Thứ Bảy Tuần XXXII Thường Niên – (Lc 18, 1-8) – Lời Chúa Cha chỉ dạy

Thiên Chúa minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người. LC 18, 1-8
Thiên Chúa minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người. LC 18, 1-8

BÀI ĐỌC 1: 3 GA 5-8

Chúng ta phải tiếp đón các người anh em, để cộng tác vào việc truyền bá sự thật.

Bài trích thư thứ ba của thánh Gio-an tông đồ.

5 Anh Gai-ô thân mến, anh hành động theo đức tin trong mọi việc anh làm cho các người anh em, dù họ là những người xa lạ. 6 Họ đã làm chứng về đức bác ái của anh trước mặt Hội Thánh. Anh sẽ làm một việc nghĩa, nếu anh giúp đỡ cho chuyến đi của họ cách xứng đáng trước mặt Thiên Chúa. 7 Quả thật, chính vì danh Chúa, họ đã ra đi mà không nhận gì của người ngoại. 8 Vậy, chúng ta phải tiếp đón những con người như thế, để cộng tác vào việc truyền bá sự thật.

Tung hô Tin Mừng

x. 2 Tx 2,14

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Thiên Chúa đã dùng Tin Mừng mà kêu gọi chúng ta, để chúng ta được hưởng vinh quang của Chúa chúng ta là Đức Giê-su Ki-tô. Ha-lê-lui-a.

TIN MỪNG: LC 18,1-8

Thiên Chúa minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

1 Khi ấy, Đức Giê-su kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí. 2 Người nói : “Trong thành kia, có một ông quan toà. Ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì. 3 Trong thành đó, cũng có một bà goá. Bà này đã nhiều lần đến thưa với ông : ‘Đối phương tôi hại tôi, xin ngài minh xét cho.’ 4 Một thời gian khá lâu, ông không chịu. Nhưng cuối cùng, ông ta nghĩ bụng : ‘Dầu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì, 5 nhưng mụ goá này quấy rầy mãi, thì ta xét xử cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài, làm ta nhức đầu nhức óc’.”

6 Rồi Chúa nói : “Anh em nghe quan toà bất chính ấy nói đó ! 7 Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao ? Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi ? 8 Thầy nói cho anh em biết, Người sẽ mau chóng minh xét cho họ. Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng ?”

Đó là Lời Chúa.

Lạy Chúa Kito, ngợi khen Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa!
Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa!

THỨ BẢY TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN
(Lc 18,1-8)


Lời Chúa Cha Chỉ dạy


Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,


Lời Chúa ngày hôm nay chỉ dạy cho các môn đệ khi xưa cũng như mọi người trong thế giới hôm nay: hãy tỉnh thức và kiên trì cầu nguyện với Thiên Chúa. Vì trong khi cầu nguyện, Satan sẽ cám dỗ làm cho mọi người không kiên trì và nhẫn nại để được kết hợp mật thiết với Thiên Chúa. Chúng sẽ len lỏi vào trong tâm trí của mọi người, xúi giục mọi người làm theo ý riêng mình, làm cho mọi người không lắng nghe được lời của Thiên Chúa chỉ dạy để biết sống sao đẹp lòng Thiên Chúa.


Thiên Chúa mời gọi mọi người hãy tỉnh thức và kiên trì cầu nguyện hơn nữa. Thiên Chúa thấu biết từng tư tưởng, lời nói, hành động và việc làm của mỗi con người; nên khi chưa cất lên lời cầu xin, thì Thiên Chúa đã thấu tỏ người đó muốn cầu xin Thiên Chúa điều gì. Thiên Chúa luôn muốn điều tốt cho mọi người.


Thiên Chúa là Đấng Chân, Thiện, Mỹ. Ngài thấu rõ mọi sự nơi con người trong thế giới vật chất hiện tại và tương lai. Thiên Chúa mời gọi mọi người hãy kiên trì cầu nguyện với Thiên Chúa; đừng nản chí, nản lòng; vì những điều Thiên Chúa ban cho mọi người thì luôn tốt đẹp. Lời Chúa ngày hôm nay dạy cho mọi người: hãy kiên trì cầu nguyện; hãy tỉnh thức trong tư tưởng, lời nói, hành động, việc làm của mình; tỉnh thức trong niềm tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa, vì chỉ khi con người có niềm tin vững mạnh vào tình yêu của Thiên Chúa, thì con người mới không rơi vào cạm bẫy của Satan.


Ngài đưa ra hình ảnh một ông quan tòa bất chính và bà góa; mặc dù ông là một quan tòa bất lương, nhưng ông còn biết nhận lời cầu xin của bà góa để xét xử đem lại sự công bằng cho bà. Ông quan tòa bất chính đã chịu thua về sự kiên trì, nhẫn nại của bà góa, hàng ngày cứ quấy rầy xin ông ta đem lại sự công bằng cho bà. Huống chi đây là một Thiên Chúa tình yêu, Ngài là Đấng luôn ban phát những điều tốt đẹp cho con người.


Lời Chúa ngày hôm nay, Thiên Chúa mời gọi mọi người: hãy tỉnh thức trong mọi nơi mọi lúc, tỉnh thức trước những sự cám dỗ của Satan, tỉnh thức trước những lời cầu nguyện, cầu xin của mình dâng lên Thiên Chúa với niềm tin tưởng tín thác tuyệt đối vào Ngài là Đấng yêu thương. Ngài sẽ nhận lời cầu xin và ban phát mọi ơn lành cho những ai biết vâng nghe và sống theo lời Thiên Chúa truyền dạy. Ngài không muốn mọi người chán nản khi cầu nguyện mà chưa nghe được lời Thiên Chúa chỉ dạy một cách trực tiếp theo con mắt của con người. Ngài mời gọi mọi người hãy luôn vững niềm tin vào Thiên Chúa tình yêu, hãy tin tưởng rằng Thiên Chúa sẽ ban phát mọi ơn lành theo nhu cầu cuộc sống của con người, tin tưởng rằng Thiên Chúa yêu thương tất cả mọi người, và Ngài sẽ luôn ban phát những ơn lành cho những ai biết chạy đến kêu cầu danh thánh Thiên Chúa.
Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.

Giờ Kinh 3h00 Chiều Nhà Chúa

Free counters!

Leave a Reply

%d bloggers like this: