Thứ Hai Tuần V Phục Sinh – Thần Khí Sự Thật (Ga 15,26 – 16,4a) – Lời Chúa Mỗi Ngày

Người là Thần Khí Sự Thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy. (Ga 15, 26a)

Người là Thần Khí Sự Thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy. (Ga 15, 26a)

Thứ Hai Tuần VI – Mùa Phục Sinh – Thần Khí Sự Thật (Ga 15,26 – 16,4a)

Bài đọc 1           Cv 16,11-15

Chúa mở lòng cho bà Ly-đi-a để bà chú ý đến những lời ông Phao-lô nói.

Bài trích sách Công vụ Tông Đồ.

11 Hồi ấy, chúng tôi xuống tàu ở Trô-a, đi thẳng đến đảo Xa-mốt-ra-kê, rồi hôm sau đến Nê-a-pô-li. 12 Từ đó chúng tôi đi Phi-líp-phê là thị trấn quan trọng nhất trong hạt ấy của tỉnh Ma-kê-đô-ni-a, và là thuộc địa Rô-ma. Chúng tôi ở lại thành đó mấy ngày. 13 Ngày sa-bát, chúng tôi ra khỏi cổng thành, men theo bờ sông, đến một chỗ chúng tôi đoán chừng có nơi cầu nguyện. Chúng tôi ngồi xuống nói chuyện với những phụ nữ đang họp nhau tại đó. 14 Có một bà tên là Ly-đi-a, quê ở Thy-a-ti-ra, chuyên buôn bán vải điều. Bà là người tôn thờ Thiên Chúa ; bà nghe, và Chúa mở lòng cho bà để bà chú ý đến những lời ông Phao-lô nói. 15 Sau khi bà và cả nhà đã chịu phép rửa, bà mời chúng tôi : “Các ông đã coi tôi là một tín hữu Chúa, thì xin các ông đến ở nhà tôi.” Và bà ép chúng tôi phải nhận lời.

Đáp ca         Tv 149,1-2.3-4.5-6a và 9b (Đ. c.4a) 

Đ.Chúa mến chuộng dân Người.

1Hát lên mừng Chúa một bài ca mới,
ngợi khen Người trong cộng đoàn những kẻ hiếu trung !

2Hỡi Ít-ra-en, nào hoan hỷ,
vì có Chúa là Đấng tạo thành ngươi.
Con cái Xi-on, hãy nhảy mừng,
vì được Chúa làm Vua hiển trị.

Đ.Chúa mến chuộng dân Người.

3Mừng Thánh Danh, nào dâng điệu vũ,
nhịp trống hoạ đàn theo khúc hoan ca.
4Bởi vì Chúa mến chuộng dân Người,
ban cho kẻ nghèo hèn được vẻ vang chiến thắng.

Đ.Chúa mến chuộng dân Người.

5Kẻ hiếu trung hãy vui mừng rạng rỡ,
nào phủ phục mà cất tiếng reo hò,
6amiệng vang lời tán dương Thiên Chúa.
9bĐó là niềm vinh dự cho mọi kẻ trung hiếu với Người.

Đ.Chúa mến chuộng dân Người.

Thứ Hai Tuần VI Phục Sinh Năm C – Ga 15. 26-16,4a – Suy Niệm Lời Chúa Hằng Ngày

Tung hô Tin Mừng          x. Ga 15,26b.27a

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : “Thần Khí sự thật sẽ làm chứng về Thầy. Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng về Thầy.” Ha-lê-lui-a.

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an (Ga 15,26 – 16,4a)

15 26 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy. 27 Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu.

16 1 “Thầy đã nói với anh em các điều ấy, để anh em khỏi bị vấp ngã. 2 Họ sẽ khai trừ anh em khỏi hội đường. Hơn nữa, sẽ đến giờ kẻ nào giết anh em cũng tưởng mình phụng thờ Thiên Chúa. 3 Họ sẽ làm như thế, bởi vì họ không biết Chúa Cha cũng chẳng biết Thầy. 4a Nhưng Thầy đã nói với anh em những điều ấy, để khi đến giờ họ hành động, anh em nhớ lại là Thầy đã nói với anh em rồi.”

Đó là Lời Chúa.

Lạy Chúa Kito, ngợi khen Chúa.

Ngày 23.05.22

THỨ HAI TUẦN VI PHỤC SINH

(Ga 15,26 – 16,4a)

Lời Chúa Cha chỉ dạy

Suy Niệm 

Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,

Chúa Giêsu yêu tất cả các môn đệ của Ngài. Ngài đã dạy dỗ, căn dặn các môn đệ của Ngài khi xưa: Chúa Cha sẽ sai Thần Chân Lý đến để đồng hành và bảo vệ các môn đệ của Ngài. Thần Chân Lý sẽ đến làm chứng sự thật về những lời nói của Chúa Giêsu Kitô là đến từ Thiên Chúa Cha. Và Thần Chân Lý sẽ luôn ở cùng với các môn đệ, để các môn đệ sống và làm đúng những điều Chúa Giêsu đã truyền dạy: là tin vào một Đức Giêsu chịu chết và phục sinh để cứu độ nhân loại. Chính đời sống của các môn đệ sẽ phản ánh là lời chứng chân thật nhất qua cách sống: yêu thương, tha thứ, khiêm nhường, tự hạ, tin tưởng, và tín thác tuyệt đối vào một Thiên Chúa duy nhất là Thiên Chúa tình yêu. Khi sống được những điều Chúa Giêsu đã truyền dạy, thì phải ra đi làm chứng cho Chúa, để mang lời chứng đó rao truyền cho nhân loại để giúp các linh hồn cũng được hưởng ơn cứu độ, giúp họ biết bỏ đàng tội lỗi mà quay trở về với Thiên Chúa.

 Khi các môn đệ tuyên xưng và làm chứng về Chúa Kitô, thì Chúa Thánh Thần luôn ở cùng và hoạt động cùng với các môn đệ. Chính sức mạnh của Chúa Thánh Thần sẽ nâng đỡ, che chở, bảo vệ các môn đệ khỏi sự cám dỗ, khỏi quyền lực của satan. Vì khi làm chứng cho Chúa, thì satan sẽ không để yên. Nó sẽ tìm cách loại trừ các môn đệ ra khỏi hội đường, tìm cách bắt bớ, lôi kéo, giết chết, và hành hạ các môn đệ để các môn đệ không tiếp tục loan truyền tình thương cứu độ của Thiên Chúa xuống cho nhân loại. Và chính những kẻ bắt bớ các môn đệ cũng bị satan đánh lừa rằng: mình đang thực thi đường lối công chính của Thiên Chúa.

Ngày hôm nay cũng vậy, khi những người được Thiên chúa tuyển chọn vào công trình của Ngài, Ngài cũng mời gọi: hãy sống và ra đi làm chứng cho Thiên Chúa. Ngài hứa: Ngài sẽ luôn ban sức mạnh của Thần khí Chúa Thánh Thần ở cùng và hoạt động trong mọi người khi ra đi làm chứng cho Ngài. Và Ngài cũng cho biết trước: khi các con sống và ra đi làm chứng cho Thiên Chúa, các con cũng sẽ bị bắt, bị lên án, bị loại trừ giống như các Tông Đồ thời xưa. Chúa truyền dạy và căn dặn trước, để đến khi sự việc xảy ra thì các con được bình an, và các con hãy vui mừng vì tên các con đã được ghi trên trời.

Hãy sống yêu thương như Chúa yêu, và làm chứng cho Thiên Chúa, loan truyền tình thương cứu độ của Thiên Chúa xuống cho nhân loại để cứu các linh hồn, đó là điều Thiên Chúa mong muốn và mời gọi các môn đệ của Ngài.

Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.

Giờ Kinh 3h00 Chiều trên Kênh Đường Vào Thiên Đàng
Jesus, I love You!
Jesus, I trust in you!

God bless you and peace be with you!

Free counters!

Leave a Reply