Thứ Hai Mùa Giáng Sinh – (Ga 1, 19-28) – Lời Chúa Cha chỉ dạy

Chúa Giêsu Hài Đồng
Chúa Giêsu Hài Đồng

Ngày 2 tháng 1

Ca nhập lễ

Ngày thánh đã bừng lên chiếu rọi chúng ta.

Muôn dân hỡi, đến mà thờ lạy Chúa.

Vì hôm nay, ánh huy hoàng rực rỡ

toả xuống khắp cõi trần.

Bài đọc 1: 1 Ga 2,22-28

Ước chi điều anh em đã nghe từ đầu ở lại trong anh em.

Bài trích thư thứ nhất của thánh Gio-an tông đồ.

22Anh em thân mến,
ai là kẻ dối trá, nếu không phải là kẻ chối rằng
Đức Giê-su là Đấng Ki-tô ?
Kẻ ấy là tên Phản Ki-tô,
là kẻ chối Chúa Cha và Chúa Con.
23Ai chối Chúa Con thì cũng không có Chúa Cha ;
kẻ tuyên xưng Chúa Con thì cũng có Chúa Cha.
24Phần anh em,
ước chi điều anh em đã nghe từ lúc khởi đầu
ở lại trong anh em.
Nếu điều anh em đã nghe từ lúc khởi đầu
ở lại trong anh em,
thì chính anh em sẽ ở lại trong Chúa Con và Chúa Cha.
25Và đây là điều
mà chính Đức Ki-tô đã hứa ban cho chúng ta :
sự sống đời đời.
26Tôi viết cho anh em những điều ấy
để nói về những kẻ tìm cách làm cho anh em đi lạc đường.
27Phần anh em,
dầu mà anh em đã lãnh nhận từ Đức Ki-tô
ở lại trong anh em,
và anh em chẳng cần ai dạy dỗ nữa.
Nhưng vì dầu của Người dạy dỗ anh em mọi sự
-mà dầu ấy dạy sự thật chứ không phải sự dối trá-,
thì theo như dầu ấy đã dạy anh em,
anh em hãy ở lại trong Người.
28Giờ đây, hỡi anh em là những người con bé nhỏ,
anh em hãy ở lại trong Người,
để khi Người xuất hiện,
chúng ta được mạnh dạn, chứ không bị xấu hổ,
vì phải xa cách Người trong ngày Người quang lâm.

Tung hô Tin Mừng

Hr 1,1-2

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ ; nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng: Ga 1,19-28

Người sẽ đến sau tôi.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

19 Đây là lời chứng của ông Gio-an, khi người Do-thái từ Giê-ru-sa-lem cử một số tư tế và mấy thầy Lê-vi đến hỏi ông : “Ông là ai ?” 20 Ông tuyên bố thẳng thắn, ông tuyên bố rằng : “Tôi không phải là Đấng Ki-tô.” 21 Họ lại hỏi ông : “Vậy thì thế nào ? Ông có phải là ông Ê-li-a không ?” Ông nói : “Không phải.” – “Ông có phải là vị ngôn sứ chăng ?” Ông đáp: “Không.” 22 Họ liền nói với ông : “Thế ông là ai, để chúng tôi còn trả lời cho những người đã cử chúng tôi đến ? Ông nói gì về chính ông ?” 23 Ông nói : Tôi là tiếng người hô trong hoang địa : Hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi, như ngôn sứ I-sai-a đã nói. 24 Trong nhóm được cử đi, có mấy người thuộc phái Pha-ri-sêu. 25 Họ hỏi ông : “Vậy tại sao ông làm phép rửa, nếu ông không phải là Đấng Ki-tô, cũng không phải là ông Ê-li-a hay vị ngôn sứ ?” 26 Ông Gio-an trả lời : “Tôi đây làm phép rửa trong nước. Nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết. 27 Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi quai dép cho Người.” 28 Các việc đó đã xảy ra tại Bê-ta-ni-a, bên kia sông Gio-đan, nơi ông Gio-an làm phép rửa.

Jesus, I love You!
Jesus, I love You!

THỨ HAI MÙA GIÁNG SINH

Ngày 2 tháng 1

(Ga 1,19-28)

Lời Chúa Cha chỉ dạy

Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,

Lời Chúa ngày hôm nay, Thiên Chúa cho toàn thể nhân loại biết về thân phận thật của thánh Gioan Tẩy Giả, một vị tiền hô dọn đường cho Thiên Chúa xuống thế làm người.

Vị tiền hô này là một con người rất khiêm nhường, tự hạ và sống trung thành với Thiên Chúa Cha. Thiên Chúa Cha yêu thương, chọn và đặt để thánh Gioan trong công trình của Ngài. Thánh Gioan Tẩy Giả là một ngôn sứ vĩ đại của Thiên Chúa: Ngài sống đúng với thân phận con người của mình, sống đúng với thân phận là một vị ngôn sứ, một người dọn đường cho Đấng Cứu Thế đến thế gian. Ngài không tước lấy danh dự và quyền của Con Thiên Chúa, khi dân chúng rất tôn vinh ngài, rất yêu chuộng sự công bình, công chính nơi ngài. Vì thế, có những người sợ ngài phá đổ đời sống quyền cao, chức trọng của họ thời bấy giờ; đó là những vị thầy tư tế, luật sĩ đến để dò hỏi xem: thánh Gioan có phải là Đấng Mêsia hay không, vì đời sống công chính, công bình của thánh Gioan Tẩy Giả đã để lại ấn tượng rất sâu sắc cho dân chúng.

Bên cạnh đó, thánh Gioan là một ngôn sứ rất vĩ đại của Thiên Chúa, ngài đã làm sáng danh Thiên Chúa bằng chính đời sống của mình, và bằng cách rao giảng để làm Con Thiên Chúa được nổi bật lên. Ngài không tự nhận mình là một ngôn sứ hay một tiên tri nào đó, nhưng ngài khiêm tốn, khiêm nhường nhìn nhận mình: Tôi chỉ là tiếng người hô trong hoang địa, là một người dọn đường cho Đấng Cứu Thế đến thế gian.

Thiên Chúa còn cho nhân loại biết rằng: thánh Gioan sống rất đẹp lòng Thiên Chúa Cha; ngài sống khiêm nhường ẩn mình đi để Con Thiên Chúa được nổi bật lên: ngài nói về Thiên Chúa rằng: Người sẽ đến sau tôi, nhưng Người trổi vượt hơn tôi; tôi không đáng cởi quai dép cho Người. Sự khiêm nhường, tự hạ của thánh Gioan để lại một bài học cho mọi người và cho các ngôn sứ ngày hôm nay: là phải sống đúng với thân phận con người tội lỗi của mình; đừng kiêu căng, kiêu ngạo; đừng tự cao, tự đại, rằng: “Ta đây là người hiểu biết”; đừng tước quyền làm chủ của Thiên Chúa: nghĩ mình biết hết mọi sự trên thế gian này, vì chỉ duy nhất một mình Thiên Chúa là Đấng thấu suốt mọi sự nơi con người mà thôi. Ngày hôm nay, Thiên Chúa Cha mời gọi toàn thể nhân loại:

– Hãy nhìn và học theo gương sống của thánh Gioan Tẩy Giả, mà biết cúi mình trước mặt Thiên Chúa Cha và sống đúng với thân phận làm tôi tớ của Thiên Chúa; để nhờ đó, khi tới ngày chung thẩm, ngày Thiên Chúa sẽ đến lần thứ hai, Thiên Chúa sẽ cứu độ linh hồn và thân xác của mình.

– Đó là những lời khôn ngoan, mà Thiên Chúa ban xuống, chỉ dạy cho con người; mọi người hãy lắng nghe và thực hành lời Thiên Chúa phán dạy: là hoán cải đời sống, mở rộng tâm hồn để đón rước Con Thiên Chúa ngự vào trong cung lòng của mình, đó là đón nhận Bí tích Thánh Thể mà chính Thiên Chúa đã hy sinh, hạ mình xuống thế làm người, chịu chết, sống lại, và để ở cùng với nhân loại cho tới ngày tận thế.

Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.

Thánh Địa Đức Mẹ Chữa Lành Cho Toàn Thế Giới
Free counters!

Leave a Reply