Thứ Hai Tuần II – Mùa Vọng – (Lc 5,17-26) – Lời Chúa Cha chỉ dạy

“Hôm nay, chúng ta đã thấy những chuyện lạ kỳ !” Lc 5, 26

Bài đọc 1: Is 35,1-10

Chính Thiên Chúa sẽ đến cứu anh em.

Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a.

1Vui lên nào, hỡi sa mạc và đồng khô cỏ cháy,
vùng đất hoang, hãy mừng rỡ trổ bông,
2hãy tưng bừng nở hoa như khóm huệ,
và hân hoan múa nhảy reo hò.
Sa mạc được tặng ban ánh huy hoàng của núi Li-băng,
vẻ rực rỡ của núi Các-men và đồng bằng Sa-ron.
Thiên hạ sẽ nhìn thấy ánh huy hoàng của Đức Chúa,
và vẻ rực rỡ của Thiên Chúa chúng ta.
3Hãy làm cho những bàn tay rã rời nên mạnh mẽ,
cho những đầu gối bủn rủn được vững vàng.
4Hãy nói với những kẻ nhát gan : “Can đảm lên, đừng sợ !
Thiên Chúa của anh em đây rồi ; sắp tới ngày báo phục,
ngày Thiên Chúa thưởng công, phạt tội.
Chính Người sẽ đến cứu anh em.”
5Bấy giờ mắt người mù mở ra, tai người điếc nghe được.
6Bấy giờ kẻ què sẽ nhảy nhót như nai,
miệng lưỡi người câm sẽ reo hò.
Vì có nước vọt lên trong sa mạc,
khe suối tuôn ra giữa vùng đất hoang vu.
7Miền nóng bỏng biến thành ao hồ,
đất khô cằn có mạch nước trào ra.
Trong hang chó rừng ở
sậy, cói sẽ mọc lên.
8Ở đó sẽ có một đường đi
mang tên là thánh lộ.
Kẻ ô uế sẽ chẳng được qua.
Đó sẽ là con đường cho họ đi,
những kẻ điên dại sẽ không được lang thang trên đó.
9Ở đó sẽ không có sư tử,
thú dữ ăn thịt cũng chẳng vãng lai,
không thấy bóng dáng một con nào,
những ai được Chúa cứu chuộc sẽ bước đi trên đó.
10Những người được Đức Chúa giải thoát sẽ trở về,
tiến đến Xi-on giữa tiếng hò reo,
mặt rạng rỡ niềm vui vĩnh cửu.
Họ sẽ được hớn hở tươi cười,
đau khổ và khóc than sẽ biến mất.

Tung hô Tin Mừng

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Kìa Đức Vua là Chúa Tể hoàn cầu ngự đến ; chính Người sẽ cất ách tù đày cho chúng ta. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng: Lc 5,17-26

Hôm nay, chúng ta đã thấy những chuyện lạ kỳ.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

17 Khi ấy, Đức Giê-su giảng dạy, có những người Pha-ri-sêu và luật sĩ ngồi đó ; họ đến từ khắp các làng mạc miền Ga-li-lê, Giu-đê và từ Giê-ru-sa-lem. Quyền năng Chúa ở với Người, để Người chữa bệnh. 18 Bỗng có mấy người khiêng đến một bệnh nhân bị bại liệt nằm trên giường, họ tìm cách đem vào đặt trước mặt Người. 19 Nhưng vì có đám đông, họ không tìm được lối đem người ấy vào, nên họ mới lên mái nhà, dỡ ngói ra, thả người ấy cùng với cái giường xuống ngay chính giữa, trước mặt Đức Giê-su. 20 Thấy họ có lòng tin như vậy, Người bảo : “Này anh, tội anh được tha cho anh rồi.”

21 Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu bắt đầu suy nghĩ : “Ông này là ai mà nói phạm thượng như thế ? Ai có thể tha tội, ngoài một mình Thiên Chúa ?” 22 Nhưng Đức Giê-su thấu biết họ đang suy nghĩ như thế, nên Người lên tiếng bảo họ rằng : “Các ông đang nghĩ gì trong bụng vậy ? 23 Trong hai điều : một là bảo : ‘Tội anh được tha cho anh rồi’, hai là bảo : ‘Đứng dậy mà đi’, điều nào dễ hơn ? 24 Vậy, để các ông biết : ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội, -Đức Giê-su nói với người bại liệt- : Tôi bảo anh : Đứng dậy, vác giường mà đi về nhà !” 25 Ngay lúc ấy, người bại liệt trỗi dậy trước mặt họ, vác cái giường anh đã nằm, vừa đi về nhà vừa tôn vinh Thiên Chúa.

26 Mọi người đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Lòng đầy sợ hãi, họ bảo nhau : “Hôm nay, chúng ta đã thấy những chuyện lạ kỳ !”

Jesus, I trust in You!
Jesus, I trust in You!

THỨ HAI TUẦN II MÙA VỌNG

(Lc 5,17-26)

Lời Chúa Cha chỉ dạy

 Kính thưa cộng đoàn dân Chúa, 

Lời Chúa ngày hôm nay, tường thuật lại việc Thiên Chúa chữa lành bệnh tật cho người bại liệt.

 Trước mặt Thiên Chúa Cha, bệnh tật phần hồn là quan trọng nhất. Thiên Chúa Cha muốn chứng tỏ quyền năng của Ngài trên toàn thể nhân loại, bằng cách Thiên Chúa chữa lành bệnh tật về phần hồn cũng như phần xác cho một người bại liệt được khiêng đến với Thiên Chúa. Thiên Chúa thấy lòng tin của gia đình người bại liệt này rất lớn. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của Thiên Chúa, khi người bại liệt này được khiêng tới Ngài để xin Ngài chữa lành.  

Trước khi Thiên Chúa chữa bệnh về phần xác cho toàn thể nhân loại được biết, thì Ngài thể hiện quyền năng của Ngài là một Thiên Chúa đầy quyền uy. Ngài có toàn quyền trên linh hồn và thân xác con người, Ngài có toàn quyền trên tất cả mọi sự thuộc về con người, vì chính Ngài tạo dựng nên con người được giống hình ảnh Thiên Chúa Cha. Thiên Chúa Cha thể hiện quyền năng của Ngài là tha tội cho một người bại liệt; vì Thiên Chúa Cha thấy rằng: phần rỗi linh hồn là quan trọng nhất, phần rỗi linh hồn làm sao để sống đẹp lòng Thiên Chúa Cha, đó mới là điều quan trọng và là mục đích mà con người cần phải hướng tới; vì linh hồn là bất diệt không bao giờ phải chết nữa.

  Thiên Chúa muốn cho toàn thể nhân loại biết rằng: Hãy chạy đến với Thiên Chúa, Ngài sẽ chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Ngài có đầy quyền năng, quyền phép để xua trừ mọi tội lỗi cả trong tâm hồn và thể xác; nhưng với một điều kiện mà Thiên Chúa ban cho con người một sự tự do, đó chính là niềm tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa tối cao. Thiên Chúa ban quyền năng của Ngài đó, nhưng lòng con người phải mở ra và đón nhận lời tha tội, đón nhận lời quyền năng của Thiên Chúa để được chữa lành cả phần tâm hồn cũng như thể xác. 

 Thiên Chúa muốn kêu gọi toàn thể nhân loại rằng: Linh hồn nào muốn được bình an, hạnh phúc; muốn được Thiên Chúa Cha chữa lành bệnh tật cả về tâm hồn cũng như thể xác thì hãy chạy đến với Thiên Chúa Cha; vì Ngài là Đấng nhân lành vô cùng, thương xót vô cùng. Trên thế gian này không có một vị thần nào cao cả như Thiên Chúa Cha.  

Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.

Giờ Kinh 3h00 Chiều Nhà Chúa Cha
Free counters!

Leave a Reply

%d bloggers like this: