Thứ Hai Tuần XIII Thường Niên – (Mt 8, 18-22) – Lời Chúa mỗi ngày

Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu. (Mt 8, 20)

Thứ Hai Tuần XIII – Mùa Thường Niên

Bài đọc 1           Am 2,6-10.13-16

Chúng đạp đầu kẻ yếu thế xuống bùn đen.

Bài trích sách ngôn sứ A-mốt.

6Đức Chúa phán thế này : Vì tội của Ít-ra-en đã lên tới cực độ,
Ta sẽ không rút lại bản án.
Vì chúng bán người công chính để lấy tiền,
bán kẻ nghèo khổ với giá một đôi giày.
7Vì chúng đạp đầu kẻ yếu thế xuống bùn đen
và xô người khiêm hạ ra khỏi đường lộ.
Vì cả con lẫn cha đi lại với cùng một ả,
mà làm ô nhục danh thánh của Ta.
8Vì y phục người ta cầm cố,
chúng nằm lên trên, ngay bên mọi bàn thờ,
và rượu của người bị nộp phạt,
chúng đem uống tại đền thờ Thiên Chúa của chúng.
9Còn Ta, trước kia
Ta đã từng diệt trừ người E-mô-ri khỏi mắt họ.
Bọn người này cao lớn như cây hương nam
và hùng mạnh như cây sồi.
Ta đã diệt hoa trái bên trên
và gốc rễ bên dưới của bọn chúng.
10Chính Ta đã đem các ngươi lên khỏi đất Ai-cập,
dẫn các ngươi đi trong sa mạc bốn mươi năm trường
để các ngươi chiếm hữu đất của người E-mô-ri.
13Vậy này đây, ta sắp cán lên các ngươi
như chiếc xe chất đầy lúa cán lên mặt đất.
14Trong ngày ấy, kẻ lanh lẹ hết đường trốn chạy,
người mạnh mẽ vô phương thi thố sức lực mình,
trang dũng sĩ cũng không thoát chết,
15người cầm cung nào đứng vững nổi,
kẻ nhanh chân chẳng thoát được đâu,
người cỡi ngựa cũng không thoát chết,
16người can đảm nhất trong đám dũng sĩ
sẽ phải mình trần mà chạy trốn,
– sấm ngôn của Đức Chúa.

Đáp ca         Tv 49,16bc-17.18-19.20-21.22-23 (Đ. c.22a)

Đ.Hỡi những người lãng quên Thiên Chúa, gắng mà hiểu cho tường.

16bc“Thánh chỉ của Ta, sao ngươi thường nhắc nhở,
mở miệng ra là chữ thánh ước trên môi ?
17“Nhưng chính ngươi lại ghét điều sửa dạy,
lời Ta truyền, đem vất bỏ sau lưng.

Đ.Hỡi những người lãng quên Thiên Chúa, gắng mà hiểu cho tường.

18Gặp tên trộm đạo, ngươi hùa theo nó,
với bọn gian dâm, cũng lại thông đồng.
19Miệng tha hồ nói năng ác độc,
ba tấc lưỡi đặt điều xảo trá ;

Đ.Hỡi những người lãng quên Thiên Chúa, gắng mà hiểu cho tường.

20Hễ ngồi lê là bới xấu anh em
và bêu diếu cả người ruột thịt.
21“Ngươi làm thế, chẳng lẽ Ta thinh lặng,
ngươi tưởng rằng Ta cũng giống ngươi sao ?
Này đây Ta khiển trách,
những tội kia, Ta vạch rõ ngươi xem.

Đ.Hỡi những người lãng quên Thiên Chúa, gắng mà hiểu cho tường.

22“Hỡi những người lãng quên Thượng Đế,
gắng mà hiểu cho tường,
kẻo rồi Ta xé nát, chẳng còn ai cứu thoát được đâu !
23“Kẻ dâng lời tạ ơn làm hy lễ, sẽ làm hiển danh Ta.
Ai sống đời hoàn hảo, Ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời.”

Đ.Hỡi những người lãng quên Thiên Chúa, gắng mà hiểu cho tường.

Tung hô Tin Mừng          x. Tv 94,7b.8a

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.

Ngày hôm nay, anh em chớ cứng lòng,

nhưng hãy nghe tiếng Chúa. Ha-lê-lui-a.

TIN MỪNG NGÀY HÔM NAY

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (Mt 8,18-22)

18 Khi ấy, thấy xung quanh có đám đông, Đức Giê-su ra lệnh sang bờ bên kia. 19 Một kinh sư tiến đến thưa Người rằng : “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo.” 20 Đức Giê-su trả lời : “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.”

21 Một môn đệ khác thưa với Người : “Thưa Ngài, xin cho phép con về chôn cất cha con trước đã.” 22 Nhưng Đức Giê-su bảo : “Anh hãy đi theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ.”

Đó là Lời Chúa.

Lạy Chúa Kito, ngợi khen Chúa.

Jesus, I love You!
Jesus, I trust in you!

THỨ HAI TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN

(Mt 8,18-22)

Lời Chúa Cha chỉ dạy

Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,

Lời Chúa ngày hôm nay nói về điều kiện để đi theo ơn gọi sứ mạng tận hiến cùng với Đức Giêsu Kitô. Chính đời sống ơn gọi sứ mạng của Đức Giêsu Kitô là một mẫu gương, là bằng chứng, là nhân chứng sống động ở trên trần gian này cho tất cả những ai muốn dấn thân bước đi trên con đường tận hiến cho Thiên Chúa Cha. Trên thế gian này chỉ có duy nhất mẫu gương đời sống tận hiến của Đức Giêsu Kitô là cao quý và trọn hảo, không có một ơn gọi sứ mạng nào trọn hảo bằng.

Hình ảnh đời sống tận hiến trọn hảo của Đức Giêsu Kitô được thể hiện qua hai câu trả lời của Ngài với những người xin đi theo Ngài, đó là: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ tựa đầu” và “anh hãy theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết”. Qua hai câu đó, cho thấy rằng: ai bước đi theo Đức Giêsu Kitô sẽ phải vất vả nay đây mai đó, không có chỗ nào là nhà duy nhất của mình, vì đối với Thiên Chúa tất cả đều thuộc về nhà của Ngài. Ai sẵn sàng dấn thân bước đi theo Đức Giêsu Kitô thì sẽ phải đón nhận những khó khăn, thử thách như hình ảnh của Đức Giêsu Kitô đã đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa; ở đây không phải là nói về chính con người của Đức Giêsu Kitô hiện thực đi khắp thế gian, nhưng của chính những con người đang sống là các môn đệ của Ngài, chính họ là những hình ảnh sống động của Đức Giêsu Kitô, đi khắp thế gian để rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa, kêu gọi con người ăn năn, sám hối bỏ đàng tội lỗi mà quay trở về với Ngài. Đời sống ra đi rao giảng Tin Mừng là chấp nhận một cuộc sống bấp bênh như Thầy của mình. Thiên Chúa cho biết khắp nơi, trên trời dưới đất mọi sự hiện hữu đều là do Ngài tạo thành, đều thuộc về Thiên Chúa. Vì vậy, đối với những ai bước theo Đức Giêsu Kitô trên con đường tận hiến đừng lo lắng băn khoăn về của cải, vật chất, nhà cửa nơi thế gian này. Hãy tin tưởng phó thác vào Thiên Chúa và quyền năng sức mạnh của Ngài.

Lời Chúa muốn nhấn mạnh đến sự từ bỏ những lưu luyến của trần gian đối với những người đi theo Chúa và cứ tin tưởng vào sự quan phòng chăm sóc của Thiên Chúa Cha. Ngài cũng mời gọi những người khi đã bước đi theo Chúa thì phải đặt Thiên Chúa lên trên mọi sinh hoạt cuộc sống hằng ngày của mình. Hãy dứt bỏ mọi thứ của cải, vật chất và mọi tiện nghi cuộc sống của con người mà phó thác vào lòng Chúa thương xót và sự quan phòng yêu thương của Thiên Chúa Cha, cứ an tâm vững lòng làm việc cho Thiên Chúa, Ngài sẽ quan phòng hoàn trọn cho mọi việc ở trên thế gian này. Đó là lời mời gọi của Thiên Chúa dành cho những ai muốn tận hiến và bước đi trên con đường ơn gọi sứ mạng làm ngôn sứ cho Thiên Chúa Cha.

Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.

Giờ Kinh 3h00 Chiều – Suy Niệm Lời Chúa ( Mt 8, 18-22)
Free counters!

Leave a Reply

%d bloggers like this: