Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh – Lời Cầu Nguyện của Chúa Giêsu (Ga 17,20-26) – Lời Chúa Mỗi Ngày

Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con. ( Ga 17, 24)

Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con. ( Ga 17, 24)

Thứ Năm Tuần VII – Mùa Phục Sinh – Lời Cầu Nguyện của Chúa Giêsu (Ga 17, 20-26)

Bài đọc 1           Cv 22,30 ; 23,6-11

Con cũng phải làm chứng tại Rô-ma nữa.

Bài trích sách Công vụ Tông Đồ.

22 30 Hôm ấy, vì muốn biết chắc chắn người Do-thái tố cáo ông Phao-lô về điều gì, vị chỉ huy cơ đội tháo xiềng cho ông và ra lệnh cho các thượng tế và toàn thể Thượng Hội Đồng họp lại, rồi ông đưa ông Phao-lô từ đồn xuống, để ra trước mặt họ.

23 6 Ông Phao-lô biết rằng một phần Thượng Hội Đồng thuộc phái Xa-đốc, còn phần kia thuộc phái Pha-ri-sêu, nên ông nói lớn tiếng giữa hội nghị : “Thưa anh em, tôi là người Pha-ri-sêu, thuộc dòng dõi Pha-ri-sêu ; chính vì hy vọng rằng kẻ chết sẽ sống lại mà tôi bị đưa ra xét xử.” 7 Ông vừa nói thế, thì người Pha-ri-sêu và người Xa-đốc chống đối nhau, khiến hội nghị chia rẽ. 8 Thật vậy, người Xa-đốc chủ trương rằng chẳng có sự sống lại, chẳng có thiên sứ hay quỷ thần ; còn người Pha-ri-sêu thì lại tin là có. 9 Người ta la lối om sòm. Có mấy kinh sư thuộc phái Pha-ri-sêu đứng lên phản đối mạnh mẽ : “Chúng tôi không thấy người này có gì là xấu. Biết đâu một vị thần hay một thiên sứ đã nói với ông ấy ?” 10 Hai bên chống đối gay gắt đến nỗi vị chỉ huy sợ người ta xé xác ông Phao-lô, nên mới ra lệnh cho lính xuống lôi ông ra khỏi đám người đó mà đưa về đồn.

11 Đêm ấy Chúa đến bên ông Phao-lô và nói : “Hãy vững lòng ! Con đã long trọng làm chứng cho Thầy ở Giê-ru-sa-lem thế nào, thì con cũng phải làm chứng như vậy tại Rô-ma nữa.”

Đáp ca         Tv 15,1-2a và 5.7-8.9-10.11 (Đ. c.1) 

Đ.Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con,
vì bên Ngài, con đang ẩn náu.

1Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con,
vì bên Ngài, con đang ẩn náu.
2Con thưa cùng Chúa : “Ngài là Chúa con thờ,
5aChúa là phần sản nghiệp con được hưởng,
là chén phúc lộc dành cho con ;
số mạng con, chính Ngài nắm giữ.”

Đ.Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con,
vì bên Ngài, con đang ẩn náu.

7Con chúc tụng Chúa hằng thương chỉ dạy,
ngay cả đêm trường, lòng dạ nhắn nhủ con.
8Con luôn nhớ có Ngài trước mặt,
được Ngài ở bên, chẳng nao núng bao giờ.

Đ.Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con,
vì bên Ngài, con đang ẩn náu.

9Vì thế, tâm hồn con mừng rỡ, và lòng dạ hân hoan,
thân xác con cũng nghỉ ngơi an toàn.
10Vì Chúa chẳng đành bỏ mặc con trong cõi âm ty,
không để kẻ hiếu trung này hư nát trong phần mộ.

Đ.Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con,
vì bên Ngài, con đang ẩn náu.

11Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống :
trước Thánh Nhan, ôi vui sướng tràn trề,
ở bên Ngài, hoan lạc chẳng hề vơi !

Đ.Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con,
vì bên Ngài, con đang ẩn náu.

Tung hô Tin Mừng          Ga 17,21

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : “Lạy Cha, xin cho tất cả nên một, như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, để thế gian tin rằng Cha đã sai Con.” Ha-lê-lui-a.

TIN MỪNG NGÀY HÔM NAY

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an (Ga 17,20-26)

20 Khi ấy, Đức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng : “Lạy Cha, Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, 21 để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con. 22 Phần con, con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một : 23 Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một ; như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con.

24 “Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành. 25 Lạy Cha là Đấng công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng con, con đã biết Cha, và những người này đã biết là chính Cha đã sai con. 26 Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương con, ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa.”

Jesus, I love You!
Jesus, I trust in you!

Ngày 02.06.2022

THỨ NĂM TUẦN VII PHỤC SINH 

(Ga 17, 20-26)

Lời Chúa Cha chỉ dạy

Suy Niệm 

Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,

Tin Mừng ngày hôm nay tường thuật lại cuộc nói chuyện giữa Chúa Giêsu với Chúa Cha. Vào thời điểm sau bữa tiệc ly, Chúa Giêsu đi ra một nơi thanh vắng để cầu nguyện cùng Thiên Chúa Cha, Ngài dâng lên Thiên Chúa Cha những lời khẩn nguyện cho tất cả mọi người trên thế gian. Lời cầu nguyện được xuất phát từ chính tình yêu của Chúa Giêsu Kitô đối với các môn đệ của Ngài, cũng như đối với tất cả những ai nghe lời các môn đệ và tin vào danh Đức Giêsu  Kitô là Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người. 

Chúa Giêsu cầu nguyện xin Thiên Chúa Cha cho tất cả hợp nhất nên một như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha và tất cả những người con cũng ở trong Thiên Chúa Cha. Ngài khao khát cho mọi người có mối tương quan trở nên một, đó là Chúa Cha, Chúa Con và các loài thụ tạo, con người được trở nên một và ở trong nhau, luôn luôn có sự hợp nhất, kết hợp chặt chẽ với nhau như chính Thiên Chúa Cha hợp nhất nên một với Thiên Chúa Con. Giữa sự hợp nhất nên một đó có Chúa Thánh Thần, Ba Ngôi Thiên Chúa không bao giờ tách lìa nhau trong mọi công trình sáng tạo và cứu độ của Thiên Chúa đối với con người. 

Giờ đây, trước  khi chuẩn bị về với Thiên Chúa Cha, Chúa Giêsu Kitô đang còn ở giữa thế gian cùng với các môn đệ, thì Ngài đã khẩn nguyện lên Thiên Chúa Cha rằng: “Con muốn rằng tất cả những người Cha ban cho con, thì khi con ở đâu thì họ cũng ở đó với con, và con không muốn mất một ai”. Đó là tình yêu vô bờ bến của Chúa Giêsu Kitô đối với nhân loại. Ngài đem con người được trở về bên Thiên Chúa Cha, hợp nhất với Cha nên Một. 

Như Chúa Cha yêu nhân loại thế nào thì chính Chúa Cha cũng yêu Chúa Con như vậy. Ngài đưa con người vào một vòng tròn khép kín, đó là vòng tròn Tình Yêu giữa Thiên Chúa đối với nhân loại. Không ai trên thế gian này có một được một tình yêu bao la vĩ đại vô cùng như chính Thiên Chúa. Ngoài Ngài ra, không  ai có một tình yêu như Ngài đối với con người. Cho nên Ngài muốn con người sống với Thiên Chúa bằng chính kinh nghiệm sống thường ngày kết hợp với Thiên Chúa mật thiết. Ngài muốn rằng con người luôn sống và ở cùng với một Đức Kitô đã chịu chết và phục sinh để cứu độ con người. Hãy sống với kinh nghiệm tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại, có như vậy thì nhân loại mới kính sợ và yêu Thiên Chúa trên hết mọi sự, và lan tỏa tình yêu của Thiên Chúa đối với mình trao cho các linh hồn khác. 

Thiên Chúa luôn luôn muốn con người có một mối tương quan tình yêu giữa Thiên Chúa và với tha nhân. Thiên Chúa muốn con người luôn có một tình yêu hai chiều, chứ không  phải chỉ có tình yêu với Thiên Chúa mà bỏ rơi quên mất những người thân cận xung quanh mình, vì con người là hình ảnh của Thiên Chúa. Vì vậy, tất cả những người muốn được hạnh phúc bên Thiên Chúa Cha thì hãy sống với một Tình Yêu với Thiên Chúa và với tha nhân như hình ảnh của chính Thiên Chúa Cha đối với Chúa Con và đối với nhân loại. Đó mới là tình yêu hoàn hảo cao quý nhất mà Thiên Chúa mời gọi con người sống quy về hai điều răn quan trọng nhất: kính mến Chúa trên hết mọi sự và yêu tha nhân như chính mình. Hợp nhất nên một với Thiên Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Hãy ở lại trong Hội thánh của Ngài, Hội Thánh chính là thân thể của Đức Kitô luôn luôn có một Thiên Chúa duy nhất. Hãy tin kính và tôn thờ một Thiên Chúa duy nhất. Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.

Giờ Kinh 3h00 chiều trên Kênh Đường Vào Thiên Đàng
Free counters!

Leave a Reply