Thứ Hai Tuần II Phục Sinh – Môn đệ Chúa Giêsu (Mc 16,15-20)

Không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi Nước và Thần Khí. (Ga 3, 5)

Ngày 25 tháng 4

THÁNH MÁC-CÔ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG

lễ kính

Bài đọc 1           1 Pr 5,5b-14

Mác-cô, con tôi, gửi lời chào anh em.

Bài trích thư thứ nhất của thánh Phê-rô tông đồ.

5b Anh em thân mến, anh em hãy lấy đức khiêm nhường mà đối xử với nhau, vì Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường. 6 Vậy anh em hãy tự khiêm tự hạ dưới bàn tay uy quyền của Thiên Chúa, để Người cất nhắc anh em khi đến thời Người đã định. 7 Mọi âu lo, hãy trút cả cho Người, vì Người chăm sóc anh em. 8 Anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ, thù địch của anh em, như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé. 9 Anh em hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự, vì biết rằng toàn thể anh em trên trần gian đều trải qua cùng một loại thống khổ như thế. 10 Thiên Chúa là nguồn mọi ân sủng, cũng là Đấng đã kêu gọi anh em vào vinh quang đời đời của Người trong Đức Ki-tô. Phần anh em là những kẻ phải chịu khổ ít lâu, chính Thiên Chúa sẽ cho anh em được nên hoàn thiện, vững vàng, mạnh mẽ và kiên cường. 11 Kính dâng Người vinh quang và uy quyền đến muôn thuở muôn đời. A-men.

12 Nhờ tay anh Xin-va-nô mà tôi coi là một người anh em trung tín, tôi viết ít lời để khuyên nhủ anh em và làm chứng rằng đó thật là ân sủng của Thiên Chúa : anh em hãy sống vững vàng trong ân sủng đó.

13 Hội Thánh ở Ba-by-lon, cũng được chọn như anh em, và Mác-cô, con tôi, gửi lời chào anh em.

14 Anh em hãy hôn chào nhau trong tình yêu thương.

Chúc tất cả anh em, những người đang sống trong Đức Ki-tô, được bình an.

Đáp ca         Tv 88,2-3.6-7.16-17 (Đ. x. c.2a) 

Đ.Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng.

2Tình thương Chúa, đời đời con ca tụng,
qua muôn ngàn thế hệ
miệng con rao giảng lòng thành tín của Ngài.
3Vâng con nói : “Tình thương ấy được xây dựng tới thiên thu,
lòng thành tín Chúa được thiết lập trên trời.”

Đ.Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng.

6Lạy Chúa, thiên đình xưng tụng những kỳ công của Chúa,
cộng đoàn chư thánh ca ngợi lòng thành tín của Ngài.
7Trên cõi trời cao, nào có ai sánh tày Đức Chúa ?
Trong hàng thần thánh, hỏi có ai giống Chúa được chăng?

Đ.Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng.

16Hạnh phúc thay dân nào biết ca ngợi tung hô ;
nhờ Thánh Nhan soi tỏ, họ tiến lên, lạy Chúa.
17Nhờ được nghe danh Ngài, họ suốt ngày hớn hở ;
bởi vì Ngài công chính, nên họ được hiên ngang.

Đ.Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng.

Tung hô Tin Mừng          1 Cr 1,23a-24b

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúng tôi rao giảng một Đấng Ki-tô bị đóng đinh. Người là sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Ha-lê-lui-a.

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô (Mc 16,15-20)

15 Khi ấy, Đức Giê-su hiện ra với Nhóm Mười Một và nói với các ông rằng : “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. 16 Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án. 17 Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin : nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. 18 Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ.”

19 Nói xong, Chúa Giê-su được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. 20 Còn các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng.

Thứ hai, tuần II Phục Sinh.

Thánh Marcô, tác giả sách Tin Mừng (lễ kính).

(Mc 16,15-20).

Suy niệm:  

Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,

Chúa Giêsu nói với các môn đệ của Ngài rằng: “Anh em hãy đi khắp tứ  phương thiên hạ, mà loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo, ai tin và chịu phép rửa thì sẽ được cứu độ, còn ai không tin thì không được cứu độ.”  

Lệnh truyền của Thiên Chúa được đặt ra cho các môn đệ của Ngài thì sẽ không  bao giờ được rút lại, và lệnh truyền đó sẽ được thực hiện trên tất cả các môn đệ và  những ai tin theo Ngài. Và lời hứa của Chúa cũng sẽ được thực hiện khi những ai tin  các môn đệ của Ngài rao giảng về một Đức Kitô chịu chết và Phục Sinh thì đều được cứu độ, và đối với những ai tin một cách tuyệt đối vào Đức Giêsu Kitô là con Thiên  Chúa xuống thế làm người chịu chết và Phục Sinh thì sẽ nhờ danh của Đức Giêsu  Kitô mà làm được các phép lạ như Chúa đã truyền dạy. Nhân danh Thầy họ sẽ trừ  được quỷ, sẽ làm được các phép lạ, nói được các thứ tiếng lạ, và đặt tay trên các bệnh  nhân thì sẽ được chữa lành. Lời hứa này của Chúa Giêsu được truyền cho các môn đệ  sẽ được ứng nghiệm.

Và cho đến ngày hôm nay Lời Chúa vẫn còn tiếp diễn, tất cả những ai tin vào  danh Đức Giêsu Kitô và làm theo lời chỉ dạy của Chúa thì sẽ làm được những việc  như Thiên Chúa làm, đó là trừ quỷ và chữa lành.  

Ngày nay Nhà Chúa Cha được Thiên Chúa ban ơn cho những người mà Ngài đã tuyển chọn, cũng sẽ trừ được quỷ và chữa lành. Sự việc này đã được xảy ra và đã  được ứng nghiệm trên tất cả các bệnh nhân, những ai tin tìm đến Nhà Chúa Cha, và  

làm theo lời dạy của Thiên Chúa thì cũng đã được trừ quỷ ra khỏi thân xác của họ và  được ơn chữa lành về tâm hồn cũng như thể xác.

Công trình này đã được thực hiện qua lời hứa của Chúa Giêsu khi truyền dạy cho tất cả những ai tin vào danh Đức Giêsu Kitô thì đều làm được các phép lạ mà Thiên Chúa trao ban và trừ được quỷ cho các bệnh nhân.

 Lời Chúa đã được thực hiện qua thời đại ngày hôm nay với tất cả những ai tin và  thực hiện đúng lệnh phán truyền của Chúa, thì đều được Thiên Chúa nhận lời cầu khẩn là được ơn trừ quỷ và chữa lành.  

 Con xin tạ ơn Chúa. Amen

Jesus, I love You!
Jesus, I trust in you!
Free counters!

Leave a Reply

%d bloggers like this: