Thứ Hai Tuần XXXII Thường Niên – (Lc 17, 1-6) – Lời Chúa Cha chỉ dạy

Thà buộc cối đá lớn vào cổ nó và xô xuống biển, còn lợi cho nó hơn là để nó làm cớ cho một trong những kẻ bé nhỏ này vấp ngã. Lc 17, 2
Thà buộc cối đá lớn vào cổ nó và xô xuống biển, còn lợi cho nó hơn là để nó làm cớ cho một trong những kẻ bé nhỏ này vấp ngã. Lc 17, 2

Bài đọc 1: Tt 1,1-9

Hãy đặt những kỳ mục như tôi đã truyền cho anh.

Khởi đầu thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi ông Ti-tô.

1 Tôi là Phao-lô, tôi tớ của Thiên Chúa và Tông Đồ của Đức Giê-su Ki-tô, có nhiệm vụ đưa những kẻ Thiên Chúa chọn đến đức tin và sự nhận biết chân lý phù hợp với đạo thánh, 2 với niềm hy vọng được sự sống đời đời mà Thiên Chúa, Đấng không hề nói dối đã hứa từ thuở đời đời. 3 Vào đúng thời đúng buổi, Người đã biểu lộ lời Người trong lời rao giảng đã được giao phó cho tôi, theo lệnh của Thiên Chúa, Đấng cứu độ chúng ta. 4 Tôi gửi lời thăm anh Ti-tô, người con tôi thực sự sinh ra trong cùng một đức tin chung. Xin Thiên Chúa là Cha và xin Đức Ki-tô Giê-su, Đấng cứu độ chúng ta, ban cho anh ân sủng và bình an.

5 Tôi đã để anh ở lại đảo Cơ-rê-ta, chính là để anh hoàn thành công việc tổ chức, và đặt những kỳ mục trong mỗi thành, như tôi đã truyền cho anh. 6 Kỳ mục phải là người không chê trách được, chỉ có một đời vợ, con cái cũng tin đạo và không mang tiếng là sống phóng đãng hay bất phục tùng. 7 Thật vậy, giám quản, với tư cách là quản lý của Thiên Chúa, phải là người không chê trách được, không ngạo mạn, không nóng tính, không nghiện rượu, không hiếu chiến, không tìm kiếm lợi lộc thấp hèn ; 8 trái lại, phải hiếu khách, yêu chuộng điều thiện, chừng mực, công chính, thánh thiện, biết tự chủ ; 9 người ấy phải gắn bó với lời đáng tin cậy và đúng đạo lý, để vừa có khả năng dùng giáo lý lành mạnh mà khuyên nhủ, vừa có khả năng bẻ lại những kẻ chống đối.

Tung hô Tin Mừng

Pl 2,15d.16a

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Giữa thế gian, anh em phải chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời, là làm sáng tỏ lời ban sự sống. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng: Lc 17,1-6

Nếu một ngày bảy lần nó trở lại nói với anh : “Tôi hối hận”, thì anh cũng phải tha cho nó.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

1 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã ; nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã ! 2 Thà buộc cối đá lớn vào cổ nó và xô xuống biển, còn lợi cho nó hơn là để nó làm cớ cho một trong những kẻ bé nhỏ này vấp ngã. 3 Anh em hãy đề phòng !

“Nếu người anh em của anh xúc phạm đến anh, thì hãy khiển trách nó ; nếu nó hối hận, thì hãy tha cho nó. 4 Dù nó xúc phạm đến anh một ngày đến bảy lần, rồi bảy lần trở lại nói với anh : ‘Tôi hối hận’, thì anh cũng phải tha cho nó.”

5 Các Tông Đồ thưa với Chúa Giê-su rằng : “Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con.” 6 Chúa đáp : “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này : ‘Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc’, nó cũng sẽ vâng lời anh em.”

Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa!
Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa!

THỨ HAI TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN

(Lc 17,1-6)

Lời Chúa Cha chỉ dạy

Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,

Lời Chúa ngày hôm nay truyền dạy cho mọi người: Hãy luôn sống hiền hòa, tiết độ và khôn ngoan, hãy luôn làm gương sáng bằng chính đời sống của mình, không gây cớ vấp phạm cho tha nhân.

  Có những điều Thiên Chúa cho phép xảy ra trong cuộc sống để thanh luyện, dạy dỗ và hướng dẫn mọi người đến sự hoàn thiện như Thiên Chúa muốn, đó là những điều tốt đẹp Thiên Chúa trao ban cho mọi người. Nhưng bên cạnh đó, Satan sẽ lợi dụng sự thanh luyện mà Thiên Chúa gửi tới cho con người để đánh phá công trình của Thiên Chúa, đánh phá những người đi trong công trình của Thiên Chúa mà cướp lấy linh hồn của họ. Vì thế, Thiên Chúa muốn mọi người phải tỉnh thức trong mọi nơi mọi lúc, tỉnh thức từ lời nói đến hành động và việc làm của mình, để không gây cớ vấp phạm cho tha nhân sa phạm tội; vì một cớ vấp phạm do chính con người tạo ra sẽ làm ảnh hưởng đến đời sống của các linh hồn. Vì thế, Thiên Chúa truyền dạy cho con người trong thế giới ngày hôm nay:

  • Đừng gây cớ vấp phạm cho tha nhân.
  • Hãy luôn sống khôn ngoan và tỉnh thức trước những cám dỗ của Satan.
  •  Đừng bao giờ chiều theo những dục vọng, những tội lỗi, những đam mê.

 Vì đó là những hành động xấu gây gương mù cho người khác. Còn những điều Thiên Chúa muốn thanh luyện mọi người thì Ngài cũng sẽ cho phép xảy ra những cản trở, những khó khăn để thử thách lòng trung thành của mọi người với Thiên Chúa như thế nào. 

  Điều tiếp theo, Thiên Chúa truyền dạy cho mọi người phải luôn biết tha thứ và sống yêu thương, đó chính là giới luật Thiên Chúa truyền dạy cho con người. Những gì đến từ Thiên Chúa thì luôn là những điều tốt đẹp; mọi người hãy vâng nghe và làm theo lệnh truyền của Thiên Chúa thì sẽ được hưởng hạnh phúc trong Nước Trời vĩnh cửu mai sau. Khi mọi người hoàn toàn vâng phục thánh ý của Thiên Chúa thì mọi người sẽ vượt qua được mọi khó khăn, thử thách trên thế gian này, là sự hận thù, ghen ghét. Vì khi mọi người còn hận thù, ghen ghét, đố kỵ thì mọi người sẽ không thể tha thứ cho anh chị em của mình. 

  Vì thế, Lời Chúa ngày hôm nay mời gọi mọi người: Hãy giữ vững niềm tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu của Thiên Chúa, mà biết tha thứ cho anh em đồng loại của mình; vì khi tha thứ cho anh em đồng loại của mình thì cũng là lúc Thiên Chúa yêu thương và tha thứ cho chính bản thân mình. 

Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.

Giờ Kinh 3h00 Chiều Nhà Chúa Cha
Free counters!

Leave a Reply