Thứ Năm Tuần III Phục Sinh – Bánh Hằng Sống ( Ga 6, 44-51)

Thứ Năm Tuần III – Mùa Phục Sinh

Bánh Hằng Sống ( Ga 6, 44-51)

Tôi là Bánh Hằng Sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. (Ga 6, 51)
Tôi là Bánh Hằng Sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. ( Ga 6, 51)

Bài đọc 1           Cv 8,26-40

Sẵn nước đây, có gì ngăn trở tôi chịu phép rửa không ?

Bài trích sách Công vụ Tông Đồ.

26 Ngày ấy, thiên sứ của Chúa nói với ông Phi-líp-phê : “Đứng lên, đi về hướng nam, theo con đường từ Giê-ru-sa-lem xuống Ga-da ; con đường này vắng.” 27 Ông đứng lên đi. Khi ấy có một viên thái giám người Ê-thi-óp, làm quan lớn trong triều của bà Can-đa-kê, nữ hoàng nước Ê-thi-óp. Ông này làm tổng quản kho bạc của bà. Ông đã lên Giê-ru-sa-lem hành hương 28 và bấy giờ đang trên đường về. Ngồi trên xe nhà, ông đọc sách ngôn sứ I-sai-a. 29 Thần Khí nói với ông Phi-líp-phê : “Tiến lên, đuổi kịp xe đó.” 30 Ông Phi-líp-phê chạy lại, nghe thấy ông kia đọc sách ngôn sứ I-sai-a, thì hỏi : “Ngài có hiểu điều ngài đọc không ?” 31 Ông quan đáp : “Mà làm sao tôi hiểu được, nếu không có người dẫn giải ?” Rồi ông mời ông Phi-líp-phê lên ngồi với mình. 32 Đoạn Kinh Thánh ông đang đọc là đoạn này : Như chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín khi bị xén lông, Người chẳng mở miệng kêu ca. 33 Bởi Người bị hạ xuống, nên bản án của Người đã được huỷ bỏ. Dòng dõi Người, ai sẽ kể lại, vì cuộc sống của Người trên trần gian đã bị chấm dứt.

34 Viên thái giám ngỏ lời với ông Phi-líp-phê : “Xin ông cho biết : vị ngôn sứ nói thế về ai ? Về chính mình hay về một ai khác ?” 35 Ông Phi-líp-phê lên tiếng, và khởi từ đoạn Kinh Thánh ấy mà loan báo Tin Mừng Đức Giê-su cho ông.

36 Dọc đường, các ông tới một chỗ có nước, viên thái giám mới nói : “Sẵn nước đây, có gì ngăn trở tôi chịu phép rửa không ?” 37 Ông Phi-líp-phê đáp : “Nếu ngài tin hết lòng, thì được.” Viên thái giám thưa : “Tôi tin Đức Giê-su Ki-tô là Con Thiên Chúa.” 38 Ông truyền dừng xe lại. Ông Phi-líp-phê và viên thái giám, cả hai cùng xuống chỗ có nước, và ông Phi-líp-phê làm phép rửa cho ông quan. 39 Khi hai ông lên khỏi nước, Thần Khí Chúa đem ông Phi-líp-phê đi mất, và viên thái giám không còn thấy ông nữa. Nhưng ông tiếp tục cuộc hành trình, lòng đầy hoan hỷ. 40 Còn ông Phi-líp-phê thì người ta gặp thấy ở Át-đốt. Ông loan báo Tin Mừng cho mọi thành thị ông đi qua, cho tới khi đến Xê-da-rê.

Đáp ca         Tv 65,8-9.16-17.20 (Đ. c.1) 

Đ.Cả trái đất, hãy tung hô Thiên Chúa.

8Nào chúc tụng Chúa Trời chúng ta, muôn dân hỡi,
trổi vang lên lời tán dương Người,
9Người là Đấng bảo toàn mạng sống
và giữ gìn ta khỏi lỡ bước sa chân.

Đ.Cả trái đất, hãy tung hô Thiên Chúa.

16Tất cả những ai kính sợ Chúa Trời,
đến mà nghe tôi kể việc Chúa đã làm để giúp tôi.
17Vừa mở miệng kêu lên cùng Chúa,
tấc lưỡi tán dương, tôi đã sẵn sàng.

Đ.Cả trái đất, hãy tung hô Thiên Chúa.

20Xin chúc tụng Thiên Chúa
đã chẳng bác lời thỉnh nguyện tôi dâng,
lại cũng không dứt nghĩa đoạn tình.

Đ.Cả trái đất, hãy tung hô Thiên Chúa.

Tung hô Tin Mừng          x. Ga 6,51

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.” Ha-lê-lui-a.

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an (Ga 6,44-51)

44 Khi ấy, Đức Giê-su nói với dân chúng rằng : “Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy ; và tôi, tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. 45 Xưa có lời chép trong sách các ngôn sứ : Hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, thì sẽ đến với tôi. 46 Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có Đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến, chính Đấng ấy đã thấy Chúa Cha. 47 Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời. 48 Tôi là bánh trường sinh. 49 Tổ tiên các ông đã ăn man-na trong sa mạc, nhưng đã chết. 50 Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. 51 Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.”

Đó là Lời Chúa.

Lạy Chúa Kito, ngợi khen Chúa.

THỨ NĂM TUẦN III PHỤC SINH
(Ga 6,44-51)

Lời Chúa Cha chỉ dạy

Suy Niệm

Kính thưa Cộng đoàn dân Chúa,

Chúa Giêsu nói với dân chúng rằng: “Không ai đến được với Ta, nếu Chúa Cha không lôi kéo người đó; và ai đến với Ta, thì sẽ được sự sống đời đời”; và cũng có lời xưa chép rằng: “Hết thảy mọi người đều được Thiên Chúa dạy dỗ”.

Thiên Chúa là Đấng tạo dựng con người. Ngài tạo dựng con người trong tình thương của Ngài và đặt con người là thụ tạo cao nhất trong các loài thụ tạo, vì con người được tạo dựng giống hình ảnh của Thiên Chúa, và Ngài thấy việc đó là điều tốt đẹp. Ngài không bỏ rơi bất kỳ một thụ tạo nào mà Ngài đã dựng nên cho nên khi con người được hình thành, thì đã được Thiên Chúa ghi khắc Lời của Ngài vào trong tâm khảm mỗi người. Đó là “Mười Điều Răn của Thiên Chúa”.

Nếu những ai tin, và sống theo những Lời Thiên Chúa chỉ dạy, thì cũng tin Đức Giê-su Ki-tô là Con Thiên Chúa đã xuống thế làm người, tin những Lời của Chúa Giêsu nói với toàn thể nhân loại. Lời đó xuất phát từ chính Thiên Chúa Cha được nói qua Đức Giê-su Ki-tô, Con Chí Thánh. Chúa Cha kêu gọi tất cả mọi người đến với Ngài, không loại trừ một ai. Nhưng Ngài luôn cho con người sự tự do: tự lương tâm của mỗi người chọn lựa đi theo Thiên Chúa hay theo trần gian. Ngài không bắt ai phải tin vào Thiên Chúa Cha, và tin vào Đức Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa. Nhưng trong sự tự do mà Thiên Chúa ban cho con người, thì luôn có tình yêu của Ngài; Ngài luôn dõi mắt nhìn theo bước chân con người. Vì vậy, Ngài đã sai chính Con Một duy nhất của Ngài xuống trần gian, chịu chết để chuộc tội cho con người, hầu mang lại sự sống vĩnh cửu cho con người. Và để đón nhận được sự sống vĩnh cửu, thì hãy tin vào Lời Chúa Giê-su Ki-tô: “Hãy ăn chính Thịt và Máu Thánh của Ngài”. Đó chính là Bánh từ trời xuống, là chính Thân thể của Chúa Giê-su Ki-tô, và Ngài đã hứa rằng: “Ai ăn thịt và uống máu Ta, thì sẽ được sự sống đời đời”. Lời nói đó đã được thực hiện đúng như lời Thiên Chúa đã hứa với con người. Và những ai muốn được sự sống vĩnh cửu, thì hãy lắng nghe và thực hành những điều mà Thiên Chúa truyền dạy.

Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.

Free counters!

Leave a Reply