Thứ Hai Tuần XXIV Thường Niên – Danh Thánh Đức Maria – (Lc 7, 1-10) – Lời Chúa mỗi ngày

Ngay cả trong dân Ít-ra-en, tôi cũng chưa thấy một người nào có lòng tin mạnh như thế.” Lc 7, 9
Ngay cả trong dân Ít-ra-en, tôi cũng chưa thấy một người nào có lòng tin mạnh như thế.” Lc 7, 9

Ngay cả trong dân Ít-ra-en, tôi cũng chưa thấy một người nào có lòng tin mạnh như thế.” Lc 7, 9

Bài đọc 1: 1 Cr 11,17-26.33

Nếu có sự chia rẽ giữa anh em, thì không phải là để ăn bữa tối của Chúa.

Bài trích thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô

17 Thưa anh em, nhân lúc đưa ra một số chỉ thị, tôi chẳng khen anh em đâu, vì những buổi họp của anh em không đem lại lợi ích gì, mà chỉ gây hại. 18 Thật thế, trước tiên tôi nghe rằng khi họp cộng đoàn, anh em chia rẽ nhau, và tôi tin là điều ấy có phần nào đúng. 19 Những sự chia rẽ giữa anh em, thế nào cũng có, nhưng nhờ vậy mới rõ ai là người đạo đức chắc chắn. 20 Khi anh em họp nhau, thì không phải là để ăn bữa tối của Chúa. 21 Thật vậy, mỗi người lo ăn bữa riêng của mình trước, và như thế, kẻ thì đói, người lại say. 22 Anh em không có nhà để ăn uống sao ? Hay anh em khinh dể Hội Thánh của Thiên Chúa và làm nhục những người không có của ? Tôi phải nói gì với anh em ? Chẳng lẽ tôi khen anh em sao ? Về điểm này, tôi chẳng khen đâu !

23 Thật vậy, điều tôi đã lãnh nhận từ nơi Chúa, tôi xin truyền lại cho anh em : trong đêm bị nộp, Chúa Giê-su cầm lấy bánh, 24 dâng lời tạ ơn, rồi bẻ ra và nói : “Đây là Mình Thầy, hiến dâng vì anh em ; anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy.” 25 Cũng thế, sau bữa ăn, Người cầm lấy chén rượu và nói : “Chén này là Giao Ước Mới, lập bằng Máu Thầy ; mỗi khi uống, anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy.” 26 Thật vậy, cho tới ngày Chúa đến, mỗi lần ăn Bánh và uống Chén này, là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết.

33 Cho nên, thưa anh em, khi họp nhau để dùng bữa, anh em hãy đợi nhau.

Tung hô Tin Mừng

Ga 3,16

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì được sống muôn đời. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng: Lc 7,1-10

Ngay cả trong dân Ít-ra-en, tôi cũng chưa thấy một người nào có lòng tin mạnh như thế.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

1 Khi ấy, sau khi giảng dạy dân chúng, Đức Giê-su vào thành Ca-phác-na-um. 2 Một viên đại đội trưởng kia có người nô lệ bệnh nặng gần chết. Ông ta yêu quý người ấy lắm. 3 Khi nghe đồn về Đức Giê-su, ông cho mấy kỳ mục của người Do-thái đi xin Người đến cứu sống người nô lệ của ông.

4 Họ đến gặp Đức Giê-su và khẩn khoản nài xin Người rằng : “Thưa Ngài, ông ấy đáng được Ngài làm ơn cho. 5 Vì ông quý mến dân ta. Vả lại chính ông đã xây cất hội đường cho chúng ta.” 6 Đức Giê-su liền đi với họ. Khi Người còn cách nhà viên sĩ quan không bao xa, thì ông này cho bạn hữu ra nói với Người : “Thưa Ngài, không dám phiền Ngài quá như vậy, vì tôi không đáng rước Ngài vào nhà tôi. 7 Cũng vì thế, tôi không nghĩ mình xứng đáng đến gặp Ngài. Nhưng xin Ngài cứ nói một lời, thì đầy tớ của tôi được khỏi bệnh. 8 Vì chính tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này : ‘Đi !’ là nó đi ; bảo người kia : ‘Đến !’ là nó đến ; và bảo người nô lệ của tôi : ‘Làm cái này !’ là nó làm.” 9 Nghe vậy, Đức Giê-su thán phục ông ta, Người quay lại nói với đám đông đang theo Người rằng : “Tôi nói cho các ông hay : ngay cả trong dân Ít-ra-en, tôi cũng chưa thấy một người nào có lòng tin mạnh như thế.” 10 Về đến nhà, những người đã được sai đi thấy người nô lệ đã khỏi hẳn.

Jesus, I love You!
Jesus, I love You!

THỨ HAI TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN

Danh Thánh Đức Maria

(Lc 1,39-47)

Lời Chúa Cha chỉ dạy

Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,

Lời Chúa ngày hôm nay mời gọi mọi người hãy nhìn lên hình ảnh mẫu gương của Đức Maria. Mẹ là Đấng Đầy Ân Sủng, là người phụ nữ diễm phúc nhất, vì Mẹ đã tin và sống theo Lời của Thiên Chúa một cách tuyệt đối. Đây là niềm tin của một con người với Thiên Chúa. Mẹ hoàn toàn tin tưởng, tín thác nơi Thiên Chúa để Ngài dẫn dắt đi trên hành trình mang ơn cứu độ của Thiên Chúa đến với toàn thể nhân loại. Mẹ không dùng lý trí và ý riêng của mình để suy xét niềm tin của Mẹ vào Thiên Chúa. Mẹ đã hoàn toàn tín thác, tin tưởng vào Thiên Chúa và để cho Ngài dẫn dắt. Chính vì niềm tin đó, mà khi Mẹ mang thai con Thiên Chúa dưới tác động của Chúa Thánh Thần, Mẹ đã hân hoan vui mừng đi đến viếng thăm chị họ là bà Elizabeth và ông Dacaria. Khi Mẹ đi thăm viếng chính là lúc Mẹ mang Chúa Cứu Thế đến cho toàn thể nhân loại. Mẹ được đặc sủng là đầy ơn thánh của Thiên Chúa. Mẹ không giữ riêng đặc sủng đó cho chính mình mà Mẹ luôn chia sẻ, trao ban cho toàn thể nhân loại. 

Hôm nay, Thiên Chúa muốn toàn thể nhân loại hãy nhìn và học theo mẫu gương Đức tin tuyệt đối của Mẹ vào Thiên Chúa; và việc Mẹ đã chia sẻ những ân sủng đã nhận được từ Thiên Chúa cho mỗi người, để mỗi người cũng hãy chia sẻ niềm tin của mình vào Thiên Chúa cho người khác, nhờ đó sẽ giúp cho họ tin nhận về Thiên Chúa Tình Yêu, và sống theo những điều Ngài truyền dạy để họ cũng được đón nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa muốn mang ơn cứu độ của Ngài đến cho tất cả mọi người là thụ tạo mà Thiên Chúa dựng nên.

Vì thế, Lời Chúa ngày hôm nay mời gọi mọi người: 

– Hãy học theo gương Mẹ sống trọn niềm tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa quyền năng. Ngài là một Thiên Chúa thật, là Thiên Chúa Hằng Sống luôn hiện diện và đồng hành cùng với con người để bảo vệ, gìn giữ con người khỏi ác thần. 

– Hãy chạy đến với Mẹ Maria, Mẹ sẽ che chở, bảo vệ và ban ơn cho tất cả những ai biết chạy đến kêu xin Thiên Chúa và kêu cầu đến danh thánh Mẹ Maria. Mẹ không phân biệt một người nào, một tôn giáo nào. Mẹ yêu hết tất cả các con cái của Mẹ, Mẹ luôn mong chờ mọi người hãy chạy đến với Thiên Chúa và Mẹ Maria. Mẹ sẽ cầu bầu cùng Thiên Chúa và ban ơn cho những ai tin tưởng, tín thác tuyệt đối vào Thiên Chúa và Mẹ Maria. 

Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.

Giờ Kinh 3h00 Chiều Nhà Chúa Cha
Free counters!

Leave a Reply

%d bloggers like this: