Thứ Hai Tuần XIX Thường Niên – Mt 17, 22-27 – Lời Chúa mỗi ngày

“Con Người sắp bị nộp vào tay người đời, 23 họ sẽ giết chết Người, và ngày thứ ba Người sẽ trỗi dậy.”
“Con Người sắp bị nộp vào tay người đời, 23 họ sẽ giết chết Người, và ngày thứ ba Người sẽ trỗi dậy.”

Bài đọc 1 : Ed 1,2-5.24-28c

Đó là một cái gì trông tựa vinh quang của Đức Chúa.

Bài trích sách ngôn sứ Ê-dê-ki-en.

2 Ngày mồng năm trong tháng – vào năm thứ năm kể từ khi vua Giô-gia-khin bị đi đày -, 3 có lời Đức Chúa phán với tư tế Ê-dê-ki-en, con ông Bu-di, trong xứ Can-đê, bên bờ sông Cơ-va. Ở đó, tay Đức Chúa đặt trên ông.

4 Tôi nhìn, thì kìa một cơn gió bão từ phương Bắc thổi đến ; có đám mây lớn, có lửa loé ra và ánh sáng chiếu toả chung quanh ; ở chính giữa như có một kim loại lấp lánh, ở chính giữa lửa. 5 Ở chính giữa, có cái gì tựa như bốn sinh vật. Đây là dáng vẻ của chúng : chúng trông giống như người ta.

24 Khi chúng đi, tôi nghe tiếng cánh vẫy giống như tiếng nước chảy mạnh ; như tiếng của Đấng Toàn Năng, tiếng ấy ồn ào như tiếng trong một doanh trại. Khi chúng dừng lại, thì cánh rủ xuống. 25 Có tiếng vọng xuống từ trên cái vòm, ngay trên đầu chúng.

26 Từ trên cái vòm, ngay trên đầu chúng, có cái gì giống như đá lam ngọc, tựa như cái ngai, và trên cái tựa như cái ngai đó, có cái gì trông như hình dáng một người ở trên ngai đó, ở trên cao. 27 Và tôi thấy có cái gì giống như kim loại lấp lánh, giống như một đám lửa bao quanh, từ khoảng coi như ngang lưng trở lên, còn từ khoảng coi như ngang lưng trở xuống, tôi thấy có cái gì giống như một đám lửa và ánh sáng chiếu toả chung quanh. 28c Như hình cầu vồng xuất hiện trên mây một ngày mưa thế nào, thì ánh sáng chiếu toả chung quanh cũng như vậy. Đó là một cái gì trông tựa vinh quang của Đức Chúa. Vừa thấy thế, tôi liền sấp mặt xuống.

Tung hô Tin Mừng

x. 2 Tx 2,14

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Thiên Chúa đã dùng Tin Mừng mà kêu gọi chúng ta, để chúng ta được hưởng vinh quang của Chúa chúng ta là Đức Giê-su Ki-tô. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng: Mt 17,22-27

Họ sẽ giết chết Người, và Người sẽ trỗi dậy. Con cái được miễn đóng sưu nộp thuế.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

22 Khi ấy, Đức Giê-su và các môn đệ tụ họp ở miền Ga-li-lê, Người nói với các ông : “Con Người sắp bị nộp vào tay người đời, 23 họ sẽ giết chết Người, và ngày thứ ba Người sẽ trỗi dậy.” Các môn đệ buồn phiền lắm.

24 Khi thầy trò tới Ca-phác-na-um, thì những người thu thuế cho đền thờ đến hỏi ông Phê-rô : “Thầy các ông không nộp thuế sao ?” 25 Ông đáp : “Có chứ !” Ông về tới nhà, Đức Giê-su hỏi đón ông : “Anh Si-môn, anh nghĩ sao ? Vua chúa trần gian bắt ai đóng sưu nộp thuế ? Con cái mình hay người ngoài ?” 26 Ông Phê-rô đáp : “Thưa, người ngoài.” Đức Giê-su liền bảo : “Vậy thì con cái được miễn. 27 Nhưng để khỏi làm cớ cho họ sa ngã, anh hãy ra biển thả câu ; con cá nào câu được trước hết, thì bắt lấy, mở miệng nó ra : anh sẽ thấy một đồng tiền bốn quan ; anh lấy đồng tiền ấy, nộp thuế cho họ, phần của Thầy và phần của anh.”

Đó là Lời Chúa.

Lạy Chúa Kito, ngợi khen Chúa.

Jesus, I Love You!
Jesus, I Love You!

THỨ HAI TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN

(Mt 17, 22-27)

Lời Chúa Cha chỉ dạy

Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,

Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay thuật lại hai việc: Chúa Giêsu báo cho các môn đệ biết, Ngài sắp lên Giêrusalem để chịu chết, và sau ba ngày Ngài sẽ sống lại, và về việc nộp thuế cho Xêda.

Việc Chúa Giêsu nói ông Phêrô nộp thuế cho Xêda, cho thấy: Thiên Chúa là Đấng có toàn quyền trên vũ trụ và con người, nhưng Ngài luôn tự hạ mình, làm thân phận con người như bao người khác để yêu thương, ở cùng và đồng hành với nỗi thống khổ của con người. Ngài đã trở nên bé nhỏ thấp hèn khi chấp nhận thi hành luật lệ của con người là nộp thuế cho Xêda. Ngài làm thế là vì yêu thương và muốn hòa hợp, đồng hành, nâng đỡ những con người thấp hèn, bất hạnh phải chịu những luật lệ của con người đưa ra. Qua đó, Ngài muốn chỉ dạy cho mọi người: giữa con người với nhau thì mọi người hãy biết sống hòa hợp, hòa đồng; đừng kiêu ngạo, tự mãn; đừng cho mình là người có quyền hành phán xét trên người khác, vì chỉ có một mình Thiên Chúa là Đấng ra lề luật và có quyền phán xét con người theo luật của Ngài.

Lời Chúa ngày hôm nay, cũng nói về việc Chúa Giêsu loan báo cho các môn đệ biết trước về cái chết của Ngài, và các môn đệ rất buồn rầu, cho thấy: trong tâm trí và suy nghĩ của các môn đệ, các ông vẫn nghĩ rằng: theo Chúa thì sẽ được quyền thế, vinh quang ở thế gian này; nhưng các ông quên rằng: đời sống vinh quang vĩnh cửu chính là ở Nước Trời mai sau. Trong công trình cứu độ của Thiên Chúa, thì Đức Giêsu phải trải qua đau khổ rồi mới tới vinh quang. Các môn đệ không nhận ra được rằng: đằng sau cái chết của Chúa Giêsu thì sau ba ngày Ngài sẽ sống lại vinh quang.

Vì thế, Lời Chúa ngày hôm nay mời gọi mọi người: hãy tỉnh thức hơn nữa, hãy tin tưởng, tín thác tuyệt đối vào Thiên Chúa Tình Yêu. Chỉ có Ngài là Đấng có toàn quyền và là Đấng ban ơn cứu độ cho con người. Vì vậy, mọi người hãy hân hoan, vui mừng và tin vào sự sống lại của Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa. Ngài sẽ luôn ban bình an, hạnh phúc và đồng hành, ở cùng với con người cho đến tận thế. Thế nên, mọi người đừng lo lắng, đừng sợ hãi, đừng bất an khi gặp phải những khó khăn, thử thách do thế gian mang lại. Thiên Chúa sẽ ban sự sống đời đời cho bất cứ ai biết tín thác, và trông cậy vào nơi Ngài. 

Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.

Giờ Kinh 3h00 Chiều Nhà Chúa Cha
Free counters!

Leave a Reply

%d bloggers like this: