Thứ Hai Tuần XVIII , Mùa Thường Niên, (Mt 14,13-21), Lời Hằng Sống

Lời Hằng Sống

“Ở đây, chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá !” Mt 14, 17

“Ở đây, chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá !” Mt 14, 17

BÀI ĐỌC NGÀY HÔM NAY

Thứ Hai Tuần XVIII – Mùa Thường Niên

Bài đọc 1           Gr 28,1-17

Ông Kha-nan-gia, Đức Chúa chẳng hề sai ông, thế mà ông lại làm cho dân này tin vào điều dối trá.

Bài trích sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a.

1 Một ngày trong tháng năm, năm thứ tư triều Xít-ki-gia-hu, vua Giu-đa, ngôn sứ Kha-nan-gia, con ông Át-dua, người Ghíp-ôn, nói với ông Giê-rê-mi-a trong Nhà Đức Chúa, trước mặt các tư tế và toàn dân rằng : 2 “Đức Chúa các đạo binh, Thiên Chúa Ít-ra-en, phán như sau : Ta sẽ bẻ gãy ách của vua Ba-by-lon. 3 Còn hai năm nữa, Ta sẽ đem về nơi này mọi đồ dùng trong Nhà Đức Chúa, mà Na-bu-cô-đô-nô-xo, vua Ba-by-lon, đã lấy ra khỏi nơi này đưa sang Ba-by-lon. 4 Cả Giơ-khon-gia, con của Giơ-hô-gia-kim, vua Giu-đa và tất cả những người Giu-đa bị lưu đày sang Ba-by-lon, chính Ta sẽ dẫn chúng về nơi đây, – sấm ngôn của Đức Chúa -, vì Ta bẻ gãy ách của vua Ba-by-lon !”

5 Bấy giờ ngôn sứ Giê-rê-mi-a trả lời ngôn sứ Kha-nan-gia trước mặt các tư tế và toàn dân đang đứng trong Nhà Đức Chúa. 6 Ngôn sứ Giê-rê-mi-a nói : “A-men ! Ước gì Đức Chúa làm như thế ! Ước gì Người thực hiện các điều ông vừa tuyên sấm, và đưa các đồ dùng trong Nhà Đức Chúa cũng như tất cả những người lưu đày từ Ba-by-lon trở lại nơi này. 7 Nhưng xin ông lưu ý đến lời tôi sắp nói cho ông và cho toàn dân nghe đây : 8 Các ngôn sứ có trước tôi và ông từ ngàn xưa đã tuyên sấm về nhiều xứ sở và vương quốc hùng mạnh, là sẽ có chiến tranh, tai ương và ôn dịch ; 9 còn ngôn sứ nào tuyên sấm có bình an, thì chỉ khi nào lời ngôn sứ ấy ứng nghiệm, ông mới được nhìn nhận là ngôn sứ được Đức Chúa thật sự sai đến !”

10 Bấy giờ ngôn sứ Kha-nan-gia tháo cái gông ra khỏi cổ ngôn sứ Giê-rê-mi-a và bẻ gãy. 11 Rồi ông Kha-nan-gia nói trước mặt toàn dân rằng : “Đức Chúa phán như sau : Cũng giống như thế này, hai năm nữa, Ta sẽ bẻ gãy cái ách của Na-bu-cô-đô-nô-xo, vua Ba-by-lon, không còn để nó đè trên cổ mọi dân tộc.” Sau đó ngôn sứ Giê-rê-mi-a bỏ đi.

12 Nhưng, sau khi ngôn sứ Kha-nan-gia bẻ gãy cái gông mà ông đã tháo ra khỏi cổ ngôn sứ Giê-rê-mi-a, có lời Đức Chúa phán với ông Giê-rê-mi-a rằng : 13 “Hãy đi nói với Kha-nan-gia : Đức Chúa phán như sau : Ngươi đã bẻ gãy những cái gông bằng gỗ, thì hãy làm những cái gông bằng sắt thế vào ! 14 Quả thật, Đức Chúa các đạo binh, Thiên Chúa Ít-ra-en, phán như sau : Ta sẽ quàng một cái ách bằng sắt vào cổ tất cả các dân tộc này, khiến chúng phải làm tôi Na-bu-cô-đô-nô-xo, vua Ba-by-lon, và chúng sẽ làm tôi nó. Ngay cả những giống vật ngoài đồng, Ta cũng trao cho nó.”

15 Khi ấy, ngôn sứ Giê-rê-mi-a nói với ngôn sứ Kha-nan-gia : “Ông Kha-nan-gia, hãy nghe đây, Đức Chúa chẳng hề sai ông, thế mà ông lại làm cho dân này tin vào điều dối trá. 16 Bởi thế, Đức Chúa phán như sau : Này, Ta sẽ bứng ngươi ra khỏi mặt đất : Ngay năm nay, ngươi sẽ phải chết vì ngươi đã hô hào nổi loạn chống Đức Chúa.”

17 Ngôn sứ Kha-nan-gia đã chết vào tháng bảy năm ấy.

Đáp ca         Tv 118,29 và 43.79-80.95 và 102 (Đ. c.68b)

Đ.Lạy Chúa, thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con.

29Xin giúp con tránh đường xảo trá
và thương ban cho con luật pháp Ngài.
43Xin đừng cất khỏi miệng con lời chân lý,
vì quyết định của Ngài, con vẫn cậy trông.

Đ.Lạy Chúa, thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con.

79Kẻ kính sợ Ngài, kẻ am tường thánh ý,
mong sao họ quay về với con.
80Xin cho con hết lòng tuân theo thánh chỉ,
để con khỏi nhục nhã ê chề.

Đ.Lạy Chúa, thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con.

95Bọn gian ác rình hãm hại con,
thánh ý Ngài, con chú tâm suy gẫm.
102Con chẳng lìa xa điều Ngài quyết định,
bởi chính Ngài chỉ giáo cho con.

Đ.Lạy Chúa, thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con.

Tung hô Tin Mừng          Mt 4,4b

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra. Ha-lê-lui-a.

TIN MỪNG NGÀY HÔM NAY

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (Mt 14,13-21)

13 Khi ấy, được tin ông Gio-an Tẩy Giả chết, Đức Giê-su xuống thuyền đến một chỗ hoang vắng riêng biệt. Nghe biết vậy, đông đảo dân chúng từ các thành đi bộ mà theo Người. 14 Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương, và chữa lành các bệnh nhân của họ.

15 Chiều đến, các môn đệ lại gần thưa với Người : “Nơi đây hoang vắng, và đã muộn rồi, vậy xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn.” 16 Đức Giê-su bảo : “Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn.” 17 Các ông đáp : “Ở đây, chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá !” 18 Người bảo : “Đem lại đây cho Thầy !” 19 Sau đó, Người truyền cho dân chúng ngồi xuống cỏ. Người cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra, trao cho môn đệ, và môn đệ trao cho đám đông. 20 Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại được mười hai giỏ đầy. 21 Số người ăn khoảng chừng năm ngàn đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con.

Đó là Lời Chúa.

Lạy Chúa Kito, ngợi khen Chúa.

Jesus, I Love You!
Jesus, I Love You!

THỨ HAI TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN

(Mt 14,13-21)

Lời Chúa Cha chỉ dạy

 Kính thưa cộng đoàn dân Chúa, 

Lời Chúa trong bài Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu làm phép hóa bánh ra nhiều để nuôi dân chúng. Điều này tiên báo về tình yêu của Thiên Chúa luôn yêu thương và ở cùng với con người trong Bí Tích Thánh Thể. 

Đức Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa xuống thế làm người, Ngài đã chịu nạn, chịu chết và sống lại, và Ngài sẽ ở cùng với con người cho đến tận thế, đó là trong Bí Tích Thánh Thể. Bí Tích Thánh Thể chính là Thân Mình của Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa. Trong Thánh Lễ, sau khi vị linh mục đọc lời truyền phép và đọc lời nguyện trên bánh và rượu: “Đây là Mình Thầy, đây là Máu Thầy sẽ đổ ra vì anh em” thì Thiên Chúa hiện diện thực sự trong bánh và rượu. Tất cả những ai có niềm tin và có tình yêu vào Thiên Chúa một cách tuyệt đối thì sẽ nhận ra chính Thiên Chúa Tình Yêu đang thật sự hiện diện trong Bí Tích Thánh Thể. 

Hôm nay, Lời Chúa muốn mời gọi mọi người: hãy ý thức về tình yêu thương mà Thiên Chúa dành cho con người bằng việc Ngài hiến chính mạng sống của Ngài cho nhân loại. Ai yêu mến Thiên Chúa thì hãy đến và ở lại với Ngài trong Bí Tích Thánh Thể. Những ai muốn trở nên một với Ngài thì hãy tẩy rửa tâm hồn trong sạch để đón nhận chính Con Thiên Chúa ngự trong lòng của mình.

Ngài cũng muốn nhắc nhở cho mọi người biết rằng: ở đâu có Thiên Chúa thì nơi đó có bình an và hạnh phúc, nơi đó có Nước Trời. Vì vậy, mọi người hãy chạy đến với tình thương của Thiên Chúa Ba Ngôi đang hiện diện trong Bí Tích Thánh Thể. Ngài luôn mở rộng trái tim để chờ đón tất cả các con cái của Ngài. 

Khi Chúa Giêsu nhìn thấy đám đông dân chúng, Ngài đã chạnh lòng thương xót và từ lòng thương xót đó Ngài đã cầu xin Chúa Cha làm phép lạ hóa năm chiếc bánh và hai con cá cho dân chúng được ăn no nê. Đây cũng chính là hình ảnh tiên báo về Bí Tích Thánh Thể mà Thiên Chúa muốn trao ban cho con người, để khi con người đón rước Ngài vào trong cung lòng, được Ngài nuôi dưỡng về linh hồn và thể xác. Nơi đâu có Thiên Chúa ngự trị, nơi đó có bình an và hạnh phúc. Không gì hạnh phúc cho bằng được Thiên Chúa ngự trong cung lòng của mình.

Hãy tạ ơn Thiên Chúa, hãy giữ cho tâm hồn được trong sạch để Thiên Chúa ngự vào trong lòng vì tâm hồn của mỗi người chính là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Hãy tin và đón rước Thiên Chúa ngự vào trong tâm hồn của mình để được sống đời đời cùng với Ngài. 

Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.

Giờ Kinh 3h00 Chiều Nhà Chúa Cha
Free counters!

Leave a Reply

%d bloggers like this: