Thứ Hai Tuần XXXIII Thường Niên – Lời Chúa Cha chỉ dạy

“Anh muốn tôi làm gì cho anh ?” Anh ta đáp : “Lạy Ngài, xin cho tôi nhìn thấy được.”
“Anh muốn tôi làm gì cho anh ?” Anh ta đáp : “Lạy Ngài, xin cho tôi nhìn thấy được.”

Bài đọc 1: Kh 1,1-4 ; 2,1-5a

Hãy nhớ lại xem ngươi đã từ đâu rơi xuống và hãy hối cải.

Khởi đầu sách Khải huyền của thánh Gio-an tông đồ.

1 Mặc khải của Đức Giê-su Ki-tô, mặc khải mà Thiên Chúa đã ban cho Người, để Người tỏ cho các tôi tớ Người biết những việc sắp phải xảy đến. Người đã sai thiên thần của Người đến báo cho ông Gio-an là tôi tớ của Người biết mặc khải đó. 2 Ông Gio-an đã làm chứng về lời của Thiên Chúa và về lời chứng của Đức Giê-su Ki-tô, về những gì ông đã thấy. 3 Phúc thay người đọc, phúc thay những ai nghe những sấm ngôn đó và tuân giữ các điều chép trong đó, vì thời giờ đã gần đến !

4 Tôi là Gio-an kính gửi bảy Hội Thánh A-xi-a. Xin Đấng hiện có, đã có và đang đến, xin bảy thần khí hiện diện trước ngai của Người ban cho anh em ân sủng và bình an.

1 Tôi nghe tiếng Đức Chúa phán với tôi : “Hãy viết cho thiên thần của Hội Thánh Ê-phê-xô : Đây là lời của Đấng cầm trong tay hữu bảy vì sao, Đấng đi giữa bảy cây đèn vàng : 2 Ta biết các việc ngươi làm, nỗi vất vả và lòng kiên nhẫn của ngươi ; Ta biết ngươi không thể chịu đựng kẻ ác. Ngươi đã thử thách những kẻ xưng mình là tông đồ, mà thực ra không phải, và ngươi đã thấy rằng chúng là những kẻ nói dối. 3 Ngươi có lòng kiên nhẫn và đã chịu khổ vì danh Ta mà không mệt mỏi. 4 Nhưng Ta trách ngươi điều này : ngươi đã để mất tình yêu thuở ban đầu. 5a Vậy hãy nhớ lại xem ngươi đã từ đâu rơi xuống, hãy hối cải và làm những việc ngươi đã làm thuở ban đầu.”

Tung hô Tin Mừng

Ga 8,12

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi, sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng: Lc 18,35-43

Anh muốn tôi làm gì cho anh ? – Lạy Ngài, xin cho tôi nhìn thấy được.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

35 Khi Đức Giê-su gần đến Giê-ri-khô, có một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường. 36 Nghe thấy đám đông đi qua, anh ta hỏi xem có chuyện gì. 37 Họ báo cho anh biết là Đức Giê-su Na-da-rét đang đi qua đó. 38 Anh liền kêu lên rằng : “Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi !” 39 Những người đi đầu quát nạt, bảo anh ta im đi ; nhưng anh càng kêu lớn tiếng : “Lạy Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi !” 40 Đức Giê-su dừng lại, truyền dẫn anh ta đến. Khi anh đã đến gần, Người hỏi : 41 “Anh muốn tôi làm gì cho anh ?” Anh ta đáp : “Lạy Ngài, xin cho tôi nhìn thấy được.” 42 Đức Giê-su nói : “Anh nhìn thấy đi ! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.” 43 Lập tức, anh ta nhìn thấy được và theo Người, vừa đi vừa tôn vinh Thiên Chúa. Thấy vậy, toàn dân cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa!
Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa!

THỨ HAI TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN

(Lc 18,35-43)

Lời Chúa Cha chỉ dạy

 Kính thưa cộng đoàn dân Chúa, 

Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay kể về câu chuyện Chúa Giêsu chữa lành bệnh cho một người bị mù từ khi mới sinh. Thiên Chúa là Đấng yêu thương, Ngài thấy rõ lòng khao khát của anh mù muốn được nhìn thấy; vì thế Ngài đã đoái thương và nhận lời anh cầu xin.

  Khi anh mù vừa nghe được Đức Giêsu Kitô đang đi ngang qua, anh đã tìm mọi cách để gặp được Ngài và để xin Ngài cứu chữa; mặc dù đám đông dân chúng ngăn cản không cho anh gặp Đức Giêsu. Anh mù này không nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng anh ta đã nhìn thấy bằng con mắt đức tin. Thiên Chúa là Đấng Tối Cao, Ngài nhìn thấy rõ mọi sự nơi con người. Ngài nhìn thấy lòng khao khát của anh mù được nhìn thấy Thiên Chúa khi anh kêu van: “Lạy ông Giêsu, Con vua Đavit, xin dủ lòng thương tôi!” Lời cầu xin tha thiết đó đã được Chúa thương nghe và nhận lời. Ngài đã truyền dẫn anh mù đến và nói với anh rằng: “Anh muốn tôi làm gì cho anh?” Anh mù đã nói lên lòng khao khát của mình: “Lạy Ngài, xin cho tôi nhìn thấy được.” Chúa đã đoái thương và chữa lành cho anh. Sau khi anh mù được nhìn thấy Chúa, thì anh đã quyết tâm từ bỏ mọi sự để bước đi theo Ngài, đó là đi con đường hướng đến sự sống Nước Trời vĩnh cửu. 

  Ngày hôm nay, Thiên Chúa cũng chỉ dạy và mời gọi mọi người hãy chạy đến với Thiên Chúa và cầu xin Ngài mở con mắt đức tin cho con: 

– Để cho con được nhìn thấy sự sống Nước Trời vĩnh cửu mai sau;

– Để cho con được nhìn thấy con đường vào Nước Trời; 

– Để con được Chúa nhận lời cầu xin và được Ngài dẫn đi theo con đường hướng tới sự sống Nước Trời vĩnh cửu mai sau; 

– Để con không rơi vào những cạm bẫy của Satan, không đi sai lạc đường mà Thiên Chúa đã trao ban chỉ dạy cho con người. 

  Thiên Chúa luôn yêu thương con người, Thiên Chúa mời gọi tất cả con cái của Ngài: Hãy trung thành bước đi trên con đường của Thiên Chúa đã chỉ dạy, đó là: Con đường Yêu thương; chỉ có con đường yêu thương mà Thiên Chúa đã trao ban, chỉ dạy cho con người mới là con đường sẽ dẫn đưa con người đến hạnh phúc Nước Trời vĩnh cửu mai sau.  

Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.

Giờ Kinh 3h00 Chiều Nhà Chúa Cha
Free counters!

Leave a Reply