Thứ Năm trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh – (Lc 2: 22-35) – Lời Chúa Cha chỉ dạy

Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Ít-ra-en Dân Ngài.” Lc 2, 32
Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Ít-ra-en Dân Ngài.” Lc 2, 32

Bài đọc 1: 1 Ga 2,3-11

Ai yêu thương anh em mình thì ở lại trong ánh sáng.

Bài trích thư thứ nhất của thánh Gio-an tông đồ.

3Anh em thân mến,
căn cứ vào điều này,
chúng ta nhận ra rằng chúng ta biết Thiên Chúa :
đó là chúng ta tuân giữ các điều răn của Người.
4Ai nói rằng mình biết Người
mà không tuân giữ các điều răn của Người,
đó là kẻ nói dối, và sự thật không ở nơi người ấy.
5Còn hễ ai giữ lời Người dạy,
nơi kẻ ấy tình yêu Thiên Chúa đã thực sự nên hoàn hảo.
Căn cứ vào đó,
chúng ta biết được mình đang ở trong Thiên Chúa.
6Ai nói rằng mình ở lại trong Người,
thì phải đi trên con đường Đức Giê-su đã đi.
7Anh em thân mến,
đây không phải là một điều răn mới
tôi viết cho anh em, nhưng là một điều răn cũ
mà anh em đã có ngay từ lúc khởi đầu.
Điều răn cũ ấy là lời mà anh em đã nghe.
8Nhưng đó cũng là một điều răn mới
tôi viết cho anh em, -điều ấy thật là thế
nơi Đức Giê-su và nơi anh em-,
bởi vì bóng tối đang qua đi và ánh sáng thật đã tỏ rạng.
9Ai nói rằng mình ở trong ánh sáng
mà lại ghét anh em mình, thì vẫn còn ở trong bóng tối.
10Ai yêu thương anh em mình thì ở lại trong ánh sáng,
và nơi người ấy không có gì nên cớ vấp phạm.
11Nhưng ai ghét anh em mình thì ở trong bóng tối
và đi trong bóng tối mà chẳng biết mình đi đâu,
vì bóng tối đã làm cho mắt người ấy ra mù quáng.

Tung hô Tin Mừng

Lc 2,32

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Đức Ki-tô là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Ít-ra-en Dân Chúa. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng: Lc 2,22-35

Ánh sáng soi đường cho dân ngoại.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

22 Khi đã đủ thời gian, đến ngày các ngài phải được thanh tẩy theo luật Mô-sê, bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa, 23 như đã chép trong Luật Chúa rằng : “Mọi con trai đầu lòng phải được thánh hiến, dành riêng cho Chúa”. 24 Ông bà cũng lên để dâng của lễ theo Luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. 25 Hồi ấy ở Giê-ru-sa-lem, có một người tên là Si-mê-ôn. Ông là người công chính và sùng đạo, ông những mong chờ niềm an ủi của Ít-ra-en, và Thánh Thần hằng ngự trên ông. 26 Ông đã được Thánh Thần linh báo là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Đấng Ki-tô của Đức Chúa. 27 Được Thần Khí thúc đẩy, ông lên Đền Thờ. Vào lúc cha mẹ Hài Nhi Giê-su đem con tới để làm điều người ta quen làm theo luật dạy, 28 thì ông ẵm lấy Hài Nhi trên tay, và chúc tụng Thiên Chúa rằng :

29“Muôn lạy Chúa, giờ đây
theo lời Ngài đã hứa,
xin để tôi tớ này được an bình ra đi.
30Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ
31Chúa đã dành sẵn cho muôn dân :
32Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại,
là vinh quang của Ít-ra-en Dân Ngài.”

33 Cha và mẹ Hài Nhi ngạc nhiên vì những điều người ta nói về Người. 34 Ông Si-mê-ôn chúc phúc cho hai ông bà, và nói với bà Ma-ri-a, mẹ của Hài Nhi : “Cháu bé này được đặt làm duyên cớ cho nhiều người Ít-ra-en ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu bị người đời chống báng. 35 Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà. Như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra.”

Jesus, I love You!
Jesus, I love You!

THỨ NĂM TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH
Ngày 29 tháng 12
(Lc 2, 22-35)


Lời Chúa Cha chỉ dạy

Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,


Lời Chúa ngày hôm nay, Thiên Chúa muốn nói với toàn thể nhân loại về việc Mẹ Maria và thánh Giuse lên Đền Thờ, để được thanh tẩy theo tục lệ của người Do Thái.


Thiên Chúa là Thiên Chúa xuống thế làm người; Ngài có toàn quyền trên tất cả mọi tạo vật, Ngài có toàn quyền trên cả linh hồn và thân xác con người. Nhưng vì sao Ngài lại phải đến Đền Thờ để được thanh tẩy theo tục lệ của con người? Thiên Chúa cho toàn thể nhân loại biết rằng: Để sống hòa hợp, và trở nên con người như bao người khác, thì chính Con Thiên Chúa phải hạ mình xuống, phải trở nên đồng hình đồng dạng với con người, ngoại trừ tội lỗi. Chính vì thế, Ngài đã tuân theo tục lệ thanh tẩy của người Do Thái: Ngài đến để chịu phép cắt bì và Đức Mẹ được thành tẩy theo luật định. Mặc dù Mẹ là Đấng vô nhiễm nguyên tội, là Đấng trong sạch cả tâm hồn lẫn thể xác; nhưng Mẹ vẫn khiêm nhường, vâng theo lệnh truyền của Thiên Chúa, đến Đền Thờ để được thanh tẩy theo tục lệ của con người.


Sống giữa một xã hội loài người, thì Con Thiên Chúa và Đức Trinh Nữ vẫn hoàn toàn tuân theo tục lệ của xã hội và giữ luật như bao người khác, Ngài tuân giữ bất cứ tục lệ nào của người Do Thái đề ra. Chính vì thế, Ngài đã nêu gương sáng và muốn cho nhân loại biết rằng: sống trong một xã hội, thì mình phải tuân theo những luật lệ của xã hội hay con người đề ra, để xã hội được trật tự, bình an và hạnh phúc.


Lời Chúa hôm nay, Thiên Chúa cũng cho toàn thể nhân loại biết được: Có một người tên là Simêon, ngày và đêm, ông ở trong Đền Thờ hằng khao khát, mong mỏi để được gặp Con Thiên Chúa xuống thế làm người. Khi vừa nhìn thấy Hài Nhi Giêsu được bồng ẵm trên tay Mẹ Maria, thì cụ già Simêon liền cất tiếng ngợi khen, tôn vinh và tạ ơn Thiên Chúa, vì tình yêu của Ngài mà đã cho ông được tận mắt nhìn thấy Thiên Chúa hiện diện ở trần gian. Đồng thời, Thiên Chúa cũng cho cụ già Simêon được nói tiên tri về nỗi đau của Đức Mẹ sẽ phải chịu, rằng: “Một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà”. Khi Mẹ Maria nghe lời đó, thì Mẹ chỉ suy gẫm trong lòng, và tỉnh thức để sống vâng phục, tỉnh thức để sống theo những gì mà Thiên Chúa Cha đã truyền dạy và mời gọi Mẹ. Chính vì sự vâng phục một cách tuyệt đối vào Thiên Chúa Cha, mà Mẹ và thánh Giuse đã chu toàn bổn phận làm mẹ và cha nuôi của Con Thiên Chúa ở giữa trần gian. Mẹ đã trung thành tuân giữ lời Thiên Chúa trong mọi nơi mọi lúc, đặc biệt, Mẹ luôn có niềm tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa tối cao, Thiên Chúa tình yêu, và tin lời Thiên Chúa hứa thì Ngài sẽ thực hiện.


Lời Chúa ngày hôm nay cũng nhắc nhở mọi người: Khi sống giữa xã hội ở trần gian này, thì con người cũng hãy tỉnh thức để tuân theo những tục lệ của xã hội hay con người đề ra, để xây dựng một đất nước tình yêu, bình an và hạnh phúc. Nhưng trên hết mọi sự, Thiên Chúa mời gọi mọi người: Hãy đặt luật tình yêu lên trên tất cả mọi lề luật, vì tất cả đều nằm trong sự quan phòng của Thiên Chúa Cha, và linh hồn mỗi người đều dưới sự kiểm soát của Ngài. Vì thế, Ngài mời gọi toàn thể nhân loại: Hãy sống đúng theo những gì mà Thiên Chúa đã ban truyền, vì lệnh truyền của Thiên Chúa luôn được giữ gìn một cách trật tự, hài hòa, để con người có được một cuộc sống bình an, hạnh phúc ở giữa thế gian này.


Con xin cảm ơn Thiên Chúa. Amen.

Giờ Kinh 3h00 Chiều Nhà Chúa Cha
Free counters!

Leave a Reply

%d bloggers like this: