Thứ Hai Tuần XI Thường Niên – Lời Chúa Mỗi Ngày ( Mt 5, 38-42)

Mt 5, 39
Thầy bảo anh em: Đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. (Mt 5, 39)

Thầy bảo anh em: Đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. (Mt 5, 39)

BÀI ĐỌC NGÀY HÔM NAY

Thứ Hai Tuần XI – Mùa Thường Niên

Bài đọc 1           1 V 21,1-16

Ông Na-vốt đã bị ném đá chết.

Bài trích sách các Vua quyển thứ nhất.

1 Hồi đó, ông Na-vốt người Gít-rơ-en có một vườn nho bên cạnh cung điện vua A-kháp, vua Sa-ma-ri. 2 Vua A-kháp nói với ông Na-vốt rằng : “Hãy nhượng vườn nho của ngươi cho ta, để ta làm vườn rau, vì nó ở ngay sát cạnh nhà ta. Để bù lại, ta sẽ cho ngươi một vườn nho tốt hơn, hay là, nếu ngươi muốn, giá bao nhiêu, ta sẽ trả bằng bạc.” 3 Nhưng ông Na-vốt thưa với vua A-kháp : “Xin Đức Chúa đừng để tôi nhượng gia sản của tổ tiên tôi cho ngài !”

4 Vua A-kháp trở về nhà buồn rầu và bực bội vì lời ông Na-vốt, người Gít-rơ-en đã nói với vua : “Tôi sẽ không nhượng gia sản của tổ tiên tôi cho vua.” Vua nằm trên giường, quay mặt đi, và không chịu ăn uống gì. 5 Hoàng hậu I-de-ven đi vào, nói với vua : “Tại sao tâm thần vua buồn rầu, và vua không chịu ăn uống gì như vậy ?” 6 Vua trả lời : “Tôi đã nói chuyện với Na-vốt người Gít-rơ-en và bảo nó : Hãy nhượng vườn nho của ngươi cho ta mà lấy tiền, hoặc, nếu ngươi muốn, ta sẽ đổi cho một vườn nho khác. Nhưng nó lại nói : ‘Tôi không nhượng vườn nho của tôi cho vua được’.” 7 Bấy giờ hoàng hậu I-de-ven nói với vua : “Vua cai trị Ít-ra-en hay thật ! Mời vua dậy mà ăn cho lòng phấn khởi lên ! Thiếp sẽ tặng vua vườn nho của Na-vốt người Gít-rơ-en.”

8 Bấy giờ, bà nhân danh vua A-kháp viết thư, rồi dùng con dấu của vua mà đóng ấn, và gửi cho các kỳ mục và thân hào cư ngụ trong thành với ông Na-vốt. 9 Trong thư bà viết rằng : “Hãy công bố một thời kỳ chay tịnh và đặt Na-vốt ngồi ở hàng đầu dân chúng. 10 Hãy đặt hai đứa vô lại ngồi đối diện với nó, để chúng tố cáo nó : ‘Ông đã nguyền rủa Thiên Chúa và đức vua.’ Và hãy đem nó ra ngoài ném đá cho chết.”

11 Dân chúng, kỳ mục và thân hào cư ngụ trong thành làm theo lệnh bà I-de-ven như trong thư bà đã viết gửi cho họ. 12 Họ công bố thời kỳ chay tịnh và đặt ông Na-vốt ngồi ở hàng đầu dân chúng. 13 Rồi có hai kẻ vô lại đi vào, ngồi đối diện với ông. Những kẻ vô lại ấy tố cáo ông Na-vốt trước mặt dân rằng : “Na-vốt đã nguyền rủa Thiên Chúa và đức vua.” Họ liền đưa ông ra ngoài thành và ném đá ông. Ông đã chết. 14 Họ sai người đi nói với bà I-de-ven : “Na-vốt đã bị ném đá chết.” 15 Khi bà I-de-ven nghe biết ông Na-vốt đã bị ném đá chết, thì bà nói với vua A-kháp : “Xin vua đứng dậy và chiếm đoạt vườn nho của Na-vốt, người Gít-rơ-en, kẻ đã từ chối không chịu nhượng cho ngài để lấy tiền, vì Na-vốt không còn sống nữa, nó chết rồi.” 16 Khi nghe biết ông Na-vốt đã chết, vua A-kháp đứng dậy, xuống chiếm đoạt vườn nho của ông Na-vốt, người Gít-rơ-en.

Đáp ca         Tv 5,2-3.5-6a.6b-7 (Đ. c.2b)

Đ.Lạy Chúa, xin hiểu thấu điều con thầm thĩ nguyện xin.

2Lạy Chúa, xin lắng tai nghe lời con nói,
hiểu thấu điều con thầm thĩ nguyện xin.
3Lạy Đức Vua là Thiên Chúa con thờ,
xin Ngài nghe tiếng con đang cầu cứu.

Đ.Lạy Chúa, xin hiểu thấu điều con thầm thĩ nguyện xin.

5Ngài không phải là một vị thần ưa điều ác,
ác nhân đâu được ở với Ngài,
6atrước nhan Ngài, đứa kiêu căng làm sao đứng vững !

Đ.Lạy Chúa, xin hiểu thấu điều con thầm thĩ nguyện xin.

6bNgài ghét những kẻ làm điều ác.7diệt trừ bọn điêu ngoa,
kinh tởm lũ giết người,
gớm ghê phường giảo quyệt.

Đ.Lạy Chúa, xin hiểu thấu điều con thầm thĩ nguyện xin.

Tung hô Tin Mừng          Tv 118,105

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Ha-lê-lui-a.

TIN MỪNG NGÀY HÔM NAY

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (Mt 5,38-42)

38 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Anh em đã nghe Luật dạy rằng : Mắt đền mắt, răng đền răng. 39 Còn Thầy, Thầy bảo anh em : đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. 40 Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. 41 Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. 42 Ai xin, thì hãy cho ; ai muốn vay mượn, thì đừng ngoảnh mặt đi.

Đó là Lời Chúa.

Lạy Chúa Kito, ngợi khen Chúa.

Jesus, I love You!
Jesus, I trust in you!

THỨ HAI TUẦN XI THƯỜNG NIÊN
(Mt 5,38-42)

Lời Chúa Cha chỉ dạy

Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,

Lời Chúa trong bài Tin Mừng hôm nay cho mọi người biết: Lề Luật của con người thời xưa dạy rằng: “Mắt đền mắt, răng đền răng”. Vào thời điểm hoàn cảnh xã hội thời đó, thì Luật “mắt đền mắt, răng đền răng” đó là Luật của sự công bằng, phải đền trả; và con người xem Luật đó là phù hợp và hoàn hảo. Nhưng khi Chúa Giêsu là Thiên Chúa xuống thế làm người, Ngài đã kiện toàn Lề Luật cũ, và Ngài ban cho con người Lề Luật mới tốt đẹp và hoàn hảo hơn.

Vậy, Lề Luật tốt đẹp và hoàn hảo đó là gì?
Thưa: Đó là Luật yêu thương, bác ái, tha thứ, khiêm nhường, tự hạ, hy sinh chính bản thân mình cho mọi người.

Chúa Giêsu đến để đem lại sự sống và cứu độ con người. Ngài mời gọi con người, ai thi hành Luật mới của Thiên Chúa trao ban, đó là Luật bác ái, yêu thương thì sẽ được Thiên Chúa cứu độ. Chúa Giêsu Kitô là Đấng ban Luật, và chính Ngài đã làm gương thực hành Luật đó bằng chính sự hy sinh, khiêm nhường, tự hạ, huỷ mình từ thân phận Con Thiên Chúa để đón nhận đau khổ và chết nhục nhã trên thập tự giá để cứu độ con người. Vì thế, Ngài mời gọi con người hãy sống theo Luật yêu thương mà chính Ngài đã là mẫu gương thi hành và giữ Luật đó.

Và trong thời đại ngày hôm nay, Thiên Chúa vẫn luôn khao khát mời gọi mọi người hãy sống và giữ Luật trọn hảo, đó là Luật bác ái. Phải đặt Luật bác ái, tình yêu thương con người trên tất cả mọi Lề Luật. Có như vậy thì con người mới có được sự sống hạnh phúc vĩnh cửu trên Nhà Chúa Cha trên trời.
Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.

Giờ Kinh 3h00 Chiều – Suy Niệm Lời Chúa Mt 5, 38-42
Free counters!

Leave a Reply