Thứ Năm Tuần XI – Mùa Thường Niên – Mt 6, 7-15 – Lời Chúa mỗi ngày

Xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.(Mt 6, 13)
Xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.(Mt 6, 13)

Thứ Năm Tuần XI – Mùa Thường Niên – Mt 6, 7-15 – Lời Chúa mỗi ngày

Bài đọc 1           Hc 48,1-14

Ông Ê-li-a được ẩn trong cơn lốc và ông Ê-li-sa được đầy thần khí của người.

Bài trích sách Huấn ca.

1Bấy giờ, ông Ê-li-a xuất hiện,
ông là vị ngôn sứ chẳng khác nào ngọn lửa,
lời của ông tựa đuốc cháy bừng bừng.
2Ông khiến cho nạn đói hoành hành trong dân,
và do lòng nhiệt thành, ông làm cho số dân giảm bớt.
3Ông dùng lời Thiên Chúa mà đóng cửa trời,
và ba lần cũng cho lửa đổ xuống.
4Thưa ông Ê-li-a, ông đã làm bao việc lạ lùng,
ông thật là vinh quang hiển hách !
Ai có thể tự hào được nên giống như ông ?
5Ông dùng lời của Đấng Tối Cao
mà làm cho một kẻ chết trỗi dậy,
thoát khỏi tay tử thần và cõi âm ty.
6Ông đã đẩy các vua vào cõi chết,
và xô người quyền thế xuống khỏi giường.
7Tại núi Xi-nai, ông đã nghe lời khiển trách,
trên núi Khô-rếp, ông đã nghe án trừng phạt.
8Ông đã xức dầu tấn phong các vua để họ cầm quyền xét xử,
và xức dầu cho các ngôn sứ để họ nối nghiệp ông.
9Ông đã được cất lên giữa đám lửa xoáy như cơn lốc,
trên chiếc xe do ngựa đỏ như lửa kéo đi.
10Trong những lời khiển trách vào thời sẽ đến,
ông đã được nêu danh,
để làm nguôi cơn giận của Thiên Chúa
trước khi cơn thịnh nộ bùng lên,
để đưa tâm hồn cha ông trở lại với con cháu,
và tái lập các chi tộc Gia-cóp.
11Phúc cho ai được nhìn thấy ông,
và cho kẻ được an nghỉ trong tình yêu Thiên Chúa,
vì cả chúng tôi, chắc chắn cũng sẽ được sống.
12Khi ông Ê-li-a được ẩn trong cơn lốc,
thì ông Ê-li-sa được đầy thần khí của người.
Suốt đời ông Ê-li-sa,
không thủ lãnh nào có thể làm ông lung lạc,
cũng chẳng ai khuất phục được ông.
13Đối với ông, chẳng có gì là quá sức,
ngay cả khi ông đã qua đời,
thân xác ông vẫn còn giữ năng lực của một ngôn sứ.
14Lúc sinh thời, ông đã làm nhiều dấu lạ,
sau khi chết, ông vẫn còn thực hiện những điềm thiêng.

Đáp ca         Tv 96,1-2.3-4.5-6.7 (Đ. c.12a)

Đ.Trước nhan thánh Chúa, người công chính hãy vui mừng.

1Chúa là Vua hiển trị, hỡi địa cầu, hãy nhảy mừng lên,
vui đi nào, ngàn muôn hải đảo !
2Mây u ám bao phủ quanh Người,
bệ ngai rồng là chính trực công minh.

Đ.Trước nhan thánh Chúa, người công chính hãy vui mừng.

3Ngọn lửa hồng mở lối tiên phong,
đốt tiêu tan địch thù tứ phía.
4Ánh chớp của Người soi sáng thế gian,
địa cầu trông thấy mà run sợ ;

Đ.Trước nhan thánh Chúa, người công chính hãy vui mừng.

5Núi tan chảy như sáp, khi diện kiến Thánh Nhan
vị Chúa Tể hoàn cầu.
6Trời xanh tuyên bố Người là Đấng chính trực,
hết mọi dân được thấy vinh quang Người.

Đ.Trước nhan thánh Chúa, người công chính hãy vui mừng.

7Nhục nhã thay ai thờ ngẫu tượng,
huênh hoang vì những vật hư vô này.
Chư thần chư thánh, phục bái Chúa đi !

Đ.Trước nhan thánh Chúa, người công chính hãy vui mừng.

Suy Niệm Lời Chúa Mt 6, 7-15

Tung hô Tin Mừng          x. Rm 8,15bc

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Anh em đã nhận được Thần Khí làm cho nên nghĩa tử, nhờ đó chúng ta được kêu lên rằng : “Áp-ba ! Cha ơi !”. Ha-lê-lui-a.

TIN MỪNG NGÀY HÔM NAY

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (Mt 6,7-15)

7 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại ; họ nghĩ rằng : cứ nói nhiều là được nhận lời. 8 Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin.

9 “Vậy, anh em hãy cầu nguyện như thế này :

‘Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời,
xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển,
10triều đại Cha mau đến,
ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
11Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày ;
12xin tha tội cho chúng con
như chúng con cũng tha
cho những người có lỗi với chúng con ;
13xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ,
nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.’

14 “Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. 15 Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em.”

Đó là Lời Chúa.

Lạy Chúa Kito, ngợi khen Chúa.

Jesus, I love You!
Jesus, I trust in you!

THỨ NĂM TUẦN XI THƯỜNG NIÊN

(Mt 6,7-15)

Lời Chúa Cha chỉ dạy

Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,

Lời Chúa hôm nay cho chúng ta biết: Chúa Giêsu đã dạy cho các môn đệ của Ngài cách cầu nguyện để đẹp lòng Thiên Chúa Cha. Đó là Kinh Lạy Cha; đây là lời kinh nguyện duy nhất, đẹp nhất mà Thiên Chúa đã để lại cho con người. 

Chúa dạy: khi con người cầu nguyện với Thiên Chúa Cha, không phải chỉ để cầu xin điều này điều kia cho nhu cầu lợi ích của bản thân mình. Nhưng việc cất lên lời Kinh Lạy Cha là con người đang ca tụng, ngợi khen Thiên Chúa và tôn vinh Ngài. Mỗi ngày trong đời sống, con người cất lên lời Kinh Lạy Cha và Kinh Kính Mừng liên lỉ, không phải là con người đang lải nhải. Nhưng đối với những ai có tấm lòng đơn sơ, yêu mến và vâng phục Thiên Chúa thì sẽ thấu hiểu được lời cầu nguyện của Kinh Lạy Cha được cất lên liên lỉ sẽ đẹp lòng Thiên Chúa Cha như thế nào!

Chúa cũng nhắc nhở cho những ai đến cầu xin với Thiên Chúa: đừng chỉ cầu xin cho nhu cầu lợi ích cá nhân, mà quên đi nhiệm vụ là phải ca tụng và tạ ơn Thiên Chúa với tấm lòng đơn sơ, chân thành, trong trắng của người con thảo với Người Cha yêu thương của mình. 

Lời Chúa cũng chỉ dạy cho con người được biết: Hãy cầu nguyện liên lỉ với Thiên Chúa Cha qua Kinh Lạy Cha, vì chính Chúa Giêsu Kitô hằng luôn dâng lời chúc tụng, ngợi khen, và tạ ơn Thiên Chúa Cha bằng lời kinh này; và Thiên Chúa Cha rất hài lòng, luôn nhận lời và ở cùng Chúa Giêsu Kitô. 

Vì thế, con người hãy noi gương Chúa Giêsu Kitô khi cầu nguyện với Thiên Chúa Cha.  Nghĩa là cầu nguyện không phải là để cầu xin cho nhu cầu lợi ích riêng cho cá nhân của mình. Nhưng trước tiên, con người đến với Thiên Chúa để dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, tuyên xưng Thiên Chúa là Cha của chúng ta, và là Đấng tạo dựng nên trời đất muôn vật muôn loài. Vì trước khi con người đến với Thiên Chúa để cầu nguyện thì Thiên Chúa đã thấu hiểu mọi sự, và Ngài đã biết cần phải ban những điều gì tốt đẹp nhất cho con người. Vì thế, hãy đến với Thiên Chúa với tấm lòng đơn sơ của người con thảo đối với Người Cha yêu thương của mình. Hãy khiêm hạ, sấp mình trước mặt Thiên Chúa mà tỏ lộ tâm tình tạ ơn Thiên Chúa là Cha chúng ta. Ngài sẽ luôn ban điều tốt nhất cho tất cả những ai với tấm lòng đơn sơ, tín thác, tin tưởng vào Thiên Chúa, tin tưởng vào quyền năng và tình yêu của Thiên Chúa khi đến cầu xin với Ngài. Chúng ta hãy cầu nguyện, tin tưởng, tín thác tuyệt đối vào tình yêu và quyền năng của Thiên Chúa! Hãy tin! Chính niềm tin và lời cầu xin đó sẽ được Thiên Chúa nhậm lời.

Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.

Giờ Kinh 3h00 Chiều – Suy Niệm Lời Chúa (Mt 6, 7-15)
Free counters!

Leave a Reply