Thứ Hai trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh – (Mt 10: 17-22) – Thánh Tê-pha-nô, Tử Đạo Tiên Khởi

Mừng Chúa Giáng Sinh
Mừng Chúa Giáng Sinh

THÁNH TÊ-PHA-NÔ, TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI

lễ kính

Bài đọc 1: Cv 6,8-10 ; 7,54-60

Kìa, tôi thấy trời mở ra.

Bài trích sách Công vụ Tông Đồ.

8 Thời đó, ông Tê-pha-nô được đầy ân sủng và quyền năng, đã làm những điềm thiêng dấu lạ lớn lao trong dân. 9 Có những người thuộc hội đường gọi là hội đường của nhóm nô lệ được giải phóng, gốc Ky-rê-nê và A-lê-xan-ri-a, cùng với một số người gốc Ki-li-ki-a và A-xi-a, đứng lên tranh luận với ông Tê-pha-nô. 10 Nhưng họ không địch nổi lời lẽ khôn ngoan mà Thần Khí đã ban cho ông.

54 Khi nghe những lời ông nói, họ giận điên lên, và nghiến răng căm thù ông Tê-pha-nô.

55 Được đầy ơn Thánh Thần, ông đăm đăm nhìn trời, thấy vinh quang Thiên Chúa, và thấy Đức Giê-su đứng bên hữu Thiên Chúa. 56 Ông nói : “Kìa, tôi thấy trời mở ra, và Con Người đứng bên hữu Thiên Chúa.” 57 Họ liền kêu lớn tiếng, bịt tai lại và nhất tề xông vào ông 58 rồi lôi ra ngoài thành mà ném đá. Các nhân chứng để áo mình dưới chân một thanh niên tên là Sao-lô. 59 Họ ném đá ông Tê-pha-nô, đang lúc ông cầu xin rằng : “Lạy Chúa Giê-su, xin nhận lấy hồn con.” 60 Rồi ông quỳ gối xuống, kêu lớn tiếng : “Lạy Chúa, xin đừng chấp họ tội này.” Nói thế rồi, ông an nghỉ.

Tung hô Tin Mừng

Tv 117,26a và 27a

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Nguyện xin Chúa tuôn đổ phúc lành cho người tiến vào đây nhân danh Chúa ; Đức Chúa là Thượng Đế, Người giãi sáng trên ta. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng: Mt 10,17-22

Không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

17 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. 18 Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy, để làm chứng cho họ và cho các dân ngoại. 19 Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì : 20 thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em.

21 “Anh sẽ nộp em, em sẽ nộp anh cho người ta giết ; cha sẽ nộp con, con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. 22 Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.”

Jesus, I trust in You!
Jesus, I trust in You!

THỨ HAI TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH
Thánh Stêphanô, Tử đạo tiên khởi, Lễ kính
(Mt 10,17-22)


Lời Chúa Cha chỉ dạy

Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,


Lời Chúa ngày hôm nay, Thiên Chúa muốn nói với toàn thể nhân loại rằng: Khi ai bước đi theo con đường của Đức Giêsu Kitô thì sẽ phải trải qua những khó khăn, thử thách, gian nan, và khốn khó. Đặc biệt là với các môn đệ khi đi theo Thầy Giêsu Chí Thánh, thì Ngài đã chỉ dạy cho các môn đệ biết rằng: vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét; nhưng ai bền chí đến cùng thì người đó sẽ được cứu thoát.


Lời Thiên Chúa nhắc nhở cho tất cả các môn đệ: khi bước đi theo Chúa Giêsu trên con đường thế gian này, thì sẽ gặp phải những bắt bớ, những lên án; vì chính Con Thiên Chúa, vì yêu thương con người đã xuống trần gian, cũng đã phải chịu những khó khăn, bắt bớ, lên án, đau khổ và giết chết. Thiên Chúa muốn chỉ dạy cho các tông đồ biết trước điều này, để tỉnh thức khi gặp những khó khăn, thử thách; hầu mong đứng vững trước những sự cám dỗ của Satan.


Nhân loại ngày hôm nay đang rơi vào những cạm bẫy của Satan rất nhiều. Thiên Chúa mời gọi các tông đồ của Ngài: Hãy can đảm, hân hoan làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa đang hiện diện tại trần gian này. Chính tình yêu của Thiên Chúa sẽ xua trừ những bóng đêm, những tội lỗi; sẽ lật đổ được những cạm bẫy hay những kế hoạch của Satan; và với lòng trung thành và trung tín theo chân Đức Giêsu Kitô thì các tông đồ sẽ vượt qua được những thử thách, khó khăn.


Thiên Chúa cũng đã chỉ dạy cho các ngài rằng: Khi bị điệu ra trước thượng hội đồng, bị chất vấn, bị lên án, bị bắt bớ thì đừng lo lắng, đừng sợ hãi, đừng thoái lui; vì chính lúc đó thần khí của Chúa Thánh Thần sẽ bảo vệ, gìn giữ, che chở, và sẽ hướng dẫn cho mình biết phải nói gì để đẹp lòng Thiên Chúa, và sẽ nói gì để Satan phải khuất phục.


Qua bài học kinh nghiệm của Đức Giêsu Kitô chỉ dạy cho các tông đồ khi xưa; thì ngày hôm nay, Ngài cũng mời gọi tất cả các tông đồ của Ngài: Hãy lắng nghe lời của Thiên Chúa truyền dạy, và nhìn lên hình ảnh của một Đức Giêsu tình yêu chết trên thánh giá, để rồi từ đó trung tín, trung thành mà bước đi theo con đường thánh giá của Đức Giêsu Kitô; vì phải trải qua thánh giá, trải qua đau khổ thì mới bước tới vinh quang.


Ngày hôm nay, Thiên Chúa muốn nhân loại nhìn lên hình ảnh của vị tử đạo tiên khởi Stêphanô, và noi theo nhân đức của ngài; đó chính là lòng bác ái, vị tha, tình yêu chiến thắng sự chết. Chính ngài đã một lòng trung tín, trung thành với Thiên Chúa Cha và tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu của Thiên Chúa Cha, rằng: Thiên Chúa sẽ cứu độ linh hồn của mình, khi mình biết can đảm làm chứng cho danh thánh Thiên Chúa tình yêu ở giữa trần gian này. Thiên Chúa mời gọi các tông đồ của Ngài: cũng hãy biết phó dâng linh hồn của mình cho Thiên Chúa định đoạt, lo liệu; và cũng hãy sẵn lòng tha thứ cho những người giết hại mình, hãy làm cho tình yêu vượt trên sự chết, sự hận thù, ghen ghét, ích kỷ; và hãy sống với tình yêu, lòng bác ái, vị tha như chính Con Thiên Chúa tình yêu đã sống và chết trên thánh giá vì tình yêu đối với toàn thể nhân loại.


Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.

Giờ Kinh 3h00 Chiều Nhà Chúa Cha
Free counters!

Leave a Reply