Thứ Năm Tuần IV Phục Sinh – Đón tiếp Đấng đã sai Thầy (Ga 13, 16-20)

Ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy. ( Ga 13, 20)
Ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy. ( Ga 13, 20)

Thứ Năm Tuần IV – Mùa Phục Sinh

Đón tiếp Đấng đã sai Thầy (Ga 13, 16-20)

Bài đọc 1           Cv 13,13-25

Từ dòng dõi Đa-vít, Thiên Chúa đã đưa đến cho Ít-ra-en một Đấng Cứu Độ là Đức Giê-su.

Bài trích sách Công vụ Tông Đồ.

13 Bấy giờ, từ Pa-phô, ông Phao-lô và các bạn đồng hành vượt biển đến Péc-ghê miền Pam-phy-li-a. Nhưng ông Gio-an bỏ các ông mà về Giê-ru-sa-lem. 14 Còn hai ông Phao-lô và Ba-na-ba thì rời Péc-ghê tiếp tục đi An-ti-ô-khi-a miền Pi-xi-đi-a. Ngày sa-bát, hai ông vào hội đường ngồi tham dự. 15 Sau phần đọc sách Luật và sách Các Ngôn Sứ, các trưởng hội đường cho người đến nói với hai ông : “Thưa anh em, nếu anh em muốn khuyên nhủ dân điều gì, xin cứ nói.”

16 Ông Phao-lô đứng dậy, giơ tay xin mọi người lưu ý, rồi nói :

“Thưa đồng bào Ít-ra-en và những người kính sợ Thiên Chúa, xin nghe đây : 17 Thiên Chúa của dân Ít-ra-en đã chọn cha ông chúng ta, đã làm cho dân này thành một dân lớn trong thời họ cư ngụ ở đất Ai-cập, và đã giơ cánh tay mạnh mẽ của Người mà đem họ ra khỏi đó. 18 Và trong thời gian chừng bốn mươi năm, Người đã nuôi dưỡng họ trong sa mạc. 19 Rồi Người đã tiêu diệt bảy dân tộc ở đất Ca-na-an và ban đất của chúng cho họ làm gia sản : 20 tất cả đã xảy ra trong khoảng bốn trăm năm mươi năm. Sau đó, Người ban cho họ các vị thủ lãnh cho đến thời ngôn sứ Sa-mu-en. 21 Rồi họ đòi có vua, Thiên Chúa ban cho họ ông Sa-un, con ông Kít thuộc chi tộc Ben-gia-min, trị vì bốn mươi năm. 22 Sau khi truất phế vua Sa-un, Người đã cho ông Đa-vít xuất hiện làm vua cai trị họ. Người đã làm chứng về ông rằng : Ta đã tìm được Đa-vít, con của Gie-sê, một người đẹp lòng Ta và sẽ thi hành mọi ý muốn của Ta. 23 Từ dòng dõi vua này, theo lời hứa, Thiên Chúa đã đưa đến cho Ít-ra-en một Đấng Cứu Độ là Đức Giê-su. 24 Để dọn đường cho Đức Giê-su, ông Gio-an đã rao giảng kêu gọi toàn dân Ít-ra-en chịu phép rửa tỏ lòng sám hối. 25 Khi sắp hoàn thành sứ mệnh, ông Gio-an đã tuyên bố : ‘Tôi không phải là Đấng mà anh em tưởng đâu, nhưng kìa Đấng ấy đến sau tôi, và tôi không đáng cởi dép cho Người.’”

Đáp ca         Tv 88,2-3.21-22.25 và 27 (Đ. x. c.2a) 

Đ.Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng.

2Tình thương Chúa, đời đời con ca tụng,
qua muôn ngàn thế hệ
miệng con rao giảng lòng thành tín của Ngài.
3Vâng con nói : “Tình thương ấy được xây dựng tới thiên thu,
lòng thành tín Chúa được thiết lập trên trời.”

Đ.Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng.

21Ta đã tìm ra nghĩa bộc Đa-vít,
đã xức dầu thánh tấn phong người ;
22Ta sẽ không ngừng đưa tay nâng đỡ,
tay quyền năng củng cố vững vàng.

Đ.Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng.

25Ta sẽ yêu thương Người và giữ lòng thành tín,
nhờ danh Ta, Người được thêm uy vũ.
27Người sẽ thưa với Ta : “Ngài chính là Thân Phụ,
là Thiên Chúa con thờ, là núi đá cho con được cứu độ !”

Đ.Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng.

Đường Vào Thiên Đàng

Tung hô Tin Mừng          x. Kh 1,5ab

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Chúa Giê-su Ki-tô là vị Chứng Nhân trung thành, là Trưởng Tử trong số những người từ cõi chết trỗi dậy, Chúa đã yêu mến chúng con, và đã lấy máu mình rửa sạch tội lỗi chúng con. Ha-lê-lui-a.

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an (Ga 13,16-20)

16 Sau khi rửa chân cho các môn đệ, Đức Giê-su nói : “Thật, Thầy bảo thật anh em : tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi. 17 Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành, thì thật phúc cho anh em ! 18 Thầy không nói về tất cả anh em đâu. Chính Thầy biết những người Thầy đã chọn, nhưng phải ứng nghiệm lời Kinh Thánh sau đây : Kẻ đã cùng con chia cơm sẻ bánh lại giơ gót đạp con. 19 Thầy nói với anh em điều đó ngay từ lúc này, trước khi sự việc xảy ra, để khi sự việc xảy ra, anh em tin là Thầy Hằng Hữu. 20 Thật, Thầy bảo thật anh em : ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy.”

Ngày 12.05.2022

THỨ NĂM TUẦN IV PHỤC SINH

(Ga 13,16-20)

Lời Chúa Cha chỉ dạy

Suy Niệm

Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,

Sau khi rửa chân cho các môn đệ, Chúa Giê-su nói: “Tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, người được sai đi không lớn hơn người sai đi”. “Ai đón tiếp anh em là đón tiếp chính Thầy; và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy”.

Lời Chúa trong bài Tin Mừng hôm nay chỉ dạy mọi người: Hãy có đời sống khiêm nhường, bác ái, yêu thương, và cho đi không tính toán. Khi ai được Thiên Chúa sai đến với muôn dân để rao truyền Lời của Thiên Chúa, thì trước hết người đó hãy sống và thực hành những điều Thiên Chúa truyền dạy: là phải biết ra khỏi cái tôi của mình, phải từ bỏ những ý riêng, từ bỏ tội lỗi và những điều xấu xa; và biết rao giảng Lời của Chúa và làm chứng cho Thiên Chúa bằng chính đời sống và gương sáng của mình.

Trong đời sống rao giảng Tin Mừng phải biết đón nhận mọi sự, từ những khó khăn, dù thành công hay thất bại cũng phải luôn tạ ơn Thiên Chúa, vì hình ảnh những người được Thiên Chúa sai đi, là những người mang Chúa đến cho mọi người, là những người nói thay Lời của Chúa đến cho con người. Vì thế, tất cả những ai đón nhận lời rao giảng Tin Mừng của những người được sai đến là đón nhận chính Thiên Chúa; và những ai đón nhận chính Lời của Thiên Chúa và sống theo Lời Chúa chỉ dạy, thì sẽ được sự sống đời đời, sẽ được một cuộc sống bình an, hạnh phúc, như Lời Thiên Chúa đã hứa. Sự bình an, hạnh phúc mà Thiên Chúa ban là sự bình an sâu thẳm trong tâm hồn, sự bình an vĩnh cửu, chứ không phải sự bình an giả tạo, chóng qua của thế gian.

Ai khôn ngoan thì hãy lắng nghe và thực hành Lời Chúa, thì sẽ được hạnh phúc vĩnh cửu cùng với Thiên Chúa Cha; hãy cố gắng lắng nghe và thực hành Lời Thiên Chúa truyền dạy mỗi ngày; và sửa đổi tâm hồn, sống kết hợp mật thiết với Thiên Chúa hơn, hầu mong đạt được mục đích cuối cùng của con người là có Thiên Chúa ở cùng.  

Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.

Jesus, I love You!
Jesus, I trust in you!

God bless you and peace be with you!

Free counters!

Leave a Reply

%d bloggers like this: