Thứ Hai Tuần XXIX Thường Niên – (Lc 12, 13-21) – Lời Chúa mỗi ngày

Đồ ngốc ! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai ?’ Lc 12, 20
Đồ ngốc ! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai ?’ Lc 12, 20

Bài đọc 1: Ep 2,1-10

Thiên Chúa đã cho chúng ta được cùng sống lại và cùng ngự trị với Đức Ki-tô trên cõi trời.

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-xô.

1 Thưa anh em, anh em đã chết vì những sa ngã và tội lỗi của anh em. 2 Xưa kia anh em đã sống trong đó, theo trào lưu của thế gian này, theo tên thủ lãnh nắm giữ quyền lực trên không trung, tên ác thần hiện đang hoạt động trên những kẻ không vâng phục. 3 Tất cả chúng tôi xưa kia cũng thuộc hạng người đó, khi chúng tôi buông theo các đam mê của tính xác thịt, thi hành những ước muốn của tính xác thịt và của trí khôn. Bẩm sinh chúng tôi là những kẻ đáng chịu cơn thịnh nộ của Thiên Chúa, như những người khác. 4 Nhưng Thiên Chúa giàu lòng thương xót và rất mực yêu mến chúng ta, 5 nên dầu chúng ta đã chết vì sa ngã, Người cũng đã cho chúng ta được cùng sống với Đức Ki-tô. Chính do ân sủng mà anh em được cứu độ ! 6 Người đã cho chúng ta được cùng sống lại và cùng ngự trị với Đức Ki-tô Giê-su trên cõi trời.

7 Như thế, Người tỏ lòng nhân hậu của Người đối với chúng ta trong Đức Ki-tô Giê-su, để biểu lộ cho các thế hệ mai sau được thấy ân sủng dồi dào phong phú của Người. 8 Quả vậy, chính do ân sủng và nhờ lòng tin mà anh em được cứu độ : đây không phải bởi sức anh em, mà là một ân huệ của Thiên Chúa ; 9 cũng không phải bởi việc anh em làm, để không ai có thể hãnh diện. 10 Thật thế, chúng ta là tác phẩm của Thiên Chúa, chúng ta được dựng nên trong Đức Ki-tô Giê-su, để sống mà thực hiện công trình tốt đẹp Thiên Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta.

Tung hô Tin Mừng

Mt 5,3

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.

Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó,

vì Nước Trời là của họ. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng: Lc 12,13-21

Những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai ?

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

13 Khi ấy, có người trong đám đông nói với Đức Giê-su rằng : “Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi.” 14 Người đáp : “Này anh, ai đã đặt tôi làm người xử kiện hay người chia gia tài cho các anh ?” 15 Và Người nói với họ : “Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu.”

16 Sau đó Người nói với họ dụ ngôn này : “Có một nhà phú hộ kia, ruộng nương sinh nhiều hoa lợi, 17 mới nghĩ bụng rằng : ‘Mình phải làm gì đây ? Vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa mầu !’ 18 Rồi ông ta tự bảo : ‘Mình sẽ làm thế này : phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó. 19 Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng : hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã !’ 20 Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta : ‘Đồ ngốc ! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai ?’ 21 Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó.”

Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa!
Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa!

THỨ HAI TUẦN XXIX THƯỜNG NIÊN

(Lc 12,13-21)

Lời Chúa Cha chỉ dạy

  Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,

 Lời Chúa ngày hôm nay, Chúa Giêsu nói về dụ ngôn nhà phú hộ giàu có chỉ lo thu tích của cải cho mình ở trần gian. Ngài dùng dụ ngôn này giúp mọi người biết phân định để từ đó có được sự chọn lựa đúng đắn và khôn ngoan, đó là: giữa việc thu tích của cải Nước Trời, và thu tích của cải thế gian điều nào là quan trọng nhất cho đời sống thiêng liêng của mỗi người? 

Chúa Giêsu xuống trần gian để chỉ dạy, giúp cho con người có được sự sống hạnh phúc đời đời trong Nước Trời vĩnh cửu mai sau. Vì thế, trong Tin Mừng hôm nay, khi người thanh niên xin Chúa phân xử việc chia gia tài giữa hai anh em của họ, Chúa đã trả lời rằng: Ngài đến không phải để phân xử gia tài của cải thế gian, mà Ngài đến để cứu giúp con người thoát khỏi sự giam cầm của Satan, thoát khỏi sự ham mê của cải vật chất của thế gian này. 

Sau đó, Ngài đã đưa ra dụ ngôn về ông phú hộ giàu có chỉ lo thu tích của cải vật chất thật nhiều để bảo đảm cho cuộc sống của ông ta. Ông nghĩ rằng: bây giờ mình dư thừa của cải vật chất, vậy cứ ăn chơi, hưởng thú vui của trần gian này cho đã! Và ông đã lầm. Lời Chúa Giêsu nói với ông nhà giàu, đó cũng là lời cảnh tỉnh cho những ai đang chỉ lo thu tích của cải vật chất để hưởng thụ ở đời này: Đồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những của cái đó, sẽ về tay ai? 

Thiên Chúa là Thiên Chúa tình yêu, Ngài muốn kêu gọi và hướng con người tới sự sống vĩnh cửu mai sau, là sự sống thiêng liêng trong Nước Trời. 

Vì thế, ngày hôm nay, Thiên Chúa mời gọi mọi người: 

– Hãy hướng tới sự sống vĩnh cửu Nước Trời mai sau, đừng dừng lại ở cuộc sống vật chất thế gian, đừng bao giờ cho cuộc sống của thế gian này là trên hết, là tất cả của cuộc đời mình. Vì như thế sẽ trở thành một con người ngốc nghếch trước mặt Thiên Chúa, bởi vì chỉ có một Thiên Chúa tình yêu mới là tài sản quý giá nhất mà mọi người phải tìm kiếm.

 – Hãy thu tích của cải Nước Trời vĩnh cửu mai sau ngay tại trần gian này bằng cách luôn biết yêu thương chia sẻ cho tha nhân, luôn có lòng vị tha, lòng bác ái, biết hoà thuận, nâng đỡ nhau. 

Thiên Chúa là Đấng khôn ngoan, Ngài biết điều gì tốt, điều gì xấu cho con người, nên Ngài mời gọi con người chu toàn bổn phận mà Ngài trao ban, đó chính là chu toàn ‘Lề Luật Yêu Thương’ là: Kính mến Thiên Chúa trên hết mọi sự và yêu thương tha nhân như chính mình. 

Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.

Giờ Kinh Cầu Nguyện 3h00 Chiều Nhà Chúa Cha
Free counters!

Leave a Reply