Thứ Hai Tuần IV Phục Sinh – Mục Tử Nhân Lành (Ga 10, 1-10)

Tôi chính là Mục Tử Nhân Lành. Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi. (Ga 10, 1-10)

Thứ Hai Tuần IV – Mùa Phục Sinh

Mục Tử Nhân Lành ( Ga 10, 1-10)

9

Bài đọc 1           Cv 11,1-1

Thiên Chúa cũng ban cho các dân ngoại ơn sám hối để được sự sống.

Bài trích sách Công vụ Tông Đồ.

1 Hồi ấy, các Tông Đồ và các anh em ở miền Giu-đê nghe tin là cả dân ngoại cũng đã đón nhận lời Thiên Chúa. 2 Khi ông Phê-rô lên Giê-ru-sa-lem, các người thuộc giới cắt bì chỉ trích ông, 3 họ nói : “Ông đã vào nhà những kẻ không cắt bì và cùng ăn uống với họ !” 4 Bấy giờ ông Phê-rô bắt đầu trình bày cho họ đầu đuôi sự việc, ông nói : 5 “Tôi đang cầu nguyện tại thành Gia-phô, thì trong lúc xuất thần, tôi thấy thị kiến này : có một vật gì sà xuống, trông như một tấm khăn lớn buộc bốn góc, từ trời thả xuống đến tận chỗ tôi. 6 Giương mắt nhìn kỹ, tôi thấy các giống vật bốn chân sống trên đất, các thú rừng, rắn rết và chim trời. 7 Và tôi nghe có tiếng phán bảo tôi : ‘Phê-rô, đứng dậy, làm thịt mà ăn !’ 8 Tôi đáp : ‘Lạy Chúa, không thể được, vì những gì ô uế và không thanh sạch không bao giờ lọt vào miệng con !’ 9 Có tiếng từ trời phán lần thứ hai : ‘Những gì Thiên Chúa đã tuyên bố là thanh sạch, thì ngươi chớ gọi là ô uế !’ 10 Việc ấy xảy ra đến ba lần, rồi tất cả lại được kéo lên trời.

11 “Ngay lúc đó, có ba người đến nhà chúng tôi ở : họ được sai từ Xê-da-rê đến gặp tôi. 12 Thần Khí bảo tôi đi với họ, đừng ngần ngại gì. Có sáu anh em đây cùng đi với tôi. Chúng tôi đã vào nhà ông Co-nê-li-ô. 13 Ông này thuật lại cho chúng tôi nghe việc ông đã thấy thiên sứ đứng trong nhà ông và bảo : ‘Hãy sai người đi Gia-phô mời ông Si-môn, cũng gọi là Phê-rô. 14 Ông ấy sẽ nói với ông những lời nhờ đó ông và cả nhà ông sẽ được cứu độ.’

15 “Tôi vừa mới bắt đầu nói, thì Thánh Thần đã ngự xuống trên họ, như đã ngự xuống trên chúng ta lúc ban đầu. 16 Tôi sực nhớ lại lời Chúa nói rằng : ‘Ông Gio-an thì làm phép rửa bằng nước, còn anh em thì sẽ được rửa trong Thánh Thần.’ 17 Vậy, nếu Thiên Chúa đã ban cho họ cùng một ân huệ như Người đã ban cho chúng ta, vì chúng ta tin vào Chúa Giê-su Ki-tô, thì tôi là ai mà dám ngăn cản Thiên Chúa ?”

18 Nghe thế, họ mới chịu im, và họ tôn vinh Thiên Chúa mà nói : “Vậy ra Thiên Chúa cũng ban cho các dân ngoại ơn sám hối để được sự sống !”

Đáp ca         Tv 41,2.3 ; 42,3.4 (Đ. Tv 41,3a) 

Đ.Linh hồn con khao khát Chúa Trời,
là Chúa Trời hằng sống.

41 2Như nai rừng mong mỏi
tìm về suối nước trong,
hồn con cũng trông mong
được gần Ngài, lạy Chúa.

Đ.Linh hồn con khao khát Chúa Trời,
là Chúa Trời hằng sống.

3Linh hồn con khao khát Chúa Trời,
là Chúa Trời hằng sống.
Bao giờ con được đến
vào bệ kiến Tôn Nhan ?

Đ.Linh hồn con khao khát Chúa Trời,
là Chúa Trời hằng sống.

42 3Xin Ngài thương sai phái
ánh sáng và chân lý của Ngài,
để soi đường dẫn lối con đi
về núi thánh, lên đền Ngài ngự.

Đ.Linh hồn con khao khát Chúa Trời,
là Chúa Trời hằng sống.

4Con sẽ bước tới bàn thờ Thiên Chúa,
tới gặp Thiên Chúa, nguồn vui của lòng con.
Con gảy đàn dâng câu cảm tạ,
lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ.

Đ.Linh hồn con khao khát Chúa Trời,
là Chúa Trời hằng sống.

Đường Vào Thiên Đàng

Tung hô Tin Mừng          Ga 10,14

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : “Tôi chính là Mục Tử nhân lành, Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi.” Ha-lê-lui-a.

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an (Ga 10,1-10)

1 Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Do-thái rằng : “Thật, tôi bảo thật các ông : Ai không đi qua cửa mà vào ràn chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm, kẻ cướp. 2 Còn ai đi qua cửa mà vào, người ấy là mục tử. 3 Người giữ cửa mở cho anh ta vào, và chiên nghe tiếng của anh ; anh gọi tên từng con, rồi dẫn chúng ra. 4 Khi đã cho chiên ra hết, anh ta đi trước và chiên đi theo sau, vì chúng nhận biết tiếng của anh. 5 Chúng sẽ không theo người lạ, nhưng sẽ chạy trốn, vì chúng không nhận biết tiếng người lạ.” 6 Đức Giê-su kể cho họ nghe dụ ngôn đó. Nhưng họ không hiểu những điều Người nói với họ.

7 Vậy, Đức Giê-su lại nói : “Thật, tôi bảo thật các ông : Tôi là cửa cho chiên ra vào. 8 Mọi kẻ đến trước tôi đều là trộm cướp ; nhưng chiên đã không nghe họ. 9 Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ. 10 Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá huỷ. Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống, và sống dồi dào.”

Ngày 09.05.2022

THỨ HAI TUẦN IV PHỤC SINH

(Ga 10, 1-10)

Lời Chúa Cha chỉ dạy

Suy Niệm

Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,

Chúa Giêsu nói với mọi người rằng: Ta chính là cửa chuồng chiên, là nơi để cho chiên ra vào, và Ta là Vị Mục Tử nhân lành chăn dắt đoàn chiên. Những con chiên nào đi ngang qua cửa, nghĩa là qua Đức Giêsu Kitô thì sẽ được sống đời đời, được đến đồng cỏ xanh tươi, mát dịu. Nơi Chúa Giêsu luôn luôn có nguồn sự sống, vì Ngài là Thiên Chúa vĩnh cửu. Ai đến với Chúa thì ở lại với Ngài, được Ngài chăm sóc, gìn giữ, che chở, bảo vệ khỏi thú dữ săn mồi. Và chính Ngài là Mục Tử dẫn đường đi trước, đoàn chiên theo sau. Những chiên nào thuộc về Chúa, thuộc về Vị Mục Tử nhân lành, thì luôn lắng nghe và thực hành Lời Thiên Chúa truyền dạy, và thực hành Lời Vị Mục Tử nhân lành đó. Những con chiên nào trung thành đi theo Thiên Chúa, thì sẽ không bị satan lôi kéo ra khỏi sự sống, ra khỏi tình yêu, hạnh phúc mà Ngài trao ban. Thiên Chúa đã hứa ban Sự sống đời đời cho những con chiên nào biết lắng nghe và đi theo Chúa; vì Chúa là cửa dẫn vào sự sống.

Ai muốn được sự sống vĩnh cửu thì hãy đến với Chúa Giêsu, hãy đặt trọn trái tim của mình vào trong thân thể của Ngài, trở nên một với Thiên Chúa, và hãy xin Ngài ở trong con, cho con được nên một với Ngài. Đó là điều Thiên Chúa mời gọi tất cả những ai muốn được sự sống đời đời, muốn được hạnh phúc, được nghỉ ngơi bình an bên Thiên Chúa, và được vào nước Thiên Đàng thì mọi người hãy lắng nghe và thực hành Lời Thiên Chúa truyền dạy.  

Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.

Jesus, I love You!
Jesus, I trust in you!

God bless you and peace be with you!

Free counters!

Leave a Reply

%d bloggers like this: