Thứ Hai Tuần XXVIIII Thường Niên – (Lc 11, 29-32) – Lời Chúa mỗi ngày

“Thế hệ này là một thế hệ gian ác ; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na. Lc 11, 29
“Thế hệ này là một thế hệ gian ác ; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na. Lc 11, 29

Bài đọc 1: Gl 4,22-24.26-27.31 – 5,1

Chúng ta không phải là con của một người nô lệ, nhưng là con của người tự do.

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Ga-lát.

22 Thưa anh em, có lời chép rằng : ông Áp-ra-ham có hai người con, mẹ của một người là nô lệ, mẹ của người kia là tự do. 23 Nhưng con của người mẹ nô lệ thì sinh ra theo luật tự nhiên ; còn con của người mẹ tự do thì sinh ra nhờ lời hứa. 24 Truyện đó ngụ ý thế này : hai người đàn bà là hai giao ước. Giao ước thứ nhất tại núi Xi-nai, thì sinh ra nô lệ : đó là Ha-ga. 26 Còn Giê-ru-sa-lem thượng giới thì tự do : đó là mẹ chúng ta. 27 Thật vậy, có lời chép :

Reo mừng lên,
hỡi người phụ nữ son sẻ, không sinh con ;
hãy bật tiếng reo hò mừng vui,
hỡi ai chưa một lần quặn đau sinh nở,
vì con của phụ nữ bị bỏ rơi
thì đông hơn con của phụ nữ có chồng !

31 Thưa anh em, chúng ta không phải là con của một người nô lệ, nhưng là con của người tự do.

1 Chính để chúng ta được tự do mà Đức Ki-tô đã giải thoát chúng ta. Vậy, anh em hãy đứng vững, đừng mang lấy ách nô lệ một lần nữa.

Tung hô Tin Mừng

x. Tv 94,7b.8a

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.

Ngày hôm nay, anh em chớ cứng lòng,

nhưng hãy nghe tiếng Chúa. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng: Lc 11,29-32

Thế hệ gian ác này sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

29 Khi ấy, dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giê-su bắt đầu nói : “Thế hệ này là một thế hệ gian ác ; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na. 30 Quả thật, ông Giô-na đã là một dấu lạ cho dân thành Ni-ni-vê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy. 31 Trong cuộc Phán Xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Sa-lô-môn ; mà đây thì còn hơn vua Sa-lô-môn nữa. 32 Trong cuộc Phán Xét, dân thành Ni-ni-vê sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng ; mà đây thì còn hơn ông Giô-na nữa.”

Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa!
Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa!

Thứ Hai Tuần XXVIIII Thường Niên

(Lc 11,29-32)

Lời Chúa Cha chỉ dạy

Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,

Lời Chúa ngày hôm nay kêu gọi mọi người: Hãy ăn năn sám hối về tất cả những lỗi lầm của mình với Thiên Chúa và tha nhân; và hãy biết lắng nghe và thực hành lời của Thiên Chúa truyền ban. 

 Lời của Thiên Chúa truyền ban cho con người trong thế giới ngày hôm nay và trong thời đại khi xưa là: Chỉ những ai biết lắng nghe và thực hành Lời Thiên Chúa chỉ dạy thì những người đó sẽ có được sự sống đời đời, được hạnh phúc trong Nước Trời. Như khi xưa, dân thành Ni-ni-ve sống trong vũng lầy tội lỗi, nhưng họ đã biết lắng nghe lời của ngôn sứ Giôna, là người được Thiên Chúa gửi đến. Ông kêu gọi mọi người: Hãy ăn năn sám hối và nhờ họ lắng nghe mà sám hối nên họ đã được Thiên Chúa chữa lành, được Thiên Chúa xua trừ sự dữ và bảo vệ họ khỏi những tai ương của thế gian. 

 Lời Chúa ngày hôm nay cũng mời gọi mọi người: Hãy luôn biết lắng nghe lời Thiên Chúa chỉ dạy trong đời sống hằng ngày, đó chính là lời của Đức Giêsu Kitô, Ngài đã xuống thế gian để đồng hành và ở cùng với con người. Không có gì hạnh phúc cho bằng chính Con Thiên Chúa đã hạ mình xuống thế làm người để trở nên giống như bao con người khác, và cho con người được thông hiệp vào sự sống của Thiên Chúa, cho con người được trực tiếp lắng nghe lời của Thiên Chúa chỉ dạy. Thiên Chúa mời gọi mọi người: Hãy khôn ngoan lắng nghe lời của Đức Giêsu Kitô xuống thế làm người, vì lời của Ngài có sức mạnh xua trừ Satan, và đem lại sự sống vĩnh cửu cho con người. 

 Khi xưa, ngôn sứ Giôna mang lời của Thiên Chúa đến cảnh báo và kêu gọi mọi người ăn năn sám hối, và họ đã tin mà sống theo lời Thiên Chúa truyền dạy. Hơn thế nữa, trong thế giới ngày nay, con người thật hạnh phúc vì được chính lời của Đức Giêsu Kitô trực tiếp chỉ dạy.

  Vì vậy, Lời Chúa hôm nay mời gọi mọi người: 

– Hãy luôn biết lắng nghe lời của Thiên Chúa chỉ dạy và sống theo lời mời gọi của Ngài.

– Hãy ăn năn sám hối, hãy từ bỏ con đường tội lỗi mà quay trở về với Thiên Chúa; đừng sống trong đam mê, tội lỗi, đừng sống trong hận thù, ghen ghét.

–  Hãy quay trở về làm hòa với Thiên Chúa để có được sự sống đời đời trong Nước của Cha Ngài. 

Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen!

Giờ Kinh 3h00 Chiều Nhà Chúa Cha
Free counters!

Leave a Reply

%d bloggers like this: