trên tường cho ông chui qua. Ông sẽ che mặt để chính mắt khỏi nhìn thấy xứ sở.’”

THỨ NĂM TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN – Mt 18,21-19,1 – LỜI CHÚA CHO MỌI NGƯỜI

Tung hô Tin Mừng

Tv 118,135

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.

Xin toả ánh tôn nhan rạng ngời trên tôi tớ Chúa,

thánh chỉ Ngài, xin dạy bề tôi. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng: Mt 18,21 – 19,1

Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

18 21 Khi ấy, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng : “Thưa Ngài, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần ? Có phải đến bảy lần không ?” 22 Đức Giê-su đáp : “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.

23 “Vì thế, Nước Trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. 24 Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua mười ngàn yến vàng. 25 Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y, vợ con y, cùng tất cả tài sản mà trả nợ. 26 Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống lạy lục : ‘Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết.’ 27 Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. 28 Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn, mắc nợ y một trăm quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo : ‘Trả nợ cho tao !’ 29 Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống van xin : ‘Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả anh.’ 30 Nhưng y không chịu, cứ đi tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. 31 Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. 32 Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo : ‘Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, 33 thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao ?’ 34 Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. 35 Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình.”

19 1 Khi Đức Giê-su giảng dạy những điều ấy xong, Người rời khỏi miền Ga-li-lê và đi đến miền Giu-đê, bên kia sông Gio-đan.

Đó là Lời Chúa.

Lạy Chúa Kito, ngợi khen Chúa.

Jesus, I Love You!
Jesus, I Love You!

THỨ NĂM TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN

(Mt 18, 21-19,1)

Lời Chúa Cho Mọi Người

Kính thưa cộng đoàn dân Chúa, 

Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay, Thiên Chúa muốn nói cho toàn thể nhân loại được biết: chỉ có Mẹ Maria là Đấng Vô Nhiễm nguyên tội, còn tất cả mọi người trên thế gian này đều là tội nhân trước mặt Thiên Chúa. 

Không một ai là người hoàn hảo trước mặt Thiên Chúa. Vì thế, Ngài mời gọi mỗi người: Hãy ý thức về thân phận tội lỗi, yếu hèn của mình trước mặt Thiên Chúa. Chỉ có Thiên Chúa là Đấng ra lề luật và xét xử con người. Ngoài Ngài ra, không ai có quyền lên án và xét xử con người. 

Thiên Chúa là Đấng từ bi và nhân hậu, luôn yêu thương và tha thứ cho con người. Khi bất cứ ai biết lắng nghe và sống theo lời Thiên Chúa chỉ dạy, thì Ngài sẽ tha thứ tất cả mọi lỗi lầm và xúc phạm của người đó đến Thiên Chúa.

Vì thế, ai khôn ngoan thì hãy chạy đến nương tựa vào Thiên Chúa, hãy vâng phục và làm theo ý của Ngài truyền dạy, đừng tự ý làm theo ý riêng trong bất kỳ một công việc gì. Thiên Chúa mời gọi mọi người hãy tha thứ đến 70 lần 7, đó là một sự tha thứ không ngừng và không giới hạn. Khi con người biết thật lòng tha thứ cho nhau trong mọi chuyện, thì Thiên Chúa sẽ nhìn đến lòng bao dung của họ mà tha thứ tất cả những thiếu sót và tội lỗi cho họ.

Thiên Chúa cũng muốn cảnh báo cho mọi người qua hình ảnh kẻ mắc nợ với Ngài: nếu anh em không có lòng tha thứ cho nhau, thì Cha trên trời cũng sẽ không tha thứ cho anh em. Vì vậy, vào ngày tận thế, Thiên Chúa sẽ xét xử khi mỗi linh hồn ra trình diện trước mặt Ngài. Ngài sẽ hỏi mỗi linh hồn rằng: con đã tha thứ cho anh chị em của con chưa? Con đã thật lòng sống yêu thương, sống bao dung độ lượng đối với các anh chị em của con chưa? Nếu chưa, thì con phải đền tội nơi luyện ngục. 

Thiên Chúa luôn yêu thương con người, và Ngài luôn muốn điều tốt nhất cho con người. Vì thế, Chúa Giêsu đã xuống trần gian để mang Lời của Thiên Chúa Cha chỉ dạy cho nhân loại, đó là: Các con phải tha thứ cho nhau, tha thứ đến 70 lần 7, nghĩa là tha thứ không ngừng, không giới hạn và không tính toán. Tha thứ như Lời Thiên Chúa chỉ dạy thì mới đẹp lòng Ngài, và Ngài cũng sẽ rộng lòng tha thứ tội lỗi, và cho chúng ta được vào hưởng hạnh phúc trong Nước của Cha Ngài khi chúng ta được Ngài gọi ra khỏi trần gian này. 

Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.

Giờ Kinh 3h00 Chiều Nhà Chúa Cha
Free counters!

Leave a Reply